SFS 2000:252 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 2000:252 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
000252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 3 § lagen (1994:448) om pant-

brevsregister

2

orden ⬝inskrivningsregistret och fastighetsregistret⬝ skall by-

tas ut mot ⬝fastighetsregistrets allmänna del och inskrivningsdel⬝ samt att i 4
och 18 §§ ordet ⬝inskrivningsregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighetsregist-
rets inskrivningsdel⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Senaste lydelse av 18 § 1995:1414.

SFS 2000:252

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.