SFS 2009:562 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2009:562 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
090562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 14 kap. 1, 9 och 10 ��, 15 kap. 2, 3, 6 och 10 ��,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">16 kap. 11 �, 19 kap. 2 och 3 �� samt rubriken n�rmast f�re 14 kap. ska ha<br/>f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 14 kap. 1 a, 1 b och 11</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">16 ��, samt n�rmast f�re 14 kap. 1 och 15 �� nya rubriker av f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Fastighetsbildning �r en �tg�rd som vidtas enligt denna lag och som</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inneb�r att</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. fastighetsindelningen �ndras, <br/>2. servitut bildas, �ndras eller upph�vs, eller <br/>3. en byggnad eller annan anl�ggning som h�r till en fastighet �verf�rs till</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">en annan fastighet.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Genom fastighetsbest�mning enligt denna lag avg�rs fr�gor om<br/>1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,<br/>2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tten</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">har,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kap. 1 � jordabalken, och </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">4. vilken omfattning en gemensamhetsanl�ggning har.<br/>Genom s�rskild gr�nsutm�rkning enligt denna lag kan en fastighets gr�n-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ser m�rkas ut p� marken i andra fall �n vid fastighetsbildning eller fastig-<br/>hetsbest�mning.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2001:890.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:562</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:562</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Fastighetsbest�mning och s�rskild gr�nsutm�rkning</b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Fastighetsbest�mning</i></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft25">4</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Lantm�terimyndigheten f�r genom fastighetsbest�mning pr�va fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,<br/>2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tten</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">har,</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">2 kap. 1 � jordabalken, och</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">4. vilken omfattning en gemensamhetsanl�ggning har.<br/>I fr�ga om servitut f�r vattenverksamhet som har tillkommit med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">milj�balken eller motsvarande �ldre lagstiftning f�r fastighetsbest�mning<br/>enligt f�rsta stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 � milj�balken eller<br/>motsvarande �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">En fr�ga om fastighetsbest�mning f�r tas upp till pr�vning, om</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">1. det beh�vs vid en fastighetsbildningsf�rr�ttning,<br/>2. lantm�terimyndigheten har f�rordnat om det enligt 15 � lednings-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttslagen (1973:1144) eller 17 � anl�ggningslagen (1973:1149),</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">3. en sak�gare har ans�kt om det,<br/>4. en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�de med de-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">taljplan eller omr�desbest�mmelser eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har<br/>v�ckts om att uppr�tta en s�dan plan eller s�dana best�mmelser,</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. staten eller en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett om-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">r�de som s�kanden har f�rklarat skyddat enligt 7 kap. milj�balken eller ett<br/>omr�de f�r vilket s�kanden har v�ckt fr�ga om s�dan f�rklaring,</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. staten eller en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">de med v�gr�tt eller arbetsplan eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har v�ckts<br/>om att uppr�tta en s�dan plan, eller</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. staten, en kommun eller den som har byggt eller avser att bygga en</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">j�rnv�g har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�de med j�rnv�gsplan<br/>eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har v�ckts om att uppr�tta en s�dan plan.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan enligt f�rsta stycket 3, 4, 5, 6 eller 7 f�r inte pr�vas om det �r</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">uppenbart att fr�gan saknar betydelse f�r s�kanden. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ans�kan g�ller fastighetsbest�mning av servitut f�r den inte heller</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">pr�vas om servitutet har tillkommit p� annat s�tt �n vid avvittring eller enligt<br/>lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda v�gar eller enligt anl�gg-<br/>ningslagen eller 28 kap. 10 � milj�balken eller motsvarande �ldre best�m-<br/>melser.</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:918px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">En samf�llighetsf�rening f�r ans�ka om fastighetsbest�mning enligt</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � f�rsta stycket 4, om </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft28">1. f�reningsst�mman har beslutat om det, och<br/>2. ans�kan g�ller en gemensamhetsanl�ggning under f�reningens f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ning.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2001:890.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:562</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid fastighetsbest�mningen f�retr�der f�reningen de del�gare som inte p�</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">annan grund �r sak�gare i f�rr�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om avslutande av f�rr�ttningen till�mpas 4 kap. 29 �.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om underr�ttelse om avslutningsbeslut finns i 4 kap. 33 a �.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">S�kanden ska alltid underr�ttas n�r f�rr�ttningen har avslutats.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det vid f�rr�ttningen �ven har handlagts en fr�ga om fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">bildning, ska ocks� 4 kap. 30 � om �tg�rder i samband med avslutandet till-<br/>l�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Kostnaderna f�r fastighetsbest�mning ska f�rdelas mellan sak�garna</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">efter vad som �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller inte, om n�got annat f�ljer av 11, 12, 13 eller 14 �.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r ans�kan har gjorts med st�d av 1 a � f�rsta stycket 4, ska kostna-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">derna f�r fastighetsbest�mning i den m�n s�rskilda sk�l f�ranleder detta beta-<br/>las av kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r ans�kan har gjorts med st�d av 1 a � f�rsta stycket 5, 6 eller 7,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ska kostnaderna f�r fastighetsbest�mning betalas av s�kanden. Har en sak-<br/>�gare genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse f�rdyrat f�rr�ttningen, f�r kost-<br/>naderna dock f�rdelas efter vad som �r sk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 2 kap. 6 � om f�rdelning av betalningsskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">n�r det finns en �verenskommelse mellan sak�garna och om ansvaret f�r<br/>kostnaderna n�r en ans�kan avvisas eller en f�rr�ttning st�lls in till�mpas<br/>ocks� vid fastighetsbest�mning.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Sker fastighetsbest�mning i samband med fastighetsbildning enligt</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">13 kap., ska i st�llet f�r 1013 �� till�mpas 5 � i n�mnda kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>S�rskild gr�nsutm�rkning</i></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Lantm�terimyndigheten f�r genom s�rskild gr�nsutm�rkning pr�va</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">om en fastighets gr�nser ska m�rkas ut p� marken i andra fall �n vid<br/>fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning. En fr�ga som har tagits upp<br/>vid s�rskild gr�nsutm�rkning avg�rs genom beslut av lantm�terimyn-<br/>digheten (gr�nsutm�rkningsbeslut).</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett gr�nsutm�rkningsbeslut f�r inte meddelas i fall d� best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">4 kap. 27 � �r till�mpliga eller om fastighetsbest�mning enligt 1 � f�rsta<br/>stycket 1 kr�vs.</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:907px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 1 a � f�rsta stycket 37 och andra stycket, 2 och</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">3 ��, 4 � andra stycket och 79 �� till�mpas ocks� vid s�rskild gr�nsut-<br/>m�rkning. Vad som s�gs i dessa best�mmelser om fastighetsbest�mning och<br/>fastighetsbest�mningsbeslut ska i st�llet g�lla s�rskild gr�nsutm�rkning och<br/>gr�nsutm�rkningsbeslut.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">5 Senaste lydelse 2004:393.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:562</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Har s�rskild gr�nsutm�rkning samband med fastighetsbest�mning, f�r �t-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">g�rderna handl�ggas gemensamt vid en f�rr�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Kostnaderna f�r s�rskild gr�nsutm�rkning ska betalas av s�kanden. Har</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">en sak�gare genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse f�rdyrat f�rr�ttningen, f�r<br/>kostnaderna dock f�rdelas efter vad som �r sk�ligt. Best�mmelserna i 2 kap.<br/>6 � om f�rdelning av betalningsskyldighet n�r det finns en �verenskommelse<br/>mellan sak�garna och om ansvaret f�r kostnaderna n�r en ans�kan avvisas<br/>eller en f�rr�ttning st�lls in till�mpas ocks� vid s�rskild gr�nsutm�rkning.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft44">6</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">Lantm�terimyndighetens beslut ska �verklagas s�rskilt, om myndig-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">heten</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning, fastighetsbest�mning eller s�r-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">skild gr�nsutm�rkning eller avvisat ombud eller bitr�de,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft47">2. ogillat j�v mot f�rr�ttningsman,<br/>3. beslutat i fr�ga om f�rskott enligt 5 kap. 30 � fj�rde stycket eller tid-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">punkt f�r r�ttighetshavares skyldighet att avtr�da mark enligt 5 kap. 30 b �,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakkunnig eller syssloman eller till s�-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 �,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">5. beslutat i fr�ga om r�ttelse av f�rr�ttningsbeslut, karta eller annan hand-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ling,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">6. beslutat att gemensamt arbete ska utf�ras enligt denna lag eller att fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">om s�dant arbete ska pr�vas enligt annan lagstiftning,</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnader f�r gemensamt ar-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">bete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemensamt ar-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">bete ska skiljas fr�n uppdraget,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft47">9. avvisat �verklagande,<br/>10. beslutat i fr�ga om h�nvisning enligt 5 kap. 12 a �, eller<br/>11. beslutat att inte pr�va en fr�ga som avses i 5 kap. 12 c �.<br/>Skrivelsen med �verklagande enligt denna paragraf ska ges in till lantm�-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">terimyndigheten inom tre veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. �ver-<br/>klagande f�r g�ras av sak�gare. Beslut som avses i f�rsta stycket 1, 4, 5 och<br/>8 f�r �verklagas �ven av annan som beslutet r�r.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:802px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft44">7</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillst�ndsbeslut och beslut i fr�ga om f�rtida tilltr�de �verklagas s�r-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">skilt. Skrivelsen med �verklagandet ska ges in till lantm�terimyndigheten<br/>inom fyra veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. Detsamma g�ller<br/>fastighetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- och gr�nsutm�rkningsbeslut,<br/>om lantm�terimyndigheten f�rordnar att beslutet ska �verklagas s�rskilt.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rordnande att ett beslut ska �verklagas s�rskilt f�r meddelas om det �r</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">l�mpligt. Om fastighetsbildningsbeslut inte innefattar medgivande till fastig-<br/>hetsbildningen i dess helhet, fordras vidare att tillst�ndsbeslut meddelas<br/>samtidigt eller att lagakraft�gande s�dant beslut f�religger.</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">�verklagande enligt denna paragraf f�r g�ras av sak�gare.</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">6 Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">7 Senaste lydelse 1995:1394.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:562</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft50">�verklagas i annat fall �n som avses i 25 �� beslut eller �tg�rd av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">lantm�terimyndigheten, ska skrivelsen med �verklagandet ges in till lant-<br/>m�terimyndigheten inom fyra veckor fr�n den dag d� f�rr�ttningen f�rkla-<br/>rades avslutad eller inst�lld.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">�tg�rd varigenom gr�ns utm�rkts f�r �verklagas inom ett �r fr�n den dag</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">d� uppgift om fastighetsbildningen, fastighetsbest�mningen eller den s�rskil-<br/>da gr�nsutm�rkningen inf�rdes i fastighetsregistrets allm�nna del eller, om<br/>utm�rkningen gjorts f�rst efter n�mnda dag, fr�n det �tg�rden slutf�rdes.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Beslut om debitering av f�rr�ttningskostnader f�r �verklagas inom tre</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">veckor fr�n den f�rfallodag som anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">�verklagande enligt denna paragraf f�r g�ras av sak�gare. Den som �lagts</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">att betala ers�ttning eller kostnad f�r �verklaga beslutet, �ven om han eller<br/>hon inte �r sak�gare.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">9</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">Finner lantm�terimyndigheten att en uppgift om fastighetsbildning,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">fastighetsbest�mning eller s�rskild gr�nsutm�rkning inte kan f�ras in i fastig-<br/>hetsregistrets allm�nna del p� grund av fel eller oklarhet i f�rr�ttningen och<br/>kan r�ttelse inte ske i den ordning som anges i 26 � f�rvaltningslagen<br/>(1986:223), f�r myndigheten ans�ka om r�ttelse hos fastighetsdomstolen.<br/>Detsamma g�ller, om myndigheten finner att registrering i enlighet med f�r-<br/>r�ttningen skulle �ventyra fastighetsredovisningens tillf�rlitlighet eller p� an-<br/>nat s�tt leda till r�ttsos�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om ans�kan om r�ttelse enligt denna paragraf till�mpas best�m-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">melserna i 16 kap. R�tten att ans�ka om r�ttelse �r inte begr�nsad till viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">N�r n�gon sak�gare har �verklagat, f�r lantm�terimyndighetens</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">beslut eller �tg�rd �ndras endast om �vriga sak�gare och, n�r �verklagandet<br/>r�r ett allm�nt intresse, l�nsstyrelsen eller en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.<br/>15 � tredje stycket har f�tt tillf�lle att yttra sig. �ndring till f�rdel f�r en sak-<br/>�gare f�r dock ske, �ven om sak�garen inte har haft tillf�lle att yttra sig. Vad<br/>som nu har sagts g�ller ocks� n�r �verklagandet har gjorts av en f�retr�dare<br/>f�r ett allm�nt intresse eller av lantm�terimyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om domstolen finner att �verklagandet b�r leda till �ndring i en avslutad</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">f�rr�ttning eller i ett fastighetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- eller gr�ns-<br/>utm�rkningsbeslut som har �verklagats s�rskilt, f�r domstolen g�ra �ndring<br/>�ven i den del som inte har �verklagats, om det beh�vs f�r att det inte ska<br/>uppkomma n�gon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i f�rr�ttningen<br/>eller beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Finner domstolen att det betr�ffande en f�rr�ttning finns en s�dan omst�n-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">dighet som avses i 15 kap. 10 �, f�r domstolen besluta om beh�vliga �tg�r-<br/>der, �ven om �verklagandet inte har avsett den delen av f�rr�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">8 Senaste lydelse 2000:233.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">9 Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">10 Senaste lydelse 2004:393.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2009:562</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft62">11</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbest�mning och s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67">gr�nsutm�rkning ska f�ras in i fastighetsregistrets allm�nna del. D� ska upp-<br/>gift om en nybildad fastighet f�ras in i registret och de �vriga �ndringar<br/>g�ras som �tg�rden ger anledning till.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rsta stycket till�mpas ocks� n�r fastighetsindelningen �ndras eller n�r</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">dess beskaffenhet fastst�lls i annan ordning �n som anges i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft62">12</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbest�mning eller s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67">gr�nsutm�rkning ska f�ras in snarast m�jligt sedan f�rr�ttningen avslutats<br/>och denna eller, om den har �verklagats, domstolens avg�rande har vunnit<br/>laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">�ven om f�rr�ttningen inte har avslutats f�r uppgift om ett s�dant fastig-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67">hetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- eller gr�nsutm�rkningsbeslut som<br/>skulle ha �verklagats s�rskilt f�ras in s� snart beslutet har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ett beslut eller en �tg�rd som avser en avslutad f�rr�ttning �verklagas,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67">f�r uppgift med anledning av f�rr�ttningen f�ras in i fastighetsregistrets all-<br/>m�nna del till den del uppgiften uppenbarligen inte ber�rs av �verklagandet.<br/>Detsamma g�ller om ett fastighetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- eller<br/>gr�nsutm�rkningsbeslut �verklagas s�rskilt.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Vad som s�gs i tredje stycket g�ller ocks� om en domstols avg�rande i ett</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">fastighetsbildningsm�l �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft67">Mikael Gulliksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">11 Senaste lydelse 2000:233.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">12 Senaste lydelse 2000:233.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 1 kap. 1 �, 14 kap. 1, 9 och 10 ��, 15 kap. 2, 3, 6 och 10 ��,

16 kap. 11 �, 19 kap. 2 och 3 �� samt rubriken n�rmast f�re 14 kap. ska ha
f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras �tta nya paragrafer, 14 kap. 1 a, 1 b och 11

16 ��, samt n�rmast f�re 14 kap. 1 och 15 �� nya rubriker av f�ljande ly-
delse.

1 kap.

1 �

3

Fastighetsbildning �r en �tg�rd som vidtas enligt denna lag och som

inneb�r att

1. fastighetsindelningen �ndras,
2. servitut bildas, �ndras eller upph�vs, eller
3. en byggnad eller annan anl�ggning som h�r till en fastighet �verf�rs till

en annan fastighet.

Genom fastighetsbest�mning enligt denna lag avg�rs fr�gor om
1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,
2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tten

har,

3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt

2 kap. 1 � jordabalken, och

4. vilken omfattning en gemensamhetsanl�ggning har.
Genom s�rskild gr�nsutm�rkning enligt denna lag kan en fastighets gr�n-

ser m�rkas ut p� marken i andra fall �n vid fastighetsbildning eller fastig-
hetsbest�mning.

1 Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2001:890.

SFS 2009:562

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:562

Fastighetsbest�mning och s�rskild gr�nsutm�rkning

14 kap.

Fastighetsbest�mning

1 �

4

Lantm�terimyndigheten f�r genom fastighetsbest�mning pr�va fr�gor

om

1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,
2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tten

har,

3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt

2 kap. 1 � jordabalken, och

4. vilken omfattning en gemensamhetsanl�ggning har.
I fr�ga om servitut f�r vattenverksamhet som har tillkommit med st�d av

milj�balken eller motsvarande �ldre lagstiftning f�r fastighetsbest�mning
enligt f�rsta stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 � milj�balken eller
motsvarande �ldre best�mmelser.

1 a �

En fr�ga om fastighetsbest�mning f�r tas upp till pr�vning, om

1. det beh�vs vid en fastighetsbildningsf�rr�ttning,
2. lantm�terimyndigheten har f�rordnat om det enligt 15 � lednings-

r�ttslagen (1973:1144) eller 17 � anl�ggningslagen (1973:1149),

3. en sak�gare har ans�kt om det,
4. en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�de med de-

taljplan eller omr�desbest�mmelser eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har
v�ckts om att uppr�tta en s�dan plan eller s�dana best�mmelser,

5. staten eller en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett om-

r�de som s�kanden har f�rklarat skyddat enligt 7 kap. milj�balken eller ett
omr�de f�r vilket s�kanden har v�ckt fr�ga om s�dan f�rklaring,

6. staten eller en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�-

de med v�gr�tt eller arbetsplan eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har v�ckts
om att uppr�tta en s�dan plan, eller

7. staten, en kommun eller den som har byggt eller avser att bygga en

j�rnv�g har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�de med j�rnv�gsplan
eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har v�ckts om att uppr�tta en s�dan plan.

En ans�kan enligt f�rsta stycket 3, 4, 5, 6 eller 7 f�r inte pr�vas om det �r

uppenbart att fr�gan saknar betydelse f�r s�kanden.

Om ans�kan g�ller fastighetsbest�mning av servitut f�r den inte heller

pr�vas om servitutet har tillkommit p� annat s�tt �n vid avvittring eller enligt
lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda v�gar eller enligt anl�gg-
ningslagen eller 28 kap. 10 � milj�balken eller motsvarande �ldre best�m-
melser.

1 b �

En samf�llighetsf�rening f�r ans�ka om fastighetsbest�mning enligt

1 � f�rsta stycket 4, om

1. f�reningsst�mman har beslutat om det, och
2. ans�kan g�ller en gemensamhetsanl�ggning under f�reningens f�rvalt-

ning.

4 Senaste lydelse 2001:890.

background image

3

SFS 2009:562

Vid fastighetsbest�mningen f�retr�der f�reningen de del�gare som inte p�

annan grund �r sak�gare i f�rr�ttningen.

9 �

5

I fr�ga om avslutande av f�rr�ttningen till�mpas 4 kap. 29 �.

Best�mmelser om underr�ttelse om avslutningsbeslut finns i 4 kap. 33 a �.

S�kanden ska alltid underr�ttas n�r f�rr�ttningen har avslutats.

Om det vid f�rr�ttningen �ven har handlagts en fr�ga om fastighets-

bildning, ska ocks� 4 kap. 30 � om �tg�rder i samband med avslutandet till-
l�mpas.

10 �

Kostnaderna f�r fastighetsbest�mning ska f�rdelas mellan sak�garna

efter vad som �r sk�ligt.

F�rsta stycket g�ller inte, om n�got annat f�ljer av 11, 12, 13 eller 14 �.

11 �

N�r ans�kan har gjorts med st�d av 1 a � f�rsta stycket 4, ska kostna-

derna f�r fastighetsbest�mning i den m�n s�rskilda sk�l f�ranleder detta beta-
las av kommunen.

12 �

N�r ans�kan har gjorts med st�d av 1 a � f�rsta stycket 5, 6 eller 7,

ska kostnaderna f�r fastighetsbest�mning betalas av s�kanden. Har en sak-
�gare genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse f�rdyrat f�rr�ttningen, f�r kost-
naderna dock f�rdelas efter vad som �r sk�ligt.

13 �

Best�mmelserna i 2 kap. 6 � om f�rdelning av betalningsskyldighet

n�r det finns en �verenskommelse mellan sak�garna och om ansvaret f�r
kostnaderna n�r en ans�kan avvisas eller en f�rr�ttning st�lls in till�mpas
ocks� vid fastighetsbest�mning.

14 �

Sker fastighetsbest�mning i samband med fastighetsbildning enligt

13 kap., ska i st�llet f�r 1013 �� till�mpas 5 � i n�mnda kapitel.

S�rskild gr�nsutm�rkning

15 �

Lantm�terimyndigheten f�r genom s�rskild gr�nsutm�rkning pr�va

om en fastighets gr�nser ska m�rkas ut p� marken i andra fall �n vid
fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning. En fr�ga som har tagits upp
vid s�rskild gr�nsutm�rkning avg�rs genom beslut av lantm�terimyn-
digheten (gr�nsutm�rkningsbeslut).

Ett gr�nsutm�rkningsbeslut f�r inte meddelas i fall d� best�mmelserna i

4 kap. 27 � �r till�mpliga eller om fastighetsbest�mning enligt 1 � f�rsta
stycket 1 kr�vs.

16 �

Best�mmelserna i 1 a � f�rsta stycket 37 och andra stycket, 2 och

3 ��, 4 � andra stycket och 79 �� till�mpas ocks� vid s�rskild gr�nsut-
m�rkning. Vad som s�gs i dessa best�mmelser om fastighetsbest�mning och
fastighetsbest�mningsbeslut ska i st�llet g�lla s�rskild gr�nsutm�rkning och
gr�nsutm�rkningsbeslut.

5 Senaste lydelse 2004:393.

background image

4

SFS 2009:562

Har s�rskild gr�nsutm�rkning samband med fastighetsbest�mning, f�r �t-

g�rderna handl�ggas gemensamt vid en f�rr�ttning.

Kostnaderna f�r s�rskild gr�nsutm�rkning ska betalas av s�kanden. Har

en sak�gare genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse f�rdyrat f�rr�ttningen, f�r
kostnaderna dock f�rdelas efter vad som �r sk�ligt. Best�mmelserna i 2 kap.
6 � om f�rdelning av betalningsskyldighet n�r det finns en �verenskommelse
mellan sak�garna och om ansvaret f�r kostnaderna n�r en ans�kan avvisas
eller en f�rr�ttning st�lls in till�mpas ocks� vid s�rskild gr�nsutm�rkning.

15 kap.

2 �

6

Lantm�terimyndighetens beslut ska �verklagas s�rskilt, om myndig-

heten

1. avvisat ans�kan om fastighetsbildning, fastighetsbest�mning eller s�r-

skild gr�nsutm�rkning eller avvisat ombud eller bitr�de,

2. ogillat j�v mot f�rr�ttningsman,
3. beslutat i fr�ga om f�rskott enligt 5 kap. 30 � fj�rde stycket eller tid-

punkt f�r r�ttighetshavares skyldighet att avtr�da mark enligt 5 kap. 30 b �,

4. beslutat i fr�ga om ers�ttning till sakkunnig eller syssloman eller till s�-

dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 �,

5. beslutat i fr�ga om r�ttelse av f�rr�ttningsbeslut, karta eller annan hand-

ling,

6. beslutat att gemensamt arbete ska utf�ras enligt denna lag eller att fr�ga

om s�dant arbete ska pr�vas enligt annan lagstiftning,

7. beslutat enligt 9 kap. 3 � om f�rdelning av kostnader f�r gemensamt ar-

bete eller enligt 9 kap. 4 � om utdebitering av s�dana kostnader,

8. beslutat att syssloman som f�tt i uppdrag att ombes�rja gemensamt ar-

bete ska skiljas fr�n uppdraget,

9. avvisat �verklagande,
10. beslutat i fr�ga om h�nvisning enligt 5 kap. 12 a �, eller
11. beslutat att inte pr�va en fr�ga som avses i 5 kap. 12 c �.
Skrivelsen med �verklagande enligt denna paragraf ska ges in till lantm�-

terimyndigheten inom tre veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. �ver-
klagande f�r g�ras av sak�gare. Beslut som avses i f�rsta stycket 1, 4, 5 och
8 f�r �verklagas �ven av annan som beslutet r�r.

3 �

7

Tillst�ndsbeslut och beslut i fr�ga om f�rtida tilltr�de �verklagas s�r-

skilt. Skrivelsen med �verklagandet ska ges in till lantm�terimyndigheten
inom fyra veckor fr�n den dag d� beslutet meddelades. Detsamma g�ller
fastighetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- och gr�nsutm�rkningsbeslut,
om lantm�terimyndigheten f�rordnar att beslutet ska �verklagas s�rskilt.

F�rordnande att ett beslut ska �verklagas s�rskilt f�r meddelas om det �r

l�mpligt. Om fastighetsbildningsbeslut inte innefattar medgivande till fastig-
hetsbildningen i dess helhet, fordras vidare att tillst�ndsbeslut meddelas
samtidigt eller att lagakraft�gande s�dant beslut f�religger.

�verklagande enligt denna paragraf f�r g�ras av sak�gare.

6 Senaste lydelse 1995:1394.

7 Senaste lydelse 1995:1394.

background image

5

SFS 2009:562

6 �

8

�verklagas i annat fall �n som avses i 25 �� beslut eller �tg�rd av

lantm�terimyndigheten, ska skrivelsen med �verklagandet ges in till lant-
m�terimyndigheten inom fyra veckor fr�n den dag d� f�rr�ttningen f�rkla-
rades avslutad eller inst�lld.

�tg�rd varigenom gr�ns utm�rkts f�r �verklagas inom ett �r fr�n den dag

d� uppgift om fastighetsbildningen, fastighetsbest�mningen eller den s�rskil-
da gr�nsutm�rkningen inf�rdes i fastighetsregistrets allm�nna del eller, om
utm�rkningen gjorts f�rst efter n�mnda dag, fr�n det �tg�rden slutf�rdes.

Beslut om debitering av f�rr�ttningskostnader f�r �verklagas inom tre

veckor fr�n den f�rfallodag som anges i beslutet.

�verklagande enligt denna paragraf f�r g�ras av sak�gare. Den som �lagts

att betala ers�ttning eller kostnad f�r �verklaga beslutet, �ven om han eller
hon inte �r sak�gare.

10 �

9

Finner lantm�terimyndigheten att en uppgift om fastighetsbildning,

fastighetsbest�mning eller s�rskild gr�nsutm�rkning inte kan f�ras in i fastig-
hetsregistrets allm�nna del p� grund av fel eller oklarhet i f�rr�ttningen och
kan r�ttelse inte ske i den ordning som anges i 26 � f�rvaltningslagen
(1986:223), f�r myndigheten ans�ka om r�ttelse hos fastighetsdomstolen.
Detsamma g�ller, om myndigheten finner att registrering i enlighet med f�r-
r�ttningen skulle �ventyra fastighetsredovisningens tillf�rlitlighet eller p� an-
nat s�tt leda till r�ttsos�kerhet.

I fr�ga om ans�kan om r�ttelse enligt denna paragraf till�mpas best�m-

melserna i 16 kap. R�tten att ans�ka om r�ttelse �r inte begr�nsad till viss tid.

16 kap.

11 �

10

N�r n�gon sak�gare har �verklagat, f�r lantm�terimyndighetens

beslut eller �tg�rd �ndras endast om �vriga sak�gare och, n�r �verklagandet
r�r ett allm�nt intresse, l�nsstyrelsen eller en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.
15 � tredje stycket har f�tt tillf�lle att yttra sig. �ndring till f�rdel f�r en sak-
�gare f�r dock ske, �ven om sak�garen inte har haft tillf�lle att yttra sig. Vad
som nu har sagts g�ller ocks� n�r �verklagandet har gjorts av en f�retr�dare
f�r ett allm�nt intresse eller av lantm�terimyndigheten.

Om domstolen finner att �verklagandet b�r leda till �ndring i en avslutad

f�rr�ttning eller i ett fastighetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- eller gr�ns-
utm�rkningsbeslut som har �verklagats s�rskilt, f�r domstolen g�ra �ndring
�ven i den del som inte har �verklagats, om det beh�vs f�r att det inte ska
uppkomma n�gon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i f�rr�ttningen
eller beslutet.

Finner domstolen att det betr�ffande en f�rr�ttning finns en s�dan omst�n-

dighet som avses i 15 kap. 10 �, f�r domstolen besluta om beh�vliga �tg�r-
der, �ven om �verklagandet inte har avsett den delen av f�rr�ttningen.

8 Senaste lydelse 2000:233.

9 Senaste lydelse 1995:1394.

10 Senaste lydelse 2004:393.

background image

6

SFS 2009:562

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

19 kap.

2 �

11

Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbest�mning och s�rskild

gr�nsutm�rkning ska f�ras in i fastighetsregistrets allm�nna del. D� ska upp-
gift om en nybildad fastighet f�ras in i registret och de �vriga �ndringar
g�ras som �tg�rden ger anledning till.

F�rsta stycket till�mpas ocks� n�r fastighetsindelningen �ndras eller n�r

dess beskaffenhet fastst�lls i annan ordning �n som anges i denna lag.

3 �

12

Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbest�mning eller s�rskild

gr�nsutm�rkning ska f�ras in snarast m�jligt sedan f�rr�ttningen avslutats
och denna eller, om den har �verklagats, domstolens avg�rande har vunnit
laga kraft.

�ven om f�rr�ttningen inte har avslutats f�r uppgift om ett s�dant fastig-

hetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- eller gr�nsutm�rkningsbeslut som
skulle ha �verklagats s�rskilt f�ras in s� snart beslutet har vunnit laga kraft.

Om ett beslut eller en �tg�rd som avser en avslutad f�rr�ttning �verklagas,

f�r uppgift med anledning av f�rr�ttningen f�ras in i fastighetsregistrets all-
m�nna del till den del uppgiften uppenbarligen inte ber�rs av �verklagandet.
Detsamma g�ller om ett fastighetsbildnings-, fastighetsbest�mnings- eller
gr�nsutm�rkningsbeslut �verklagas s�rskilt.

Vad som s�gs i tredje stycket g�ller ocks� om en domstols avg�rande i ett

fastighetsbildningsm�l �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

11 Senaste lydelse 2000:233.

12 Senaste lydelse 2000:233.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.