SFS 1993:316 Lag om ändring i lagen (1982:52) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt / SFS 1993:316 Lag om ändring i lagen (1982:52) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
SFS 1993_316 Lag om ändring i lagen (1982_52) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

883

Lag
om ändring i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt;

SFS 1993:316
Utkom från trycket
den 26 maj 1993

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1982: 352) om rätt till

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha följande lydelse.

2 §2 Lagen gäller inte om egendomen innehåller färre än tre lägenheter.

Vid beräkning av antalet lägenheter enligt denna lag räknas som lägen-

het varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt
användas som bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra
lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen bortses.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

1

Prop. 1992/93: 144, bet. 1992/93: LU27, rskr. 1992/93:225.

2

Senaste lydelse 1992:507.

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.