SFS 2006:41 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2006:41 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
060041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JJLHCG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JJLHCG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:JJLHCG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JJLHCG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:JJLHCG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JJLHCG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JJLHCF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 februari 2006.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 2 � fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Servitut som avser skogsf�ng eller r�tt att dra fram ledning eller annan</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">anordning enligt ledningsr�ttslagen (1973:1144) f�r inte bildas genom fast-<br/>ighetsreglering.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Servitut som avser vattenverksamhet och kan uppl�tas med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">28 kap. 10 � milj�balken f�r bildas genom fastighetsreglering endast om till-<br/>st�nd till verksamheten har meddelats enligt vattenlagen (1983:291) eller<br/>milj�balken eller om det �r uppenbart att varken allm�nna eller enskilda in-<br/>tressen skadas genom verksamhetens inverkan p� vattenf�rh�llandena. An-<br/>dra servitut till f�rm�n f�r vattenverksamhet som kan uppl�tas enligt milj�-<br/>balken f�r inte bildas genom fastighetsreglering. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Servitut, som kan uppl�tas efter pr�vning vid s�rskild f�rr�ttning i andra</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">fall �n som anges i f�rsta och andra styckena, f�r bildas genom fastighets-<br/>reglering endast om �tg�rden sker i samband med en annan fastighetsbild-<br/>nings�tg�rd och �r av betydelse f�r denna.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2006.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1998:865.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:41</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 februari 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 2 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 2 � fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 skall ha f�ljande lydelse.

7 kap.

2 �

3 Servitut som avser skogsf�ng eller r�tt att dra fram ledning eller annan

anordning enligt ledningsr�ttslagen (1973:1144) f�r inte bildas genom fast-
ighetsreglering.

Servitut som avser vattenverksamhet och kan uppl�tas med st�d av

28 kap. 10 � milj�balken f�r bildas genom fastighetsreglering endast om till-
st�nd till verksamheten har meddelats enligt vattenlagen (1983:291) eller
milj�balken eller om det �r uppenbart att varken allm�nna eller enskilda in-
tressen skadas genom verksamhetens inverkan p� vattenf�rh�llandena. An-
dra servitut till f�rm�n f�r vattenverksamhet som kan uppl�tas enligt milj�-
balken f�r inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut, som kan uppl�tas efter pr�vning vid s�rskild f�rr�ttning i andra

fall �n som anges i f�rsta och andra styckena, f�r bildas genom fastighets-
reglering endast om �tg�rden sker i samband med en annan fastighetsbild-
nings�tg�rd och �r av betydelse f�r denna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1998:865.

SFS 2006:41

Utkom fr�n trycket
den 21 februari 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.