SFS 2016:638 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2016:638 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
160638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CCOLKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CCOLKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CCOLKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CCOLKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CCOLKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CCOLJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 8 � fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om fastighetsbildning ska vara skriftlig och ges in till lant-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">m�terimyndigheten. En muntlig ans�kan som g�rs vid ett f�rr�ttningssam-<br/>mantr�de ska dock godtas om den v�ckta fr�gan l�mpligen kan pr�vas vid<br/>samma f�rr�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kanden ska ange den �tg�rd som han eller hon �nskar genomf�rd samt</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppge den eller de fastigheter som han eller hon f�r talan f�r. Om det kan an-<br/>ses sk�ligt att s�kanden skaffar uppgifter om det eller om s�kanden �nd� har<br/>tillg�ng till uppgifterna, ska han eller hon ocks� ange de andra fastigheter som<br/>saken ang�r samt namn p� fastighets�garna och p� de innehavare av servitut,<br/>nyttjander�tt eller r�tt till elektrisk kraft som kan ber�ras av �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan ska undertecknas eller skrivas under med en elektronisk under-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrift av s�kanden eller s�kandens ombud.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till en ans�kan ska s�kanden bifoga de handlingar som han eller hon har</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och som �r av betydelse f�r saken.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:1342.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:638</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 8 � fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

8 �

3

En ans�kan om fastighetsbildning ska vara skriftlig och ges in till lant-

m�terimyndigheten. En muntlig ans�kan som g�rs vid ett f�rr�ttningssam-
mantr�de ska dock godtas om den v�ckta fr�gan l�mpligen kan pr�vas vid
samma f�rr�ttning.

S�kanden ska ange den �tg�rd som han eller hon �nskar genomf�rd samt

uppge den eller de fastigheter som han eller hon f�r talan f�r. Om det kan an-
ses sk�ligt att s�kanden skaffar uppgifter om det eller om s�kanden �nd� har
tillg�ng till uppgifterna, ska han eller hon ocks� ange de andra fastigheter som
saken ang�r samt namn p� fastighets�garna och p� de innehavare av servitut,
nyttjander�tt eller r�tt till elektrisk kraft som kan ber�ras av �tg�rden.

En ans�kan ska undertecknas eller skrivas under med en elektronisk under-

skrift av s�kanden eller s�kandens ombud.

Till en ans�kan ska s�kanden bifoga de handlingar som han eller hon har

och som �r av betydelse f�r saken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2014:1342.

SFS 2016:638

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.