SFS 2012:78 Lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1952:166) om häradsallmänningar / SFS 2012:78 Lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar
120078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1952:166) om
häradsallmänningar;

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1952:166) om härads-

allmänningar ska ha följande lydelse.

1 §

2

Med häradsallmänning förstås i denna lag av ålder bestående härads-

allmänning.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för

uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

2 Senaste lydelse 2000:230.

SFS 2012:78

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.