SFS 1983:441

830441.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:441

om äEdrÉEg i lagern (1982:352) om rätt till

utkom från trycket

fastiglietslförvärv för ombildEmg till bostadsrätt;

'^83

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1982: 352) om rätt till

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha nedan angivna
lydelse.

2 § Lagen gäller inte om egendomen ägs av staten, kommun, landstings­

kommun, kommunalförbund, allmännyttigt bostadsföretag eller aktiebolag

som helt ägs av en kommun eller landstingskommun. Lagen gäller inte

heller om egendomen innehåller färre än fem lägenheter.

Vid beräkning av antalet lägenheter enligt denna lag räknas som lägenhet

vaije avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas

som bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra lägen­

heter som i första hand används som förvaringsutrymmen bortses.

Denna lag tr äder i k raft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser gäller om

hembud har skett före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83: 153, CU 31, rskr 352.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.