SFS 1997:339 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1997:339 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS 1997_339 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:313px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1997:339 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 13 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag <br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen <br/>(1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 1997. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � fastighetsbildningslagen </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">(1970:988) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3</b></p> <p style="position:absolute;top:456px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b>2 Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft112">ser f�r fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna. <br/>Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre <br/>avvikelser g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft112">bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, skall fastighets-<br/>bildning ske s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. F�r p� grund <br/>av s�rskilt medgivande byggnad uppf�ras eller annan d�rmed j�mf�rlig �t-<br/>g�rd f�retagas i strid mot s�dan best�mmelse, utg�r vad nu har sagts ej hin-<br/>der mot fastighetsbildning som beh�vs f�r att medgivandet skall kunna ut-<br/>nyttjas. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n best�mmelser som </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft112">avses i andra stycket. Fr�gor om undantag pr�vas p� beg�ran av lantm�teri-<br/>myndigheten av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av kommunal <br/>myndighet. Att d�rvid regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft11">19 c � naturv�rdslagen (1964:822). </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommunal myndighets beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">�verklagas genom besv�r hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas ge-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">nom besv�r hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97: JoU15, rskr. 1996/97:239. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 1995:1394. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">590 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1997:339 </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">THAGE G PETERSON </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft22">Sten Andersson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft21">591 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:339
Utkom fr�n trycket
den 13 juni 1997

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen
(1970:988);

utf�rdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � fastighetsbildningslagen

(1970:988) skall ha f�ljande lydelse.

3

kap.

2 �2 Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-

ser f�r fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna.
Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre
avvikelser g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks

bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, skall fastighets-
bildning ske s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. F�r p� grund
av s�rskilt medgivande byggnad uppf�ras eller annan d�rmed j�mf�rlig �t-
g�rd f�retagas i strid mot s�dan best�mmelse, utg�r vad nu har sagts ej hin-
der mot fastighetsbildning som beh�vs f�r att medgivandet skall kunna ut-
nyttjas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n best�mmelser som

avses i andra stycket. Fr�gor om undantag pr�vas p� beg�ran av lantm�teri-
myndigheten av l�nsstyrelsen eller efter dess f�rordnande av kommunal
myndighet. Att d�rvid regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av

19 c � naturv�rdslagen (1964:822).

En kommunal myndighets beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r

�verklagas genom besv�r hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas ge-

nom besv�r hos regeringen.

1

Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97: JoU15, rskr. 1996/97:239.

2

Senaste lydelse 1995:1394.

590

background image

SFS 1997:339

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

THAGE G PETERSON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

591

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.