SFS 2001:890 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2001:890 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
010890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:CLBEDH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CLBEDH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;line-height:17px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:CLBECL+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:CLBEBF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 november 2001.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 kap. 1 �, 4 kap. 25 �, 5 kap. 1 �, 10 kap. 5 �, 11 kap. 6 � och 14</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 1 � samt rubriken till 7 kap. skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 14 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">delse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Fastighetsbildning �r en �tg�rd som vidtas enligt denna lag och som</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">inneb�r att</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">1. fastighetsindelningen �ndras,<br/>2. servitut bildas, �ndras eller upph�vs, eller<br/>3. en byggnad eller annan anl�ggning som h�r till en fastighet �verf�rs till</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">en annan fastighet.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">Genom fastighetsbest�mning enligt denna lag avg�rs fr�gor om<br/>1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,<br/>2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tt-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ten har, och</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">2 kap. 1 � jordabalken.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Lantm�terimyndigheten skall utreda f�ruts�ttningarna f�r fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">bildningen. F�religger ej hinder mot denna, skall myndigheten utarbeta den<br/>fastighetsbildningsplan samt ombes�rja de g�rom�l av teknisk art och de<br/>v�rderingar som beh�vs f�r �tg�rdens genomf�rande. D�rvid b�r r�dpl�g-<br/>ning med sak�garna ske. Vid behov skall samr�d ske med de myndigheter<br/>som ber�res av �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Sedan de i f�rsta stycket f�reskrivna �tg�rderna har utf�rts, skall myndig-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">heten meddela beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut).<br/>Detta beslut skall ange hur fastighetsindelningen �ndras, vilka servituts�t-</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2001:890</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2001:890</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">g�rder som vidtas och vilka byggnader eller andra anl�ggningar som �ver-<br/>f�rs till en annan fastighet. I �vrigt skall beslutet inneh�lla uttalanden i fr�-<br/>gor som har ett omedelbart samband med fastighetsbildningen. S�rskilda be-<br/>st�mmelser om vad beslutet i vissa fall skall inneh�lla finns i 5, 8 och 12<br/>kap.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det �r l�mpligt, f�r fastighetsbildningsbeslutet meddelas utan hinder</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">av att tekniska g�rom�l och v�rderingar ej utf�rts. Under samma f�ruts�tt-<br/>ning f�r olika fr�gor som h�r till beslutet upptagas f�r sig och avg�ras ge-<br/>nom s�rskilda beslut. Vad som f�reskrives om fastighetsbildningsbeslut g�l-<br/>ler �ven s�dant avg�rande.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Genom fastighetsreglering f�r</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. mark �verf�ras fr�n en fastighet eller samf�llighet till en annan s�dan</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">enhet,</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25">2. andelar i samf�lligheter �verf�ras fr�n en fastighet till en annan,<br/>3. samf�lligheter bildas,<br/>4. servitut bildas, �ndras eller upph�vas, och<br/>5. byggnader eller andra anl�ggningar som h�r till en fastighet �verf�ras</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">till en annan fastighet.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Som ett led i fastighetsreglering kan vissa f�r sak�garna gemensamma ar-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">beten verkst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 kap. S�rskilda best�mmelser om servitut, ledningsr�tt och <br/>�verf�ring av fastighetstillbeh�r</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>14 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Lantm�terimyndigheten f�r besluta att s�dana byggnader eller andra</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">anl�ggningar, som enligt 2 kap. 1 � jordabalken h�r till en fastighet och �r<br/>�gnade f�r stadigvarande bruk vid ut�vandet av ett servitut enligt denna lag<br/>eller motsvarande �ldre best�mmelser, skall �verf�ras till den h�rskande fas-<br/>tigheten. Genom beslutet �verg�r �gander�tten till byggnaden eller anl�gg-<br/>ningen till �garen av den h�rskande fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25">En byggnad f�r dock �verf�ras endast om<br/>1. det inte uppkommer v�sentlig ol�genhet f�r n�gon sak�gare och<br/>2. byggnaden har ett obetydligt v�rde eller �verf�ringen i betydande m�n</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rb�ttrar m�jligheterna att �stadkomma en �ndam�lsenlig markanv�ndning.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om de sak�gare vilkas r�tt ber�rs av �tg�rden medger det, f�r avsteg g�ras</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:766px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna om bildande av samf�llighet och servitut genom fas-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">tighetsreglering och om �verf�ring av byggnader eller andra anl�ggningar<br/>genom fastighetsreglering till�mpas ocks� vid avstyckning, n�r det g�ller<br/>f�rh�llandet mellan styckningsdelarna.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid avstyckning av �govidd fr�n fastighet som har del i samf�lld v�g kan</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">styckningslotten s�som servitut i stamfastigheten till�ggas r�tt att nyttja v�-<br/>gen. S�dant servitut f�r dock ej bildas, om styckningslottens behov av v�g<br/>kan tillgodoses b�ttre p� annat s�tt.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2001:890</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna om bildande av samf�llighet och servitut genom fas-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">tighetsreglering och om �verf�ring av byggnader eller andra anl�ggningar<br/>genom fastighetsreglering till�mpas ocks� vid klyvning, n�r det g�ller f�r-<br/>h�llandet mellan klyvningslotterna.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Mark som p� grund av beskaffenheten eller l�get ej kan v�rderas med till-</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">r�cklig s�kerhet eller som har s� l�gt v�rde att kostnaderna f�r delning av<br/>marken ej st�r i rimligt f�rh�llande till v�rdet f�r avs�ttas som samf�lld f�r<br/>klyvningslotterna, �ven om det ej �r till�tet enligt 6 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft36">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft31">Lantm�terimyndigheten f�r genom fastighetsbest�mning pr�va fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">om</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft310">1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,<br/>2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tt-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ten har, och</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">2 kap. 1 � jordabalken.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�ga om servitut f�r vattenverksamhet som har tillkommit med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">milj�balken eller motsvarande �ldre lagstiftning f�r fastighetsbest�mning<br/>enligt f�rsta stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 � milj�balken eller<br/>motsvarande �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft310">En fr�ga om fastighetsbest�mning f�r tas upp till pr�vning, om<br/>1. det beh�vs vid en fastighetsbildningsf�rr�ttning,<br/>2. lantm�terimyndigheten har f�rordnat om det enligt 15 � ledningsr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">lagen (1973:1144) eller 17 � anl�ggningslagen (1973:1149),</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft310">3. en sak�gare har ans�kt om det, eller<br/>4. en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�de med de-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">taljplan eller omr�desbest�mmelser eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har<br/>v�ckts om att uppr�tta en s�dan plan eller s�dana best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">En ans�kan enligt tredje stycket 3 eller 4 f�r dock inte pr�vas om det �r</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">uppenbart att fr�gan saknar betydelse f�r s�kanden. Om ans�kan g�ller fas-<br/>tighetsbest�mning av servitut f�r den inte heller pr�vas om servitutet har till-<br/>kommit p� annat s�tt �n vid avvittring eller enligt lagstiftningen om fastig-<br/>hetsbildning eller enskilda v�gar eller enligt anl�ggningslagen eller 28 kap.<br/>10 � milj�balken eller motsvarande �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft310">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1998:865.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels

att 1 kap. 1 �, 4 kap. 25 �, 5 kap. 1 �, 10 kap. 5 �, 11 kap. 6 � och 14

kap. 1 � samt rubriken till 7 kap. skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 14 �, av f�ljande ly-

delse.

1 kap.

1 �

Fastighetsbildning �r en �tg�rd som vidtas enligt denna lag och som

inneb�r att

1. fastighetsindelningen �ndras,
2. servitut bildas, �ndras eller upph�vs, eller
3. en byggnad eller annan anl�ggning som h�r till en fastighet �verf�rs till

en annan fastighet.

Genom fastighetsbest�mning enligt denna lag avg�rs fr�gor om
1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,
2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tt-

ten har, och

3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt

2 kap. 1 � jordabalken.

4 kap.

25 �

3

Lantm�terimyndigheten skall utreda f�ruts�ttningarna f�r fastighets-

bildningen. F�religger ej hinder mot denna, skall myndigheten utarbeta den
fastighetsbildningsplan samt ombes�rja de g�rom�l av teknisk art och de
v�rderingar som beh�vs f�r �tg�rdens genomf�rande. D�rvid b�r r�dpl�g-
ning med sak�garna ske. Vid behov skall samr�d ske med de myndigheter
som ber�res av �tg�rden.

Sedan de i f�rsta stycket f�reskrivna �tg�rderna har utf�rts, skall myndig-

heten meddela beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut).
Detta beslut skall ange hur fastighetsindelningen �ndras, vilka servituts�t-

1

Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 2001:890

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:890

g�rder som vidtas och vilka byggnader eller andra anl�ggningar som �ver-
f�rs till en annan fastighet. I �vrigt skall beslutet inneh�lla uttalanden i fr�-
gor som har ett omedelbart samband med fastighetsbildningen. S�rskilda be-
st�mmelser om vad beslutet i vissa fall skall inneh�lla finns i 5, 8 och 12
kap.

Om det �r l�mpligt, f�r fastighetsbildningsbeslutet meddelas utan hinder

av att tekniska g�rom�l och v�rderingar ej utf�rts. Under samma f�ruts�tt-
ning f�r olika fr�gor som h�r till beslutet upptagas f�r sig och avg�ras ge-
nom s�rskilda beslut. Vad som f�reskrives om fastighetsbildningsbeslut g�l-
ler �ven s�dant avg�rande.

5 kap.

1 �

Genom fastighetsreglering f�r

1. mark �verf�ras fr�n en fastighet eller samf�llighet till en annan s�dan

enhet,

2. andelar i samf�lligheter �verf�ras fr�n en fastighet till en annan,
3. samf�lligheter bildas,
4. servitut bildas, �ndras eller upph�vas, och
5. byggnader eller andra anl�ggningar som h�r till en fastighet �verf�ras

till en annan fastighet.

Som ett led i fastighetsreglering kan vissa f�r sak�garna gemensamma ar-

beten verkst�llas.

7 kap. S�rskilda best�mmelser om servitut, ledningsr�tt och
�verf�ring av fastighetstillbeh�r

14 �

Lantm�terimyndigheten f�r besluta att s�dana byggnader eller andra

anl�ggningar, som enligt 2 kap. 1 � jordabalken h�r till en fastighet och �r
�gnade f�r stadigvarande bruk vid ut�vandet av ett servitut enligt denna lag
eller motsvarande �ldre best�mmelser, skall �verf�ras till den h�rskande fas-
tigheten. Genom beslutet �verg�r �gander�tten till byggnaden eller anl�gg-
ningen till �garen av den h�rskande fastigheten.

En byggnad f�r dock �verf�ras endast om
1. det inte uppkommer v�sentlig ol�genhet f�r n�gon sak�gare och
2. byggnaden har ett obetydligt v�rde eller �verf�ringen i betydande m�n

f�rb�ttrar m�jligheterna att �stadkomma en �ndam�lsenlig markanv�ndning.

Om de sak�gare vilkas r�tt ber�rs av �tg�rden medger det, f�r avsteg g�ras

fr�n andra stycket.

10 kap.

5 �

Best�mmelserna om bildande av samf�llighet och servitut genom fas-

tighetsreglering och om �verf�ring av byggnader eller andra anl�ggningar
genom fastighetsreglering till�mpas ocks� vid avstyckning, n�r det g�ller
f�rh�llandet mellan styckningsdelarna.

Vid avstyckning av �govidd fr�n fastighet som har del i samf�lld v�g kan

styckningslotten s�som servitut i stamfastigheten till�ggas r�tt att nyttja v�-
gen. S�dant servitut f�r dock ej bildas, om styckningslottens behov av v�g
kan tillgodoses b�ttre p� annat s�tt.

background image

3

SFS 2001:890

11 kap.

6 �

Best�mmelserna om bildande av samf�llighet och servitut genom fas-

tighetsreglering och om �verf�ring av byggnader eller andra anl�ggningar
genom fastighetsreglering till�mpas ocks� vid klyvning, n�r det g�ller f�r-
h�llandet mellan klyvningslotterna.

Mark som p� grund av beskaffenheten eller l�get ej kan v�rderas med till-

r�cklig s�kerhet eller som har s� l�gt v�rde att kostnaderna f�r delning av
marken ej st�r i rimligt f�rh�llande till v�rdet f�r avs�ttas som samf�lld f�r
klyvningslotterna, �ven om det ej �r till�tet enligt 6 kap. 1 �.

14 kap.

1 �

4

Lantm�terimyndigheten f�r genom fastighetsbest�mning pr�va fr�gor

om

1. hur fastighetsindelningen �r beskaffad,
2. huruvida en ledningsr�tt eller ett servitut g�ller och vilket omf�ng r�tt-

ten har, och

3. huruvida byggnader eller andra anl�ggningar h�r till en fastighet enligt

2 kap. 1 � jordabalken.

I fr�ga om servitut f�r vattenverksamhet som har tillkommit med st�d av

milj�balken eller motsvarande �ldre lagstiftning f�r fastighetsbest�mning
enligt f�rsta stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 � milj�balken eller
motsvarande �ldre best�mmelser.

En fr�ga om fastighetsbest�mning f�r tas upp till pr�vning, om
1. det beh�vs vid en fastighetsbildningsf�rr�ttning,
2. lantm�terimyndigheten har f�rordnat om det enligt 15 � ledningsr�tts-

lagen (1973:1144) eller 17 � anl�ggningslagen (1973:1149),

3. en sak�gare har ans�kt om det, eller
4. en kommun har ans�kt om det och ans�kan g�ller ett omr�de med de-

taljplan eller omr�desbest�mmelser eller ett omr�de f�r vilket fr�ga har
v�ckts om att uppr�tta en s�dan plan eller s�dana best�mmelser.

En ans�kan enligt tredje stycket 3 eller 4 f�r dock inte pr�vas om det �r

uppenbart att fr�gan saknar betydelse f�r s�kanden. Om ans�kan g�ller fas-
tighetsbest�mning av servitut f�r den inte heller pr�vas om servitutet har till-
kommit p� annat s�tt �n vid avvittring eller enligt lagstiftningen om fastig-
hetsbildning eller enskilda v�gar eller enligt anl�ggningslagen eller 28 kap.
10 � milj�balken eller motsvarande �ldre best�mmelser.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:865.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.