SFS 1995:1705 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning / SFS 1995:1705 Lag om ändring i renhållningslagen (1979:596)
SFS 1995_1705 Lag om ändring i renhållningslagen (1979_596)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:563px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:1705 </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 23 januari 1996 </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i renh�llningslagen (1979:596); </b></p> <p style="position:absolute;top:621px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 26 � renh�llningslagen </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">(1979:596) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>26 �</b> En kommunal n�mnds beslut enligt denna lag �verklagas hos <br/>l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">L�nsstyrelsens beslut �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen kan dock f�reskriva att vissa beslut skall �verklagas hos <br/>regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">3392 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1996 men till�mpas inte i de fall </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">d�r det f�rsta beslutet i �rendet fattats dessf�rinnan. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA LINDH </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft22">Stefan Rubenson <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1995:1705 </b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft20">3393 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1705

Utkom fr�n trycket
den 23 januari 1996

Lag
om �ndring i renh�llningslagen (1979:596);

utf�rdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 26 � renh�llningslagen

(1979:596) skall ha f�ljande lydelse.

26 � En kommunal n�mnds beslut enligt denna lag �verklagas hos
l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Regeringen kan dock f�reskriva att vissa beslut skall �verklagas hos
regeringen.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3392

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 1996 men till�mpas inte i de fall

d�r det f�rsta beslutet i �rendet fattats dessf�rinnan.

P� regeringens v�gnar

ANNA LINDH

Stefan Rubenson
(Milj�departementet)

SFS 1995:1705

3393

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.