SFS 2020:921 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2020:921 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS2020-921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:USXSRK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:USXSRK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 12 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 13 � fastighetsbildningslagen <br/>(1970:988)2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 kap. <br/>13 �</b>3 En f�rr�ttningslantm�tare eller en god man f�r inte vara ombud f�r <br/>eller bitr�de �t en sak�gare vid den lantm�terimyndighet som han eller hon <br/>tillh�r. Den som har befattat sig med saken i sin tj�nst eller som ombud f�r <br/>eller bitr�de �t en sak�gare med motst�ende intresse f�r inte heller vara om-<br/>bud eller bitr�de. Detsamma g�ller den som st�r i ett s�dant f�rh�llande till <br/>en f�rr�ttningsman som avses i 4 kap. 12 � r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I �vrigt g�ller 12 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. En skriftlig </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">fullmakt beh�ver dock inte ges in annat �n om lantm�terimyndigheten anser <br/>att det beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Jonas Pont�n <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30. <br/>2 Lagen omtryckt 1992:1212. <br/>3 Senaste lydelse 2014:1342. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:921</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">17 november 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Utf�rdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 13 � fastighetsbildningslagen
(1970:988)2 ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.
13 �
3 En f�rr�ttningslantm�tare eller en god man f�r inte vara ombud f�r
eller bitr�de �t en sak�gare vid den lantm�terimyndighet som han eller hon
tillh�r. Den som har befattat sig med saken i sin tj�nst eller som ombud f�r
eller bitr�de �t en sak�gare med motst�ende intresse f�r inte heller vara om-
bud eller bitr�de. Detsamma g�ller den som st�r i ett s�dant f�rh�llande till
en f�rr�ttningsman som avses i 4 kap. 12 � r�tteg�ngsbalken.

I �vrigt g�ller 12 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. En skriftlig

fullmakt beh�ver dock inte ges in annat �n om lantm�terimyndigheten anser
att det beh�vs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pont�n
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Lagen omtryckt 1992:1212.
3 Senaste lydelse 2014:1342.

SFS

2020:921

Publicerad
den

17 november 2020

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.