Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1981:381
Departement: Justitiedepartementet L1
Länk: Länk till register

SFS nr:

1981:381
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1981-05-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Fastighetsreglering får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över mark som genom en förestående ändring av riksgränsen skall föras över till det andra landet.

I fråga om en sådan fastighetsreglering gäller fastighetsbildningslagen (1970:988), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §   Fastighetsregleringen får ske utan hinder av 3 kap. samt 5 kap. 4, 5 och 8 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 §   Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av staten.