SFS 1997:269 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 1997:269 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
SFS 1997_269 Lag om ändring i lagen (1973_1150) om förvaltning av samfälligheter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:228px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1997:269 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 10 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning <br/>av samf�lligheter; </b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 1997. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 � lagen (1973:1150) om f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">ning av samf�lligheter2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>9 �</b> Till sammantr�det skall samtliga k�nda del�gare kallas. �r det ovisst <br/>vilken av flera som �r del�gare, kallas samtliga. Om det kan antas att ok�n-<br/>da del�gare finns, utf�rdas kallelse �ven p� dessa. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">Kallelse skall i god tid f�re sammantr�det delges del�garna. F�r s�dan </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19">delgivning g�ller inte best�mmelserna i 10 � f�rsta stycket och 16 � andra <br/>stycket 2 delgivningslagen (1970:428). </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">J�RGEN ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">Fredrik Damgren </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">(Inrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft15"> Lagen omtryckt 1987:128. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft11">477 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:269
Utkom fr�n trycket
den 10 juni 1997

Lag
om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning
av samf�lligheter;

utf�rdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 � lagen (1973:1150) om f�rvalt-

ning av samf�lligheter2 skall ha f�ljande lydelse.

9 � Till sammantr�det skall samtliga k�nda del�gare kallas. �r det ovisst
vilken av flera som �r del�gare, kallas samtliga. Om det kan antas att ok�n-
da del�gare finns, utf�rdas kallelse �ven p� dessa.

Kallelse skall i god tid f�re sammantr�det delges del�garna. F�r s�dan

delgivning g�ller inte best�mmelserna i 10 � f�rsta stycket och 16 � andra
stycket 2 delgivningslagen (1970:428).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997.

P� regeringens v�gnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren

(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

477

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.