SFS 1981:1221

811221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:UDMJDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:NRTSWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NRTSWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NRTSWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:UDMJDF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:NRTSWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:HDVBOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;font-family:HDVBOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:21px;font-family:NRTSWT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:833px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:833px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1981:1221 </b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:729px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:887px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 december 1981 </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 december 1981. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 kap. 41 � fastighetsbildningsla�</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">gen (1970:988)^ skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">41 � F�ranleder fastighetsbildning som avses i 3 kap. 11 � �ndring av <br/>gr�ns f�r kommun eller f�rsamling, skall fastighetsbildningsmyndigheten <br/>underr�tta kommunen eller f�rsamlingen om fastighetsbildningen och dess </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82; 47, CU 5, rskr 63. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1971:1035. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:760px;white-space:nowrap" class="ft11">2371 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1981:1221 </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft25">inverkan p� indelningen i f�rval tningsomr�den. Kommunen eller f� rsam�<br/>lingen skall beredas tillf�lle att beg�ra inh�mtande av medgivande som av�</p> <p style="position:absolute;top:106px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft21">ses i 3 kap, 11 �, om ej s�dant medgivande �nd� skall inh�mtas. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraf t den 1 Juli 1982. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft21">BIRGIT FRIGGEBO </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars K. Beckman </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:796px;white-space:nowrap" class="ft22"><i><b>"n </b></i></p> <p style="position:absolute;top:255px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft23"><i><b>40 </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:1221

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

trycket

den 21 december 1981

utf�rdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 4 kap. 41 � fastighetsbildningsla�

gen (1970:988)^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

41 � F�ranleder fastighetsbildning som avses i 3 kap. 11 � �ndring av
gr�ns f�r kommun eller f�rsamling, skall fastighetsbildningsmyndigheten
underr�tta kommunen eller f�rsamlingen om fastighetsbildningen och dess

' Prop. 1981/82; 47, CU 5, rskr 63.

^ Lagen omtryckt 1971:1035.

2371

background image

SFS 1981:1221

inverkan p� indelningen i f�rval tningsomr�den. Kommunen eller f� rsam�
lingen skall beredas tillf�lle att beg�ra inh�mtande av medgivande som av�

ses i 3 kap, 11 �, om ej s�dant medgivande �nd� skall inh�mtas.

Denna lag tr�der i kraf t den 1 Juli 1982.

P� regeringens v�gnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

"n

40

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.