SFS 2003:629 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 2003:629 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
030629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av <br/>samf�lligheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 oktober 2003.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 19 � lagen (1973:1150) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">valtning av samf�lligheter</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>F�reningen skall vid f�rvaltningen tillgodose medlemmarnas ge-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">mensamma b�sta. Varje medlems enskilda intressen skall �ven beaktas i sk�-<br/>lig omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">En samf�llighetsf�rening som f�rvaltar en gemensamhetsanl�ggning skall</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">avs�tta medel till en fond f�r att s�kerst�lla underh�ll och f�rnyelse av ge-<br/>mensamhetsanl�ggningen, n�r gemensamhetsanl�ggningen</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �r av kommunalteknisk natur eller annars av st�rre v�rde samt inr�ttad</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r sm�husfastigheter eller f�r s�dana fastigheter tillsammans med hyres-<br/>fastigheter eller bostadsr�ttsfastigheter, eller</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tillf�rs�krar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastig-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">hetsutrymme s�dana r�ttigheter som avses i 3 kap. 1 a � f�rsta stycket 2<br/>fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I de fall som avses i andra stycket skall f�reningens styrelse ocks� upp-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">r�tta en underh�lls- och f�rnyelseplan. Den skall inneh�lla de upplysningar<br/>som �r av betydelse f�r att fondavs�ttningarnas storlek skall kunna bed�mas.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1987:128.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1989:727.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2003:629</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 november 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av
samf�lligheter;

utf�rdad den 23 oktober 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 19 � lagen (1973:1150) om f�r-

valtning av samf�lligheter

2 skall ha f�ljande lydelse.

19 �

3 F�reningen skall vid f�rvaltningen tillgodose medlemmarnas ge-

mensamma b�sta. Varje medlems enskilda intressen skall �ven beaktas i sk�-
lig omfattning.

En samf�llighetsf�rening som f�rvaltar en gemensamhetsanl�ggning skall

avs�tta medel till en fond f�r att s�kerst�lla underh�ll och f�rnyelse av ge-
mensamhetsanl�ggningen, n�r gemensamhetsanl�ggningen

1. �r av kommunalteknisk natur eller annars av st�rre v�rde samt inr�ttad

f�r sm�husfastigheter eller f�r s�dana fastigheter tillsammans med hyres-
fastigheter eller bostadsr�ttsfastigheter, eller

2. tillf�rs�krar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastig-

hetsutrymme s�dana r�ttigheter som avses i 3 kap. 1 a � f�rsta stycket 2
fastighetsbildningslagen (1970:988).

I de fall som avses i andra stycket skall f�reningens styrelse ocks� upp-

r�tta en underh�lls- och f�rnyelseplan. Den skall inneh�lla de upplysningar
som �r av betydelse f�r att fondavs�ttningarnas storlek skall kunna bed�mas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1989:727.

SFS 2003:629

Utkom fr�n trycket
den 4 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.