SFS 2010:1943 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter / SFS 2010:1943 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
101943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av <br/>samf�lligheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 � lagen (1973:1150) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">valtning av samf�lligheter</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Till sammantr�det ska samtliga k�nda del�gare kallas. �r det ovisst</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">vilken av flera som �r del�gare, kallas samtliga. Om det kan antas att ok�nda<br/>del�gare finns, utf�rdas kallelse �ven p� dessa.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kallelse ska i god tid f�re sammantr�det delges del�garna. F�r s�dan del-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">givning g�ller inte 14 � och 49 � f�rsta stycket 3 delgivningslagen<br/>(2010:1932).</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller om ett beslut om delgivning enligt 1517 ��</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">delgivningslagen (1970:428) har fattats f�re den 1 april 2011 eller om en<br/>handling har skickats eller l�mnats f�re denna tidpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1987:128.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1997:269.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1943</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av
samf�lligheter;

utf�rdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 � lagen (1973:1150) om f�r-

valtning av samf�lligheter

2 ska ha f�ljande lydelse.

9 �

3

Till sammantr�det ska samtliga k�nda del�gare kallas. �r det ovisst

vilken av flera som �r del�gare, kallas samtliga. Om det kan antas att ok�nda
del�gare finns, utf�rdas kallelse �ven p� dessa.

Kallelse ska i god tid f�re sammantr�det delges del�garna. F�r s�dan del-

givning g�ller inte 14 � och 49 � f�rsta stycket 3 delgivningslagen
(2010:1932).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller om ett beslut om delgivning enligt 1517 ��

delgivningslagen (1970:428) har fattats f�re den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller l�mnats f�re denna tidpunkt.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1997:269.

SFS 2010:1943

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.