SFS 1996:947 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna / SFS 1996:947 Lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
SFS 1996_947 Lag om ändring i lagen (1952_167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:947
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna;

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 1 § lagen (1952:167) om all-

männingsskogar i Norrland och Dalarna orden ⬝Kopparbergs län⬝ skall

bytas ut mot ⬝Dalarnas län⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg
(Närings- och
handelsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4,rskr. 1996/97:2.

1505

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.