SFS 2005:1211 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2005:1211 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
051211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IMDICN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IMDICN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:IMDICN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IMDICN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:IMDICO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:IMDICN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IMDICN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IMDICM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 2005.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 19 kap. 6 � fastighetsbildnings-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>�renden om att f�ra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets all-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nna del handl�ggs av lantm�terimyndigheten<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att n�gon annan myndighet �n</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">lantm�terimyndigheten skall f�ra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregist-<br/>rets allm�nna del. S�dana f�reskrifter f�r endast avse uppgifter som enligt<br/>annan lagstiftning �n denna lag skall redovisas i fastighetsregistrets all-<br/>m�nna del.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2000:233.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2005:1211</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 december 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 19 kap. 6 � fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 skall ha f�ljande lydelse.

19 kap.

6 �

3 �renden om att f�ra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets all-

m�nna del handl�ggs av lantm�terimyndigheten.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att n�gon annan myndighet �n

lantm�terimyndigheten skall f�ra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregist-
rets allm�nna del. S�dana f�reskrifter f�r endast avse uppgifter som enligt
annan lagstiftning �n denna lag skall redovisas i fastighetsregistrets all-
m�nna del.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2000:233.

SFS 2005:1211

Utkom fr�n trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.