SFS 2018:778 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2018:778 Lag om ändring i jordabalken
SFS2018-778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:HSCZZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:HSCZZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:HSCZZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:HSCZZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BJZQHV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HSCZZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:MKMEFZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:HSCZZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DMZBVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZELOLZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i jordabalken <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 19 kap. 22, 26 b och 26 d �� jorda-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">balken2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>19 kap. <br/>22 �</b>3 Om fastighetsregistrets inskrivningsdel inneh�ller n�gon uppenbar </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">oriktighet som beror p� inskrivningsmyndighetens eller n�gon annans skriv-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fel, p� n�got liknande f�rbiseende eller p� ett tekniskt fel, ska inskrivnings-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten r�tta uppgiften. I fr�ga om personuppgifter g�ller detta i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r r�tten till r�ttelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska personer </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n data-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skyddsf�rordning). </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om �tg�rden kan bli till skada f�r en �gare eller en innehavare av en pant-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt eller en innehavare av en r�ttighet f�r vilken inskrivning �r beviljad eller </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kt, ska det inb�rdes f�retr�det mel an de ber�rda f�rv�rven best�mmas efter </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vad som �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall som avses i f�rsta stycket till�mpas inte 36 � f�rvaltningslagen </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 b �</b>4 Vid handl�ggningen av inskrivnings�renden hos inskrivnings-</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten till�mpas inte best�mmelsen i 22 � andra stycket f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2017:900) om hur ankomstdagen f�r handlingar best�ms. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inskrivningsmyndigheten har beg�rt men inte f�tt en s�dan bekr�ftelse </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 21 � f�rvaltningslagen av en handling, f�r myndigheten bortse </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n handlingen. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 d �</b>5 Vid handl�ggningen av inskrivnings�renden hos inskrivnings-</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten till�mpas inte best�mmelserna i 3739 �� f�rvaltningslagen </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2017:900) om �ndring av beslut. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 37 a och 37 b �� lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid inskrivnings-</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheter finns best�mmelser om att inskrivningsmyndigheten ska om-</p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">pr�va beslut om st�mpelskatt i vissa fall. </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Balken omtryckt 1971:1209. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2018:270. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2008:153. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">5</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2008:153. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:778 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:778 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i jordabalken
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 19 kap. 22, 26 b och 26 d �� jorda-

balken2 ska ha f�ljande lydelse.

19 kap.
22 �
3 Om fastighetsregistrets inskrivningsdel inneh�ller n�gon uppenbar

oriktighet som beror p� inskrivningsmyndighetens eller n�gon annans skriv-

fel, p� n�got liknande f�rbiseende eller p� ett tekniskt fel, ska inskrivnings-

myndigheten r�tta uppgiften. I fr�ga om personuppgifter g�ller detta i st�llet

f�r r�tten till r�ttelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och r�dets f�r-

ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd f�r fysiska personer

med avseende p� behandling av personuppgifter och om det fria fl�det av

s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG (allm�n data-

skyddsf�rordning).

Om �tg�rden kan bli till skada f�r en �gare eller en innehavare av en pant-

r�tt eller en innehavare av en r�ttighet f�r vilken inskrivning �r beviljad eller

s�kt, ska det inb�rdes f�retr�det mel an de ber�rda f�rv�rven best�mmas efter

vad som �r sk�ligt.

I fall som avses i f�rsta stycket till�mpas inte 36 � f�rvaltningslagen

(2017:900).

26 b �4 Vid handl�ggningen av inskrivnings�renden hos inskrivnings-

myndigheten till�mpas inte best�mmelsen i 22 � andra stycket f�rvaltnings-

lagen (2017:900) om hur ankomstdagen f�r handlingar best�ms.

Om inskrivningsmyndigheten har beg�rt men inte f�tt en s�dan bekr�ftelse

som avses i 21 � f�rvaltningslagen av en handling, f�r myndigheten bortse

fr�n handlingen.

26 d �5 Vid handl�ggningen av inskrivnings�renden hos inskrivnings-

myndigheten till�mpas inte best�mmelserna i 3739 �� f�rvaltningslagen

(2017:900) om �ndring av beslut.

I 37 a och 37 b �� lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid inskrivnings-

myndigheter finns best�mmelser om att inskrivningsmyndigheten ska om-

pr�va beslut om st�mpelskatt i vissa fall.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2018:270.

4

Senaste lydelse 2008:153.

5

Senaste lydelse 2008:153.

SFS 2018:778

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:778

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.