SFS 1988:1259

881259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1259 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

den 16 december 1988 samfälligheter;

•t:

utfärdad den 1 december 1988.

^

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 10 och 3 0 §§ lagen (1 973:1150)

om förvaltning av samfälligheter^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2878

' Lagen omtryckt 1987:128.

¬

background image

10 § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesörjs av den som skall hålla

SFS 1988:1259

sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när god m an
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas.

30 § Styrelsen för samfallighetsförening skall bestå av en eller flera leda­

möter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvud­

delen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

ULF LÖNNQVIST

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.