SFS 1982:329

820329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:329

Utkom från trycket

den 15juni 1982

Lag__

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter;

utfärdad den 19 fnaj 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (197 3:1150) om förvalt­

ning av samfälligheter skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Lagen äger tillämpning endast i den mån det är förenligt med annan
lag eller författning. Dock får enligt lagen beslutas om nyttjande av samfäl-
lighet i strid mot byggningabalken.

Denna lag träder i kraft den I jul i 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Jan Forsström

(Justitiedepartementet)

700

Prop. 1981/82:194, KU 1981/82 :27, rskr 1981 /82:293.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.