Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1434
Departement: Miljö- och energidepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2018:1434
 Departement/myndighet:    Miljö- och energidepartementet 
   Utfärdad:    2018-06-28 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet)  


1 § Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens  energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information  om hushållsapparaters bullernivå ska upphöra att gälla vid  utgången av juli 2018.