Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1982:948
Departement: Finansdepartementet BA1
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1233
Länk: Länk till register

SFS nr:

1982:948
Departement/myndighet: Finansdepartementet BA1
Utfärdad: 1982-11-11
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1233
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för närmast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för år 1983.

Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal. Lag (2010:1233).
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.