SFS 1983:650

830650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:650

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

Lag

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den löjuni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1933:269) om ägo fred

skall införas en ny paragraf, 45a§, av nedan angivna lydelse.

45 a § Med vattenlagen i 4 3-45 §§ avses vattenlagen (1918:523) i dess
lydelse vid utgången av år 1983.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

ANDERS THUNBORG

OlofKöhl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1982/83:26, JoU 31. rskr 370.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.