SFS 2000:543 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Ledningsrättslag (1973:1144) / SFS 2000:543 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
000543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 juni 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i ledningsr�ttslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">(1973:1144) skall inf�ras tre nya paragrafer, 3 a , 13 d och 29 a ��, av f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Ledningsr�tt som avser s�dan ledning som anges i 2 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">2 ger ledningens innehavare r�tt att inom det utrymme som har uppl�tits f�r<br/>ledningen dra fram och begagna �ven s�dana ledningar som anges i 2 � f�r-<br/>sta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Ledningens innehavare f�r dra fram ledning med st�d av f�rsta stycket ti-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">digast tv� veckor efter det att fastighetens �gare underr�ttats om n�r arbetet<br/>skall p�b�rjas. Underr�ttelse skall anses ha skett n�r meddelandet s�nts med<br/>brev till fastighets�garen under dennes adress.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>13 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om ers�ttning f�r skada och intr�ng p� grund av att led-</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">ningen dras fram och begagnas med st�d av 3 a � skall best�mmelserna i<br/>4 kap. expropriationslagen (1972:719) till�mpas. Vid till�mpningen av 3 � i<br/>samma kapitel skall den tid om tio �r som d�r anges r�knas fr�n den dag d�<br/>fastighets�garen underr�ttats om n�r arbetet skulle p�b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>29 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 5 och 6 kap. expropriationslagen (1972:719)</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skall till�mpas i fr�ga om talan om ers�ttning enligt 13 d �.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om r�tteg�ngskostnader g�ller dock vad som s�gs i 16 kap. 14 �</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">andra och tredje stycket, 17 kap. 3 � andra stycket och 18 kap. 2 � andra<br/>stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) om r�tteg�ngskostnader i m�l<br/>om inl�seners�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Nils Cederstierna<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:543</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144);

utf�rdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i ledningsr�ttslagen

(1973:1144) skall inf�ras tre nya paragrafer, 3 a , 13 d och 29 a ��, av f�l-
jande lydelse.

3 a �

Ledningsr�tt som avser s�dan ledning som anges i 2 � f�rsta stycket

2 ger ledningens innehavare r�tt att inom det utrymme som har uppl�tits f�r
ledningen dra fram och begagna �ven s�dana ledningar som anges i 2 � f�r-
sta stycket 1.

Ledningens innehavare f�r dra fram ledning med st�d av f�rsta stycket ti-

digast tv� veckor efter det att fastighetens �gare underr�ttats om n�r arbetet
skall p�b�rjas. Underr�ttelse skall anses ha skett n�r meddelandet s�nts med
brev till fastighets�garen under dennes adress.

13 d �

I fr�ga om ers�ttning f�r skada och intr�ng p� grund av att led-

ningen dras fram och begagnas med st�d av 3 a � skall best�mmelserna i
4 kap. expropriationslagen (1972:719) till�mpas. Vid till�mpningen av 3 � i
samma kapitel skall den tid om tio �r som d�r anges r�knas fr�n den dag d�
fastighets�garen underr�ttats om n�r arbetet skulle p�b�rjas.

29 a �

Best�mmelserna i 5 och 6 kap. expropriationslagen (1972:719)

skall till�mpas i fr�ga om talan om ers�ttning enligt 13 d �.

I fr�ga om r�tteg�ngskostnader g�ller dock vad som s�gs i 16 kap. 14 �

andra och tredje stycket, 17 kap. 3 � andra stycket och 18 kap. 2 � andra
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) om r�tteg�ngskostnader i m�l
om inl�seners�ttning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2000.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256.

SFS 2000:543

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.