SFS 1977:363

770363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:AHQBVF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:AHQBVF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:AHQBVF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AHQBVF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:363 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">den 14 juni 1977 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i ledningsrattslagen (1973:1144); </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 juni 1977. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om ledningsrattslagen </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">(1973:1144) </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 8 och 21 �� orden &#34;Kungl. Maj:t&#34; skall bytas ut mot &#34;regering�</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">en&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att 30 � skall ha nedan angivna lydelse. <br/>dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 25 a �, av nedan angivna ly�</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">delse. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft14">25 a � Best�mmelserna i 5 kap. 30 a � fastighetsbildningslagen <br/>(1970:988) om f�rtida tilltr�de �ger motsvarande till�mpning vid f� rr�tt�</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft14">ning enligt denna lag. Vad som s�gs om f astighetsbildningsbeslut skall d�r�<br/>vid till�mpas p� ledningsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">30 </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">Ers�ttning enligt 13 eller 33 � skall erl�ggas inom tre m�nader efter </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">det att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. I den m�n ers�ttningen betalas </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">efter utg�ngen av denna frist skall dessutom utges r�nta p� ers�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">enligt 6 � r�ntelagen (1975: 635) fr�n fristens utg�ng. Har tilltr�de skett f�re <br/>fristens utg�ng skall �ven utges r�nta enligt 5 � r�ntelagen fr�n den dag till�</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">tr�det skedde till dess betalning sker eller r�nta skall utg� enligt andra </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">punkten i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om ers�ttning som avses i 13 � och f�rskott som avses i 25 eller </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">25 a � � ger 5 kap. 16 � fa stighetsbildningslagen (1970:988) m otsvarande <br/>tilll�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr �der i kraft den 1 juli 1977. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">ELVY OLSSON </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft11">Lars K. Beckman </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1976/77:114, CU 1976/77: 36, rskr 1976/77:321. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">2 S enasteiydelse 1975:661. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1977:363

Lag

Utkom fr�n trycket

den 14 juni 1977

om �ndring i ledningsrattslagen (1973:1144);

utf�rdad den 2 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om ledningsrattslagen

(1973:1144)

dels att i 8 och 21 �� orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regering�

en",

dels att 30 � skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 25 a �, av nedan angivna ly�

delse.

25 a � Best�mmelserna i 5 kap. 30 a � fastighetsbildningslagen
(1970:988) om f�rtida tilltr�de �ger motsvarande till�mpning vid f� rr�tt�

ning enligt denna lag. Vad som s�gs om f astighetsbildningsbeslut skall d�r�
vid till�mpas p� ledningsbeslut.

30

Ers�ttning enligt 13 eller 33 � skall erl�ggas inom tre m�nader efter

det att ers�ttningsbeslutet vann laga kraft. I den m�n ers�ttningen betalas

efter utg�ngen av denna frist skall dessutom utges r�nta p� ers�ttningen

enligt 6 � r�ntelagen (1975: 635) fr�n fristens utg�ng. Har tilltr�de skett f�re
fristens utg�ng skall �ven utges r�nta enligt 5 � r�ntelagen fr�n den dag till�

tr�det skedde till dess betalning sker eller r�nta skall utg� enligt andra

punkten i denna paragraf.

I fr�ga om ers�ttning som avses i 13 � och f�rskott som avses i 25 eller

25 a � � ger 5 kap. 16 � fa stighetsbildningslagen (1970:988) m otsvarande
tilll�mpning.

Denna lag tr �der i kraft den 1 juli 1977.

P� regeringens v�gnar

ELVY OLSSON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:114, CU 1976/77: 36, rskr 1976/77:321.

2 S enasteiydelse 1975:661.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.