SFS 2007:1303 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2007:1303 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
071303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IKEBFJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft93{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft94{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft95{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft96{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft103{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft104{font-size:7px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft105{font-size:12px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft106{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:IKEBEJ+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:8px;font-family:IKEBEI+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om plan- och bygglagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:10)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 2 kap. 2 och 3 ��, 4 kap. 1, 5, 79 ��, 5 kap. 7, 8, 16, 22, 30 och</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">36 ��, 6 kap. 16 �, 8 kap. 1, 3, 4, 6, 14 och 33 ��, 9 kap. 3 �, 10 kap. 4 och<br/>6 �� och 12 kap. 1 � skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras fem nya paragrafer 4 kap. 1 a �, 8 kap. 4 a,</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">4 b och 14 a �� och 13 kap. 6 � av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Planl�ggning skall, med beaktande av natur- och kulturv�rden, fr�mja</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">en �ndam�lsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-<br/>gelse, gr�nomr�den, kommunikationsleder och andra anl�ggningar. �ven en<br/>fr�n social synpunkt god livsmilj�, goda milj�f�rh�llanden i �vrigt samt en<br/>l�ngsiktigt god hush�llning med mark och vatten och med energi och r�varor<br/>skall fr�mjas. En god ekonomisk tillv�xt och en effektiv konkurrens skall<br/>fr�mjas.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid planl�ggning skall h�nsyn tas till f�rh�llandena i angr�nsande kom-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">muner.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid planl�ggning skall milj�kvalitetsnormerna enligt 5 kap. milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i f�rstatredje styckena skall beaktas �ven i andra �renden</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Bebyggelse skall lokaliseras till mark som �r l�mpad f�r �ndam�let</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">1. de boendes och �vrigas h�lsa och s�kerhet,<br/>2. jord, berg- och vattenf�rh�llandena,<br/>3. m�jligheterna att ordna trafik, vattenf�rs�rjning och avlopp samt annan</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samh�llsservice,</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. m�jligheterna att f�rebygga vatten- och luftf�roreningar samt buller-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�rningar, och</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. risken f�r olyckor, �versv�mning och erosion.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2006/07:122, bet. 2007/08:CU3, rskr. 2007/08:54.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1769.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 1998:839.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Bebyggelse och anl�ggningar som f�r sin funktion kr�ver tillf�rsel av</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">energi skall lokaliseras p� ett s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till energi-<br/>f�rs�rjningen och energihush�llningen.</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">I �versiktsplanen skall redovisas de allm�nna intressen enligt 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">som b�r beaktas vid beslut om anv�ndningen av mark- och vattenomr�den.<br/>Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. milj�balken anges<br/>s�rskilt.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">Av planen skall framg�<br/>1. grunddragen i fr�ga om den avsedda anv�ndningen av mark- och vat-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tenomr�den,</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. kommunens syn p� hur den byggda milj�n skall utvecklas och bevaras,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">och</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">f�lja g�llande milj�kvalitetsnormer.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�versiktsplanens inneb�rd och konsekvenser skall kunna utl�sas utan</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">sv�righet.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som s�gs i 1 � g�ller ocks� n�r �versiktsplanen �ndras f�r en viss</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">del av kommunen eller genom ett till�gg f�r att tillgodose ett s�rskilt in-<br/>tresse. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En �ndring av planen f�r en viss del av kommunen f�r redovisas med en</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">annan detaljeringsgrad f�r det aktuella omr�det �n f�r �versiktsplanen i �v-<br/>rigt.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">Under samr�det skall l�nsstyrelsen s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. ta till vara och samordna statens intressen,<br/>2. tillhandah�lla underlag f�r kommunens bed�mningar och ge r�d i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">om s�dana allm�nna intressen enligt 2 kap. som b�r beaktas vid beslut om<br/>anv�ndningen av mark- och vattenomr�den,</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. verka f�r att riksintressen enligt 3 och 4 kap. milj�balken tillgodoses</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">och milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�balken f�ljs, och</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. verka f�r att s�dana fr�gor om anv�ndningen av mark- och vattenomr�-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">den som ang�r tv� eller flera kommuner samordnas p� ett l�mpligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En kung�relse om utst�llningen av planf�rslaget skall f�re utst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">ningstidens b�rjan ansl�s p� kommunens anslagstavla och inf�ras i ortstid-<br/>ning. Av kung�relsen skall det framg� var utst�llningen �ger rum samt inom<br/>vilken tid, p� vilket s�tt och till vem synpunkter p� f�rslaget skall l�mnas.<br/>Om f�rslaget avser en �ndring av �versiktsplanen, skall det framg� av kun-<br/>g�relsen.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r kung�randet g�ller det som �r f�reskrivet i lagen (1977:654) om kun-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">g�rande i m�l och �renden hos myndighet m.m.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1998:839.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1998:839.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett exemplar av f�rslaget med planbeskrivning och samr�dsredog�relse</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">skall, innan f�rslaget st�lls ut, s�ndas till l�nsstyrelsen samt till de region-<br/>planeorgan och kommuner som ber�rs av f�rslaget.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft30">Under utst�llningstiden skall planf�rslaget �tf�ljas av</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. en planbeskrivning som inneh�ller en redovisning av<br/>a) planeringsf�ruts�ttningarna,<br/>b) sk�len f�r planens utformning,<br/>c) de �tg�rder som kommunen avser att vidta f�r att fullf�lja planen, och<br/>d) konsekvenserna av planen,<br/>2. samr�dsredog�relsen,<br/>3. den g�llande �versiktsplanen, och<br/>4. det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse f�r en be-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">d�mning av f�rslaget.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�rslaget avser en �ndring av �versiktsplanen, skall sambanden med</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och konsekvenserna f�r �versiktsplanen som helhet redovisas.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft30">L�nsstyrelsen skall under utst�llningstiden avge ett gransknings-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">yttrande �ver planf�rslaget.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">Av yttrandet skall framg� om<br/>1. f�rslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">balken,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�rslaget kan medverka till att en milj�kvalitetsnorm enligt 5 kap. mil-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">j�balken inte f�ljs,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. s�dana fr�gor r�rande anv�ndningen av mark- och vattenomr�den som</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ang�r tv� eller flera kommuner inte samordnas p� ett l�mpligt s�tt, och</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. bebyggelsen blir ol�mplig med h�nsyn till de boendes och �vrigas h�lsa</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller s�kerhet eller till risken f�r olyckor, �versv�mning eller erosion.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som enligt 3 � skall redovisas i detaljplanen f�r i planen</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">best�mmas om</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. i vad m�n �tg�rder kr�ver lov enligt 8 kap. 5 � f�rsta stycket, 6 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">stycket 1 och 4 b, 8 � f�rsta och tredje styckena samt 9 � f�rsta och andra<br/>styckena,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den st�rsta omfattning i vilken byggande �ver och under markytan f�r</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ske och, om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till bostadsf�rs�rjningen<br/>eller milj�n, �ven den minsta omfattning i vilken byggandet skall ske,</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. byggnaders anv�ndning och f�r bostadsbyggnader andelen l�genheter</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">av olika slag och storlek,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. placering, utformning och utf�rande av byggnader, andra anl�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och tomter, d� det ocks� f�r best�mmas om</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">a) varsamhet f�r att precisera kraven i 3 kap. 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 1995:1197.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 1998:839.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 1998:839.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">b) skydd f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � och f�r tomter som �r s�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">skilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig<br/>synpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">c) rivningsf�rbud f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 �, och<br/>d) andra �ndringar av byggnader �n tillbyggnader, i den m�n det finns ut-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">rymme f�r att best�mma om detta enligt f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av 21 � lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav p� byggnadsverk,<br/>m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">5. vegetation samt markytans utformning och h�jdl�ge,<br/>6. anv�ndning och utformning av allm�nna platser som kommunen inte</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">skall vara huvudman f�r, d� det ocks� f�r best�mmas om skydd f�r s�dana<br/>platser som �r s�rskilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig<br/>eller konstn�rlig synpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">7. st�ngsel samt utfart eller annan utg�ng mot allm�nna platser,<br/>8. placering och utformning av parkeringsplatser, f�rbud att anv�nda viss</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">mark eller byggnader f�r parkering samt skyldighet att anordna utrymme f�r<br/>parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 � f�rsta stycket 6,</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">9. tillf�llig anv�ndning av mark eller byggnader, som inte genast beh�ver</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">tas i anspr�k f�r det �ndam�l som anges i planen,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">10. markreservat f�r allm�nna ledningar, energianl�ggningar samt trafik-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">och v�ganordningar,</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">11. skyddsanordningar f�r att motverka st�rningar fr�n omgivningen och,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">om det finns s�rskilda sk�l, h�gsta till�tna v�rden f�r st�rningar genom luft-<br/>f�rorening, buller, skakning, ljus eller annat liknande som omfattas av 9 kap.<br/>milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">12. principerna f�r fastighetsindelningen och f�r inr�ttande av gemensam-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">hetsanl�ggningar, och</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">13. skydd f�r s�dana allm�nna platser som kommunen �r huvudman f�r</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">och som �r s�rskilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig<br/>eller konstn�rlig synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I detaljplanen f�r �ven best�mmas om exploateringssamverkan enligt</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">6 kap. 2 �. Om en detaljplan antas efter det att ett exploateringsbeslut enligt<br/>lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, skall det<br/>anges i planen om den skall genomf�ras enligt n�mnda lag. Om mark skall<br/>tas i anspr�k fr�n n�gon fastighet vars �gare inte deltar i samverkan, skall<br/>planen inneh�lla en uppgift om det.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Planen f�r inte g�ras mer detaljerad �n som �r n�dv�ndigt med h�nsyn till</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">syftet med den. Best�mmelser som n�rmare reglerar m�jligheterna att be-<br/>driva handel f�r meddelas endast om det finns sk�l av betydande vikt.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">I detaljplanen f�r det best�mmas att bygglov inte skall ges till �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">som inneb�r en v�sentlig �ndring av markens anv�ndning f�rr�n</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. en viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianl�ggning som kommunen</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">inte skall vara huvudman f�r har kommit till st�nd,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. en viss byggnad eller anl�ggning p� tomten har rivits, byggts om eller</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">f�tt den �ndrade anv�ndning som anges i planen eller utfarten eller annan ut-<br/>g�ng fr�n fastigheten har �ndrats,</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. ett beslut om antagande av en fastighetsplan som �r f�rutsatt i detalj-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">planen har vunnit laga kraft eller fastighetsplanen f�r genomf�ras efter ett<br/>f�rordnande enligt 13 kap. 8 � andra stycket, eller</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. en markf�rorening har avhj�lpts, om markens l�mplighet f�r byggande</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">kan s�kerst�llas med det.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft53">9</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r begr�nsade omr�den som inte omfattas av detaljplan kan omr�-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">desbest�mmelser antas f�r att s�kerst�lla att syftet med �versiktsplanen upp-<br/>n�s eller att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�balken tillgodoses. Med<br/>omr�desbest�mmelser f�r regleras</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. i vad m�n �tg�rder kr�ver lov enligt 8 kap. 5 � andra stycket, 6 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">stycket 24, 7 �, 8 � andra och tredje styckena samt 9 � tredje stycket,</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. grunddragen f�r anv�ndningen av mark- och vattenomr�den f�r bebyg-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">gelse eller f�r fritidsanl�ggningar, kommunikationsleder och andra j�mf�r-<br/>liga �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. st�rsta till�tna byggnads- eller bruksarean f�r fritidshus och storleken</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">p� tomter till s�dana hus,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. placering, utformning och utf�rande av byggnader, andra anl�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">och tomter, d� det ocks� f�r best�mmas om</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">a) varsamhet f�r att precisera kraven i 3 kap. 10 �,<br/>b) skydd f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � och f�r tomter som �r s�r-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">skilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig<br/>synpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">c) rivningsf�rbud f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 �, och<br/>d) andra �ndringar av byggnader �n tillbyggnader, i den m�n det finns ut-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">rymme f�r att best�mma om detta enligt f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av 21 � lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav p� byggnadsverk,<br/>m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">5. anv�ndning och utformning av allm�nna platser, d� det ocks� f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">st�mmas om skydd f�r s�dana platser som �r s�rskilt v�rdefulla fr�n histo-<br/>risk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig synpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">6. vegetation samt markytans utformning och h�jdl�ge inom s�dana om-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">r�den som avses i 8 kap. 9 � tredje stycket,</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">7. skyddsanordningar f�r att motverka st�rningar fr�n omgivningen, och<br/>8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">Under samr�det skall l�nsstyrelsen s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. ta till vara och samordna statens intressen,<br/>2. ge r�d om till�mpningen av 2 och 3 kap.,<br/>3. verka f�r att riksintressen enligt 3 och 4 kap. milj�balken, tillgodoses</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">och milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�balken f�ljs, och</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. verka f�r att s�dana fr�gor om anv�ndningen av mark- och vattenomr�-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">den som ang�r tv� eller flera kommuner samordnas p� ett l�mpligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft53">11</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">antagande av detaljplanen har tillk�nnagetts p� kommunens anslagstavla<br/>skall ett meddelande om tillk�nnagivandet, ett protokollsutdrag med beslutet<br/>och en uppgift om vad den som vill �verklaga beslutet m�ste g�ra s�ndas i<br/>brev till</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">9 Senaste lydelse 1998:839.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse 1998:839.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">11 Senaste lydelse 2005:942.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. l�nsstyrelsen och de regionplaneorgan och kommuner som ber�rs av</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">planen,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. de sak�gare, bostadsr�ttshavare, hyresg�ster och boende samt s�dana</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">organisationer och s�dana f�reningar som avses i 25 � f�rsta stycket 2 och<br/>f�reningar som har r�tt att �verklaga enligt 13 kap. 6 �, om de senast under<br/>utst�llningstiden eller under den i 28 � andra stycket angivna tiden skriftli-<br/>gen har l�mnat synpunkter i �rendet som inte har blivit tillgodosedda eller<br/>om de har r�tt att �verklaga p� grund av best�mmelsen i 13 kap. 5 � andra<br/>stycket f�rsta meningen.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ett stort antal personer skall underr�ttas enligt f�rsta stycket 2, och det</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">skulle inneb�ra st�rre kostnad och besv�r att s�nda underr�ttelsen till var och<br/>en av dem �n som �r f�rsvarligt med h�nsyn till �ndam�let med underr�ttel-<br/>sen, f�r underr�ttelse i st�llet ske antingen genom kung�rande p� det s�tt<br/>som anges i 24 � eller genom att en kung�relse ansl�s p� kommunens an-<br/>slagstavla, informationsblad om kung�relsen sprids till de boende som be-<br/>r�rs av beslutet och brev s�nds till s�dana sak�gare, organisationer och f�r-<br/>eningar som avses i f�rsta stycket 2. �gare av s�dan mark eller s�dant ut-<br/>rymme och innehavare av s�dan s�rskild r�tt till mark eller annat utrymme<br/>som kan komma att tas i anspr�k enligt 6 kap. 1719 �� skall dock alltid un-<br/>derr�ttas enligt f�rsta stycket. Detsamma g�ller den som har f�tt ett f�rel�g-<br/>gande enligt 28 a �.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Av en kung�relse enligt andra stycket skall det framg� vad beslutet avser,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">tidpunkten f�r beslutets tillk�nnagivande p� kommunens anslagstavla och<br/>vad den som vill �verklaga beslutet m�ste g�ra. Om kung�relsen inf�rs i<br/>ortstidningen, skall detta ske samma dag som beslutet tillk�nnages p� an-<br/>slagstavlan.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft63">12</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft60">Av 8 kap. 11, 12, 16 och 18 �� f�ljer att bygglov, rivningslov och</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">marklov inte f�r ges i strid mot detaljplan eller omr�desbest�mmelser i vi-<br/>dare m�n �n vad som framg�r av de paragraferna.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">�tg�rder som inte kr�ver lov och som avser byggnader, andra anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">ningar, tomter och allm�nna platser skall utf�ras s� att de inte strider mot de-<br/>taljplan eller omr�desbest�mmelser. Detta g�ller dock inte s�dana �tg�rder<br/>som anges i 8 kap. 4 och 4 a �� och som inte kr�ver lov.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Enligt vad som f�reskrivs s�rskilt f�r beslut enligt vissa andra f�rfatt-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">ningar �n denna lag inte meddelas i strid mot en detaljplan eller omr�des-<br/>best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Av 8 kap. 11 � f�ljer att bygglov inte f�r ges i strid mot en fastighets-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">plan i vidare m�n �n vad som framg�r av den paragrafen.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">�tg�rder som inte kr�ver bygglov och som avser byggnader, andra an-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft66">l�ggningar, tomter och allm�nna platser skall utf�ras s� att de inte strider<br/>mot en fastighetsplan. Detta g�ller dock inte s�dana �tg�rder som anges i<br/>8 kap. 4 och 4 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Enligt vad som f�reskrivs s�rskilt f�r beslut enligt vissa andra f�rfatt-</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">ningar �n denna lag inte meddelas i strid mot en fastighetsplan.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft64">12 Senaste lydelse 1994:852.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft73">13</p> <p style="position:absolute;top:76px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft70">Bygglov kr�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">1. uppf�ra byggnader,<br/>2. g�ra tillbyggnader,<br/>3. ta i anspr�k eller inreda byggnader helt eller till viss del f�r v�sentligen</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">annat �ndam�l �n det f�r vilket byggnaden senast har anv�nts eller f�r vilket<br/>bygglov har getts, och</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">4. g�ra s�dana �ndringar av byggnader som inneb�r att det inreds n�gon</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">ytterligare bostad eller n�gon ytterligare lokal f�r handel, hantverk eller in-<br/>dustri.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">I fr�ga om ekonomibyggnader f�r jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�m-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">f�rlig n�ring inom omr�den som inte omfattas av detaljplan kr�vs bygglov<br/>endast f�r �tg�rder som anges i f�rsta stycket 3.</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">I 44 b och 10 �� finns s�rskilda best�mmelser f�r en- och tv�bostadshus</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">och f�r vissa byggnader avsedda f�r totalf�rsvaret. Enligt 57 �� kan kom-<br/>munen besluta om undantag fr�n kravet p� bygglov eller om l�ngre g�ende<br/>krav.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">I omr�den med detaljplan kr�vs, ut�ver vad som f�reskrivs i 1 och</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">2 ��, bygglov f�r att</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. f�rga om byggnader eller byta fasadbekl�dnad eller takt�ckningsmate-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">rial samt f�r att g�ra andra �ndringar av byggnader som avsev�rt p�verkar<br/>deras yttre utseende,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">2. s�tta upp eller v�sentligt �ndra skyltar eller ljusanordningar, och<br/>3. uppf�ra, bygga till eller p� annat s�tt �ndra ekonomibyggnader f�r jord-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">bruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�ring.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">I 44 b och 10 �� finns s�rskilda best�mmelser f�r en- och tv�bostadshus</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">och f�r vissa byggnader avsedda f�r totalf�rsvaret. Enligt 5 � f�r kommunen<br/>medge undantag fr�n kravet p� bygglov enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:586px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft73">14</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft70">F�r en- och tv�bostadshus och till dem h�rande frist�ende uthus, ga-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">rage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) kr�vs, trots be-<br/>st�mmelserna i 1 och 2 ��, inte bygglov f�r att</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter fr�n</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">bostadshuset, om muren eller planket inte �r h�gre �n 1,8 meter och inte pla-<br/>ceras n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. anordna sk�rmtak �ver s�dana uteplatser som anges i 1 eller �ver alta-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">ner, balkonger eller entr�er, om sk�rmtaken tillsammans med andra sk�rm-<br/>tak som har anordnats p� tomten med st�d av undantag fr�n krav p� bygglov<br/>inte t�cker en st�rre area �n 15,0 kvadratmeter och inte placeras n�rmare<br/>gr�nsen �n 4,5 meter, eller</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. i omedelbar n�rhet av bostadshuset uppf�ra komplementbyggnader</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">som </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppf�rts p�</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">tomten med st�d av undantag fr�n krav p� bygglov inte har en st�rre bygg-<br/>nadsarea �n 15,0 kvadratmeter, </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">b) har en taknocksh�jd som inte �verstiger 3,0 meter, och </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">13 Senaste lydelse 1994:852.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">14 Senaste lydelse 1995:1197.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">c) inte placeras n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter.<br/>En �tg�rd som avses i 13 f�r vidtas n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter, om de</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">grannar som ber�rs medger det.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rsta stycket 3 g�ller inte om kommunen enligt 6 � f�rsta stycket 1 a har</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">best�mt att �tg�rderna kr�ver bygglov.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft80">F�r en- och tv�bostadshus och tillh�rande komplementbyggnader</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft86">inom ett omr�de med detaljplan kr�vs, trots best�mmelserna i 3 �, inte<br/>bygglov f�r att f�rga om, byta fasadbekl�dnad eller byta takt�ckningsmate-<br/>rial, om �tg�rden inte v�sentligt �ndrar byggnadens eller omr�dets karakt�r.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rsta stycket g�ller inte om kommunen enligt 6 � f�rsta stycket 1 a har</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">best�mt att �tg�rderna kr�ver bygglov.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft80">F�r en- och tv�bostadshus och tillh�rande komplementbyggnader,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft86">murar och plank som utanf�r detaljplan inte ing�r i samlad bebyggelse<br/>kr�vs, trots best�mmelserna i 1 och 2 ��, inte bygglov f�r att</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. g�ra mindre tillbyggnader, om de inte g�rs n�rmare gr�nsen �n</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">4,5 meter, eller</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. uppf�ra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar n�r-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">het av bostadshuset, om det inte g�rs n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">En �tg�rd som avses i 1 eller 2 f�r vidtas n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter,</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">om de grannar som ber�rs medger det.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rsta stycket g�ller inte om kommunen enligt 6 � f�rsta stycket 2 har be-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">st�mt att �tg�rderna kr�ver bygglov.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft83">15</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft80">Kommunen f�r</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. i detaljplanen f�r ett omr�de som utg�r en v�rdefull milj� best�mma att</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">bygglov kr�vs f�r att i omr�det</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">a) vidta en �tg�rd som avses i 4 � f�rsta stycket 3 eller 4 a � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">eller</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">b) underh�lla en s�dan bebyggelse med s�rskilt bevarandev�rde som av-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">ses i 3 kap. 12 �,</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. med omr�desbest�mmelser f�r ett omr�de utanf�r detaljplan best�mma</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft86">att bygglov kr�vs f�r att i omr�det vidta s�dana �tg�rder som avses i 4 b �<br/>f�rsta stycket 1 och 2, </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. med omr�desbest�mmelser f�r ett omr�de som utg�r en v�rdefull milj�</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">utanf�r detaljplan best�mma att bygglov kr�vs f�r att i omr�det </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">a) vidta en �tg�rd som avses i 3 � f�rsta stycket 1, eller<br/>b) underh�lla en s�dan bebyggelse med s�rskilt bevarandev�rde som av-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">ses i 3 kap. 12 �, och</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">4. om det finns s�rskilda sk�l,<br/>a) med omr�desbest�mmelser f�r ett omr�de utanf�r detaljplan best�mma</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft86">att bygglov kr�vs f�r att i omr�det uppf�ra, bygga till eller p� annat s�tt<br/>�ndra ekonomibyggnader f�r jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�-<br/>ring, och</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">b) i detaljplan eller med omr�desbest�mmelser best�mma att bygglov</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft86">kr�vs f�r att anordna eller v�sentligt �ndra anl�ggningar f�r s�dana grund-<br/>vattent�kter som avses i 11 kap. 11 � 1 milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft84">15 Senaste lydelse 1998:839.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rsta stycket 13 och 4 b g�ller inte byggnader och andra anl�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">som avses i 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft90">F�r en �tg�rd som uppfyller n�got eller n�gra men inte alla kraven i</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">11 eller 12 � f�r ett tidsbegr�nsat bygglov ges, om s�kanden beg�r det och<br/>�tg�rden avses att p�g� under en begr�nsad tid. Ett s�dant lov skall ges, om<br/>�tg�rden har st�d i en detaljplanebest�mmelse om tillf�llig anv�ndning av<br/>byggnad eller mark.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Ett tidsbegr�nsat bygglov f�r ges f�r h�gst fem �r. Tiden kan p� s�kan-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">dens beg�ran f�rl�ngas med h�gst fem �r i taget. Den sammanlagda tiden f�r<br/>�verstiga tio �r endast om lovet skall anv�ndas f�r ett �ndam�l som avses i<br/>14 a �.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft90">Om ett beslut om bygglov enligt 11, 12 eller 14 � anv�nds f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">�ndam�l som har en s�dan s�songskarakt�r att den �tg�rd som omfattas av<br/>bygglovet beh�ver upprepas under tv� eller flera �r i f�ljd, f�r �tg�rden vid-<br/>tas igen utan ny pr�vning, om det sker inom ett �r fr�n det att �tg�rden senast<br/>avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft90">Om inte annat f�ljer av 14 eller 14 a �, upph�r bygglov, rivningslov</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">och marklov att g�lla, om �tg�rden inte har p�b�rjats inom tv� �r och avslu-<br/>tats inom fem �r fr�n dagen f�r beslutet om lov.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft93">16</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft90">Krav p� bygganm�lan g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. s�dana �tg�rder som r�r en- eller tv�bostadshus och till dessa h�rande</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b � undantagits<br/>fr�n krav p� bygglov,</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. uppf�rande, tillbyggnad eller annan �ndring av ekonomibyggnader f�r</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�ring inom omr�den som inte<br/>omfattas av detaljplan,</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. s�dana �tg�rder betr�ffande anl�ggningar som anges i 8 kap. 2 � andra</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">stycket,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">4. s�dana �tg�rder som anges i 2 � f�rsta stycket 35 i fr�ga om byggna-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">der eller tomter som tillh�r staten eller ett landsting, och</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">5. �tg�rder som r�r s�dana byggnader eller andra anl�ggningar som �r av-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">sedda f�r totalf�rsvaret och som �r av hemlig natur.</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Om n�gon utan lov utf�r en �tg�rd som kr�ver bygglov, rivningslov</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Byggnadsavgiften skall best�mmas till ett belopp som motsvarar fyra</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">g�nger den avgift som enligt taxa, fastst�lld med st�d av 11 kap. 5 �, skulle<br/>ha betalats om lov hade getts till samma �tg�rd. Byggnadsavgiften skall<br/>dock best�mmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. N�r avgiften be-<br/>st�ms p� grundval av taxan, skall h�nsyn inte tas till s�dana h�jningar eller</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">16 Senaste lydelse 1994:852.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft106">s�nkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omst�ndighe-<br/>terna i det s�rskilda fallet. H�nsyn skall inte heller tas till belopp som avser<br/>kostnader f�r nybyggnadskarta, utstakning eller l�geskontroll av byggnad<br/>eller andra m�tningstekniska �tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Om �vertr�delsen �r ringa, f�r byggnadsavgiften best�mmas till ett l�gre</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">belopp �n som f�ljer av andra stycket eller helt efterges.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft103">17</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft100">En s�rskild avgift skall tas ut om det i andra fall �n som avses i 4 �</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">f�rsta stycket sker en �vertr�delse genom att</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">1. arbete utf�rs utan att det finns n�gon kvalitetsansvarig enligt 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">13 �,</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">2. n�gon underl�ter att g�ra bygganm�lan eller rivningsanm�lan n�r en s�-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">dan anm�lan skall g�ras, eller</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. arbete utf�rs i strid mot n�got beslut som byggnadsn�mnden har med-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">delat enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Den s�rskilda avgiften skall best�mmas till minst ett tjugondels prisbas-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft106">belopp och h�gst ett halvt prisbasbelopp. Om �vertr�delsen �r ringa, beh�-<br/>ver n�gon avgift inte tas ut.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft103">18</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft100">L�nsstyrelsen skall pr�va kommunens beslut att anta, �ndra eller</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft106">upph�va en detaljplan eller omr�desbest�mmelser, om det kan befaras att be-<br/>slutet inneb�r att</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft106">1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�balken inte tillgodoses,<br/>2. regleringen av s�dana fr�gor om anv�ndningen av mark- och vattenom-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">r�den som ang�r flera kommuner inte har samordnats p� ett l�mpligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft106">3. en milj�kvalitetsnorm enligt 5 kap. milj�balken inte f�ljs, eller<br/>4. en bebyggelse annars blir ol�mplig med h�nsyn till de boendes och</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft106">�vrigas h�lsa eller s�kerhet eller till risken f�r olyckor, �versv�mning eller<br/>erosion.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft103">19</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett beslut att anta, �ndra eller upph�va en detaljplan som kan antas</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft106">medf�ra betydande milj�p�verkan p� grund av att planomr�det f�r tas i an-<br/>spr�k f�r verksamheter eller �tg�rder som anges i 5 kap. 18 � tredje stycket<br/>f�r �verklagas av en s�dan ideell f�rening som avses i 16 kap. 13 � milj�bal-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft106">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har inletts f�re den 1 janu-</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">ari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. �ldre best�mmelser g�ller f�r �verklagande av beslut som har medde-</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">lats f�re den 1 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">17 Senaste lydelse 1995:1197.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">18 Senaste lydelse 1998:839.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">19 Tidigare 6 � upph�vd genom 1994:819.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. �ldre best�mmelser om byggnadsavgift och s�rskild avgift g�ller f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�vertr�delser som har �gt rum f�re den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">5. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om beslut om lov f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�llig �tg�rd som meddelats f�re den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft112">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft120">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft120">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

utf�rdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om plan- och bygglagen

(1987:10)

2

dels att 2 kap. 2 och 3 ��, 4 kap. 1, 5, 79 ��, 5 kap. 7, 8, 16, 22, 30 och

36 ��, 6 kap. 16 �, 8 kap. 1, 3, 4, 6, 14 och 33 ��, 9 kap. 3 �, 10 kap. 4 och
6 �� och 12 kap. 1 � skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras fem nya paragrafer 4 kap. 1 a �, 8 kap. 4 a,

4 b och 14 a �� och 13 kap. 6 � av f�ljande lydelse.

2 kap.

2 �

3

Planl�ggning skall, med beaktande av natur- och kulturv�rden, fr�mja

en �ndam�lsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, gr�nomr�den, kommunikationsleder och andra anl�ggningar. �ven en
fr�n social synpunkt god livsmilj�, goda milj�f�rh�llanden i �vrigt samt en
l�ngsiktigt god hush�llning med mark och vatten och med energi och r�varor
skall fr�mjas. En god ekonomisk tillv�xt och en effektiv konkurrens skall
fr�mjas.

Vid planl�ggning skall h�nsyn tas till f�rh�llandena i angr�nsande kom-

muner.

Vid planl�ggning skall milj�kvalitetsnormerna enligt 5 kap. milj�balken

f�ljas.

Det som s�gs i f�rstatredje styckena skall beaktas �ven i andra �renden

enligt denna lag.

3 �

Bebyggelse skall lokaliseras till mark som �r l�mpad f�r �ndam�let

med h�nsyn till

1. de boendes och �vrigas h�lsa och s�kerhet,
2. jord, berg- och vattenf�rh�llandena,
3. m�jligheterna att ordna trafik, vattenf�rs�rjning och avlopp samt annan

samh�llsservice,

4. m�jligheterna att f�rebygga vatten- och luftf�roreningar samt buller-

st�rningar, och

5. risken f�r olyckor, �versv�mning och erosion.

1 Prop. 2006/07:122, bet. 2007/08:CU3, rskr. 2007/08:54.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

3 Senaste lydelse 1998:839.

SFS 2007:1303

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2007

background image

2

SFS 2007:1303

Bebyggelse och anl�ggningar som f�r sin funktion kr�ver tillf�rsel av

energi skall lokaliseras p� ett s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till energi-
f�rs�rjningen och energihush�llningen.

4 kap.

1 �

4

I �versiktsplanen skall redovisas de allm�nna intressen enligt 2 kap.

som b�r beaktas vid beslut om anv�ndningen av mark- och vattenomr�den.
Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. milj�balken anges
s�rskilt.

Av planen skall framg�
1. grunddragen i fr�ga om den avsedda anv�ndningen av mark- och vat-

tenomr�den,

2. kommunens syn p� hur den byggda milj�n skall utvecklas och bevaras,

och

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och

f�lja g�llande milj�kvalitetsnormer.

�versiktsplanens inneb�rd och konsekvenser skall kunna utl�sas utan

sv�righet.

1 a �

Det som s�gs i 1 � g�ller ocks� n�r �versiktsplanen �ndras f�r en viss

del av kommunen eller genom ett till�gg f�r att tillgodose ett s�rskilt in-
tresse.

En �ndring av planen f�r en viss del av kommunen f�r redovisas med en

annan detaljeringsgrad f�r det aktuella omr�det �n f�r �versiktsplanen i �v-
rigt.

5 �

5

Under samr�det skall l�nsstyrelsen s�rskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandah�lla underlag f�r kommunens bed�mningar och ge r�d i fr�ga

om s�dana allm�nna intressen enligt 2 kap. som b�r beaktas vid beslut om
anv�ndningen av mark- och vattenomr�den,

3. verka f�r att riksintressen enligt 3 och 4 kap. milj�balken tillgodoses

och milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�balken f�ljs, och

4. verka f�r att s�dana fr�gor om anv�ndningen av mark- och vattenomr�-

den som ang�r tv� eller flera kommuner samordnas p� ett l�mpligt s�tt.

7 �

En kung�relse om utst�llningen av planf�rslaget skall f�re utst�ll-

ningstidens b�rjan ansl�s p� kommunens anslagstavla och inf�ras i ortstid-
ning. Av kung�relsen skall det framg� var utst�llningen �ger rum samt inom
vilken tid, p� vilket s�tt och till vem synpunkter p� f�rslaget skall l�mnas.
Om f�rslaget avser en �ndring av �versiktsplanen, skall det framg� av kun-
g�relsen.

F�r kung�randet g�ller det som �r f�reskrivet i lagen (1977:654) om kun-

g�rande i m�l och �renden hos myndighet m.m.

4 Senaste lydelse 1998:839.

5 Senaste lydelse 1998:839.

background image

3

SFS 2007:1303

Ett exemplar av f�rslaget med planbeskrivning och samr�dsredog�relse

skall, innan f�rslaget st�lls ut, s�ndas till l�nsstyrelsen samt till de region-
planeorgan och kommuner som ber�rs av f�rslaget.

8 �

6

Under utst�llningstiden skall planf�rslaget �tf�ljas av

1. en planbeskrivning som inneh�ller en redovisning av
a) planeringsf�ruts�ttningarna,
b) sk�len f�r planens utformning,
c) de �tg�rder som kommunen avser att vidta f�r att fullf�lja planen, och
d) konsekvenserna av planen,
2. samr�dsredog�relsen,
3. den g�llande �versiktsplanen, och
4. det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse f�r en be-

d�mning av f�rslaget.

Om f�rslaget avser en �ndring av �versiktsplanen, skall sambanden med

och konsekvenserna f�r �versiktsplanen som helhet redovisas.

9 �

7

L�nsstyrelsen skall under utst�llningstiden avge ett gransknings-

yttrande �ver planf�rslaget.

Av yttrandet skall framg� om
1. f�rslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�-

balken,

2. f�rslaget kan medverka till att en milj�kvalitetsnorm enligt 5 kap. mil-

j�balken inte f�ljs,

3. s�dana fr�gor r�rande anv�ndningen av mark- och vattenomr�den som

ang�r tv� eller flera kommuner inte samordnas p� ett l�mpligt s�tt, och

4. bebyggelsen blir ol�mplig med h�nsyn till de boendes och �vrigas h�lsa

eller s�kerhet eller till risken f�r olyckor, �versv�mning eller erosion.

5 kap.

7 �

8

Ut�ver vad som enligt 3 � skall redovisas i detaljplanen f�r i planen

best�mmas om

1. i vad m�n �tg�rder kr�ver lov enligt 8 kap. 5 � f�rsta stycket, 6 � f�rsta

stycket 1 och 4 b, 8 � f�rsta och tredje styckena samt 9 � f�rsta och andra
styckena,

2. den st�rsta omfattning i vilken byggande �ver och under markytan f�r

ske och, om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till bostadsf�rs�rjningen
eller milj�n, �ven den minsta omfattning i vilken byggandet skall ske,

3. byggnaders anv�ndning och f�r bostadsbyggnader andelen l�genheter

av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utf�rande av byggnader, andra anl�ggningar

och tomter, d� det ocks� f�r best�mmas om

a) varsamhet f�r att precisera kraven i 3 kap. 10 �,

6 Senaste lydelse 1995:1197.

7 Senaste lydelse 1998:839.

8 Senaste lydelse 1998:839.

background image

4

SFS 2007:1303

b) skydd f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � och f�r tomter som �r s�r-

skilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig
synpunkt,

c) rivningsf�rbud f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 �, och
d) andra �ndringar av byggnader �n tillbyggnader, i den m�n det finns ut-

rymme f�r att best�mma om detta enligt f�reskrifter som har meddelats med
st�d av 21 � lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav p� byggnadsverk,
m.m.,

5. vegetation samt markytans utformning och h�jdl�ge,
6. anv�ndning och utformning av allm�nna platser som kommunen inte

skall vara huvudman f�r, d� det ocks� f�r best�mmas om skydd f�r s�dana
platser som �r s�rskilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig
eller konstn�rlig synpunkt,

7. st�ngsel samt utfart eller annan utg�ng mot allm�nna platser,
8. placering och utformning av parkeringsplatser, f�rbud att anv�nda viss

mark eller byggnader f�r parkering samt skyldighet att anordna utrymme f�r
parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 � f�rsta stycket 6,

9. tillf�llig anv�ndning av mark eller byggnader, som inte genast beh�ver

tas i anspr�k f�r det �ndam�l som anges i planen,

10. markreservat f�r allm�nna ledningar, energianl�ggningar samt trafik-

och v�ganordningar,

11. skyddsanordningar f�r att motverka st�rningar fr�n omgivningen och,

om det finns s�rskilda sk�l, h�gsta till�tna v�rden f�r st�rningar genom luft-
f�rorening, buller, skakning, ljus eller annat liknande som omfattas av 9 kap.
milj�balken,

12. principerna f�r fastighetsindelningen och f�r inr�ttande av gemensam-

hetsanl�ggningar, och

13. skydd f�r s�dana allm�nna platser som kommunen �r huvudman f�r

och som �r s�rskilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig
eller konstn�rlig synpunkt.

I detaljplanen f�r �ven best�mmas om exploateringssamverkan enligt

6 kap. 2 �. Om en detaljplan antas efter det att ett exploateringsbeslut enligt
lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, skall det
anges i planen om den skall genomf�ras enligt n�mnda lag. Om mark skall
tas i anspr�k fr�n n�gon fastighet vars �gare inte deltar i samverkan, skall
planen inneh�lla en uppgift om det.

Planen f�r inte g�ras mer detaljerad �n som �r n�dv�ndigt med h�nsyn till

syftet med den. Best�mmelser som n�rmare reglerar m�jligheterna att be-
driva handel f�r meddelas endast om det finns sk�l av betydande vikt.

8 �

I detaljplanen f�r det best�mmas att bygglov inte skall ges till �tg�rder

som inneb�r en v�sentlig �ndring av markens anv�ndning f�rr�n

1. en viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianl�ggning som kommunen

inte skall vara huvudman f�r har kommit till st�nd,

2. en viss byggnad eller anl�ggning p� tomten har rivits, byggts om eller

f�tt den �ndrade anv�ndning som anges i planen eller utfarten eller annan ut-
g�ng fr�n fastigheten har �ndrats,

3. ett beslut om antagande av en fastighetsplan som �r f�rutsatt i detalj-

planen har vunnit laga kraft eller fastighetsplanen f�r genomf�ras efter ett
f�rordnande enligt 13 kap. 8 � andra stycket, eller

background image

5

SFS 2007:1303

4. en markf�rorening har avhj�lpts, om markens l�mplighet f�r byggande

kan s�kerst�llas med det.

16 �

9

F�r begr�nsade omr�den som inte omfattas av detaljplan kan omr�-

desbest�mmelser antas f�r att s�kerst�lla att syftet med �versiktsplanen upp-
n�s eller att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�balken tillgodoses. Med
omr�desbest�mmelser f�r regleras

1. i vad m�n �tg�rder kr�ver lov enligt 8 kap. 5 � andra stycket, 6 � f�rsta

stycket 24, 7 �, 8 � andra och tredje styckena samt 9 � tredje stycket,

2. grunddragen f�r anv�ndningen av mark- och vattenomr�den f�r bebyg-

gelse eller f�r fritidsanl�ggningar, kommunikationsleder och andra j�mf�r-
liga �ndam�l,

3. st�rsta till�tna byggnads- eller bruksarean f�r fritidshus och storleken

p� tomter till s�dana hus,

4. placering, utformning och utf�rande av byggnader, andra anl�ggningar

och tomter, d� det ocks� f�r best�mmas om

a) varsamhet f�r att precisera kraven i 3 kap. 10 �,
b) skydd f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � och f�r tomter som �r s�r-

skilt v�rdefulla fr�n historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig
synpunkt,

c) rivningsf�rbud f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 �, och
d) andra �ndringar av byggnader �n tillbyggnader, i den m�n det finns ut-

rymme f�r att best�mma om detta enligt f�reskrifter som har meddelats med
st�d av 21 � lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav p� byggnadsverk,
m.m.,

5. anv�ndning och utformning av allm�nna platser, d� det ocks� f�r be-

st�mmas om skydd f�r s�dana platser som �r s�rskilt v�rdefulla fr�n histo-
risk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig synpunkt,

6. vegetation samt markytans utformning och h�jdl�ge inom s�dana om-

r�den som avses i 8 kap. 9 � tredje stycket,

7. skyddsanordningar f�r att motverka st�rningar fr�n omgivningen, och
8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 �.

22 �

10

Under samr�det skall l�nsstyrelsen s�rskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. ge r�d om till�mpningen av 2 och 3 kap.,
3. verka f�r att riksintressen enligt 3 och 4 kap. milj�balken, tillgodoses

och milj�kvalitetsnormer enligt 5 kap. milj�balken f�ljs, och

4. verka f�r att s�dana fr�gor om anv�ndningen av mark- och vattenomr�-

den som ang�r tv� eller flera kommuner samordnas p� ett l�mpligt s�tt.

30 �

11

Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om

antagande av detaljplanen har tillk�nnagetts p� kommunens anslagstavla
skall ett meddelande om tillk�nnagivandet, ett protokollsutdrag med beslutet
och en uppgift om vad den som vill �verklaga beslutet m�ste g�ra s�ndas i
brev till

9 Senaste lydelse 1998:839.

10 Senaste lydelse 1998:839.

11 Senaste lydelse 2005:942.

background image

6

SFS 2007:1303

1. l�nsstyrelsen och de regionplaneorgan och kommuner som ber�rs av

planen,

2. de sak�gare, bostadsr�ttshavare, hyresg�ster och boende samt s�dana

organisationer och s�dana f�reningar som avses i 25 � f�rsta stycket 2 och
f�reningar som har r�tt att �verklaga enligt 13 kap. 6 �, om de senast under
utst�llningstiden eller under den i 28 � andra stycket angivna tiden skriftli-
gen har l�mnat synpunkter i �rendet som inte har blivit tillgodosedda eller
om de har r�tt att �verklaga p� grund av best�mmelsen i 13 kap. 5 � andra
stycket f�rsta meningen.

Om ett stort antal personer skall underr�ttas enligt f�rsta stycket 2, och det

skulle inneb�ra st�rre kostnad och besv�r att s�nda underr�ttelsen till var och
en av dem �n som �r f�rsvarligt med h�nsyn till �ndam�let med underr�ttel-
sen, f�r underr�ttelse i st�llet ske antingen genom kung�rande p� det s�tt
som anges i 24 � eller genom att en kung�relse ansl�s p� kommunens an-
slagstavla, informationsblad om kung�relsen sprids till de boende som be-
r�rs av beslutet och brev s�nds till s�dana sak�gare, organisationer och f�r-
eningar som avses i f�rsta stycket 2. �gare av s�dan mark eller s�dant ut-
rymme och innehavare av s�dan s�rskild r�tt till mark eller annat utrymme
som kan komma att tas i anspr�k enligt 6 kap. 1719 �� skall dock alltid un-
derr�ttas enligt f�rsta stycket. Detsamma g�ller den som har f�tt ett f�rel�g-
gande enligt 28 a �.

Av en kung�relse enligt andra stycket skall det framg� vad beslutet avser,

tidpunkten f�r beslutets tillk�nnagivande p� kommunens anslagstavla och
vad den som vill �verklaga beslutet m�ste g�ra. Om kung�relsen inf�rs i
ortstidningen, skall detta ske samma dag som beslutet tillk�nnages p� an-
slagstavlan.

36 �

12

Av 8 kap. 11, 12, 16 och 18 �� f�ljer att bygglov, rivningslov och

marklov inte f�r ges i strid mot detaljplan eller omr�desbest�mmelser i vi-
dare m�n �n vad som framg�r av de paragraferna.

�tg�rder som inte kr�ver lov och som avser byggnader, andra anl�gg-

ningar, tomter och allm�nna platser skall utf�ras s� att de inte strider mot de-
taljplan eller omr�desbest�mmelser. Detta g�ller dock inte s�dana �tg�rder
som anges i 8 kap. 4 och 4 a �� och som inte kr�ver lov.

Enligt vad som f�reskrivs s�rskilt f�r beslut enligt vissa andra f�rfatt-

ningar �n denna lag inte meddelas i strid mot en detaljplan eller omr�des-
best�mmelser.

6 kap.

16 �

Av 8 kap. 11 � f�ljer att bygglov inte f�r ges i strid mot en fastighets-

plan i vidare m�n �n vad som framg�r av den paragrafen.

�tg�rder som inte kr�ver bygglov och som avser byggnader, andra an-

l�ggningar, tomter och allm�nna platser skall utf�ras s� att de inte strider
mot en fastighetsplan. Detta g�ller dock inte s�dana �tg�rder som anges i
8 kap. 4 och 4 a ��.

Enligt vad som f�reskrivs s�rskilt f�r beslut enligt vissa andra f�rfatt-

ningar �n denna lag inte meddelas i strid mot en fastighetsplan.

12 Senaste lydelse 1994:852.

background image

7

SFS 2007:1303

8 kap.

1 �

13

Bygglov kr�vs f�r att

1. uppf�ra byggnader,
2. g�ra tillbyggnader,
3. ta i anspr�k eller inreda byggnader helt eller till viss del f�r v�sentligen

annat �ndam�l �n det f�r vilket byggnaden senast har anv�nts eller f�r vilket
bygglov har getts, och

4. g�ra s�dana �ndringar av byggnader som inneb�r att det inreds n�gon

ytterligare bostad eller n�gon ytterligare lokal f�r handel, hantverk eller in-
dustri.

I fr�ga om ekonomibyggnader f�r jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�m-

f�rlig n�ring inom omr�den som inte omfattas av detaljplan kr�vs bygglov
endast f�r �tg�rder som anges i f�rsta stycket 3.

I 44 b och 10 �� finns s�rskilda best�mmelser f�r en- och tv�bostadshus

och f�r vissa byggnader avsedda f�r totalf�rsvaret. Enligt 57 �� kan kom-
munen besluta om undantag fr�n kravet p� bygglov eller om l�ngre g�ende
krav.

3 �

I omr�den med detaljplan kr�vs, ut�ver vad som f�reskrivs i 1 och

2 ��, bygglov f�r att

1. f�rga om byggnader eller byta fasadbekl�dnad eller takt�ckningsmate-

rial samt f�r att g�ra andra �ndringar av byggnader som avsev�rt p�verkar
deras yttre utseende,

2. s�tta upp eller v�sentligt �ndra skyltar eller ljusanordningar, och
3. uppf�ra, bygga till eller p� annat s�tt �ndra ekonomibyggnader f�r jord-

bruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�ring.

I 44 b och 10 �� finns s�rskilda best�mmelser f�r en- och tv�bostadshus

och f�r vissa byggnader avsedda f�r totalf�rsvaret. Enligt 5 � f�r kommunen
medge undantag fr�n kravet p� bygglov enligt f�rsta stycket.

4 �

14

F�r en- och tv�bostadshus och till dem h�rande frist�ende uthus, ga-

rage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) kr�vs, trots be-
st�mmelserna i 1 och 2 ��, inte bygglov f�r att

1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter fr�n

bostadshuset, om muren eller planket inte �r h�gre �n 1,8 meter och inte pla-
ceras n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter,

2. anordna sk�rmtak �ver s�dana uteplatser som anges i 1 eller �ver alta-

ner, balkonger eller entr�er, om sk�rmtaken tillsammans med andra sk�rm-
tak som har anordnats p� tomten med st�d av undantag fr�n krav p� bygglov
inte t�cker en st�rre area �n 15,0 kvadratmeter och inte placeras n�rmare
gr�nsen �n 4,5 meter, eller

3. i omedelbar n�rhet av bostadshuset uppf�ra komplementbyggnader

som

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppf�rts p�

tomten med st�d av undantag fr�n krav p� bygglov inte har en st�rre bygg-
nadsarea �n 15,0 kvadratmeter,

b) har en taknocksh�jd som inte �verstiger 3,0 meter, och

13 Senaste lydelse 1994:852.

14 Senaste lydelse 1995:1197.

background image

8

SFS 2007:1303

c) inte placeras n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter.
En �tg�rd som avses i 13 f�r vidtas n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter, om de

grannar som ber�rs medger det.

F�rsta stycket 3 g�ller inte om kommunen enligt 6 � f�rsta stycket 1 a har

best�mt att �tg�rderna kr�ver bygglov.

4 a �

F�r en- och tv�bostadshus och tillh�rande komplementbyggnader

inom ett omr�de med detaljplan kr�vs, trots best�mmelserna i 3 �, inte
bygglov f�r att f�rga om, byta fasadbekl�dnad eller byta takt�ckningsmate-
rial, om �tg�rden inte v�sentligt �ndrar byggnadens eller omr�dets karakt�r.

F�rsta stycket g�ller inte om kommunen enligt 6 � f�rsta stycket 1 a har

best�mt att �tg�rderna kr�ver bygglov.

4 b �

F�r en- och tv�bostadshus och tillh�rande komplementbyggnader,

murar och plank som utanf�r detaljplan inte ing�r i samlad bebyggelse
kr�vs, trots best�mmelserna i 1 och 2 ��, inte bygglov f�r att

1. g�ra mindre tillbyggnader, om de inte g�rs n�rmare gr�nsen �n

4,5 meter, eller

2. uppf�ra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar n�r-

het av bostadshuset, om det inte g�rs n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter.

En �tg�rd som avses i 1 eller 2 f�r vidtas n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter,

om de grannar som ber�rs medger det.

F�rsta stycket g�ller inte om kommunen enligt 6 � f�rsta stycket 2 har be-

st�mt att �tg�rderna kr�ver bygglov.

6 �

15

Kommunen f�r

1. i detaljplanen f�r ett omr�de som utg�r en v�rdefull milj� best�mma att

bygglov kr�vs f�r att i omr�det

a) vidta en �tg�rd som avses i 4 � f�rsta stycket 3 eller 4 a � f�rsta stycket,

eller

b) underh�lla en s�dan bebyggelse med s�rskilt bevarandev�rde som av-

ses i 3 kap. 12 �,

2. med omr�desbest�mmelser f�r ett omr�de utanf�r detaljplan best�mma

att bygglov kr�vs f�r att i omr�det vidta s�dana �tg�rder som avses i 4 b �
f�rsta stycket 1 och 2,

3. med omr�desbest�mmelser f�r ett omr�de som utg�r en v�rdefull milj�

utanf�r detaljplan best�mma att bygglov kr�vs f�r att i omr�det

a) vidta en �tg�rd som avses i 3 � f�rsta stycket 1, eller
b) underh�lla en s�dan bebyggelse med s�rskilt bevarandev�rde som av-

ses i 3 kap. 12 �, och

4. om det finns s�rskilda sk�l,
a) med omr�desbest�mmelser f�r ett omr�de utanf�r detaljplan best�mma

att bygglov kr�vs f�r att i omr�det uppf�ra, bygga till eller p� annat s�tt
�ndra ekonomibyggnader f�r jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�-
ring, och

b) i detaljplan eller med omr�desbest�mmelser best�mma att bygglov

kr�vs f�r att anordna eller v�sentligt �ndra anl�ggningar f�r s�dana grund-
vattent�kter som avses i 11 kap. 11 � 1 milj�balken.

15 Senaste lydelse 1998:839.

background image

9

SFS 2007:1303

F�rsta stycket 13 och 4 b g�ller inte byggnader och andra anl�ggningar

som avses i 10 �.

14 �

F�r en �tg�rd som uppfyller n�got eller n�gra men inte alla kraven i

11 eller 12 � f�r ett tidsbegr�nsat bygglov ges, om s�kanden beg�r det och
�tg�rden avses att p�g� under en begr�nsad tid. Ett s�dant lov skall ges, om
�tg�rden har st�d i en detaljplanebest�mmelse om tillf�llig anv�ndning av
byggnad eller mark.

Ett tidsbegr�nsat bygglov f�r ges f�r h�gst fem �r. Tiden kan p� s�kan-

dens beg�ran f�rl�ngas med h�gst fem �r i taget. Den sammanlagda tiden f�r
�verstiga tio �r endast om lovet skall anv�ndas f�r ett �ndam�l som avses i
14 a �.

14 a �

Om ett beslut om bygglov enligt 11, 12 eller 14 � anv�nds f�r ett

�ndam�l som har en s�dan s�songskarakt�r att den �tg�rd som omfattas av
bygglovet beh�ver upprepas under tv� eller flera �r i f�ljd, f�r �tg�rden vid-
tas igen utan ny pr�vning, om det sker inom ett �r fr�n det att �tg�rden senast
avslutades.

33 �

Om inte annat f�ljer av 14 eller 14 a �, upph�r bygglov, rivningslov

och marklov att g�lla, om �tg�rden inte har p�b�rjats inom tv� �r och avslu-
tats inom fem �r fr�n dagen f�r beslutet om lov.

9 kap.

3 �

16

Krav p� bygganm�lan g�ller inte

1. s�dana �tg�rder som r�r en- eller tv�bostadshus och till dessa h�rande

komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b � undantagits
fr�n krav p� bygglov,

2. uppf�rande, tillbyggnad eller annan �ndring av ekonomibyggnader f�r

jordbruk, skogsbruk eller d�rmed j�mf�rlig n�ring inom omr�den som inte
omfattas av detaljplan,

3. s�dana �tg�rder betr�ffande anl�ggningar som anges i 8 kap. 2 � andra

stycket,

4. s�dana �tg�rder som anges i 2 � f�rsta stycket 35 i fr�ga om byggna-

der eller tomter som tillh�r staten eller ett landsting, och

5. �tg�rder som r�r s�dana byggnader eller andra anl�ggningar som �r av-

sedda f�r totalf�rsvaret och som �r av hemlig natur.

10 kap.

4 �

Om n�gon utan lov utf�r en �tg�rd som kr�ver bygglov, rivningslov

eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften skall best�mmas till ett belopp som motsvarar fyra

g�nger den avgift som enligt taxa, fastst�lld med st�d av 11 kap. 5 �, skulle
ha betalats om lov hade getts till samma �tg�rd. Byggnadsavgiften skall
dock best�mmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. N�r avgiften be-
st�ms p� grundval av taxan, skall h�nsyn inte tas till s�dana h�jningar eller

16 Senaste lydelse 1994:852.

background image

10

SFS 2007:1303

s�nkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omst�ndighe-
terna i det s�rskilda fallet. H�nsyn skall inte heller tas till belopp som avser
kostnader f�r nybyggnadskarta, utstakning eller l�geskontroll av byggnad
eller andra m�tningstekniska �tg�rder.

Om �vertr�delsen �r ringa, f�r byggnadsavgiften best�mmas till ett l�gre

belopp �n som f�ljer av andra stycket eller helt efterges.

6 �

17

En s�rskild avgift skall tas ut om det i andra fall �n som avses i 4 �

f�rsta stycket sker en �vertr�delse genom att

1. arbete utf�rs utan att det finns n�gon kvalitetsansvarig enligt 9 kap.

13 �,

2. n�gon underl�ter att g�ra bygganm�lan eller rivningsanm�lan n�r en s�-

dan anm�lan skall g�ras, eller

3. arbete utf�rs i strid mot n�got beslut som byggnadsn�mnden har med-

delat enligt denna lag.

Den s�rskilda avgiften skall best�mmas till minst ett tjugondels prisbas-

belopp och h�gst ett halvt prisbasbelopp. Om �vertr�delsen �r ringa, beh�-
ver n�gon avgift inte tas ut.

12 kap.

1 �

18

L�nsstyrelsen skall pr�va kommunens beslut att anta, �ndra eller

upph�va en detaljplan eller omr�desbest�mmelser, om det kan befaras att be-
slutet inneb�r att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�balken inte tillgodoses,
2. regleringen av s�dana fr�gor om anv�ndningen av mark- och vattenom-

r�den som ang�r flera kommuner inte har samordnats p� ett l�mpligt s�tt,

3. en milj�kvalitetsnorm enligt 5 kap. milj�balken inte f�ljs, eller
4. en bebyggelse annars blir ol�mplig med h�nsyn till de boendes och

�vrigas h�lsa eller s�kerhet eller till risken f�r olyckor, �versv�mning eller
erosion.

13 kap.

6 �

19

Ett beslut att anta, �ndra eller upph�va en detaljplan som kan antas

medf�ra betydande milj�p�verkan p� grund av att planomr�det f�r tas i an-
spr�k f�r verksamheter eller �tg�rder som anges i 5 kap. 18 � tredje stycket
f�r �verklagas av en s�dan ideell f�rening som avses i 16 kap. 13 � milj�bal-
ken.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har inletts f�re den 1 janu-

ari 2008.

3. �ldre best�mmelser g�ller f�r �verklagande av beslut som har medde-

lats f�re den 1 januari 2008.

17 Senaste lydelse 1995:1197.

18 Senaste lydelse 1998:839.

19 Tidigare 6 � upph�vd genom 1994:819.

background image

11

SFS 2007:1303

4. �ldre best�mmelser om byggnadsavgift och s�rskild avgift g�ller f�r

�vertr�delser som har �gt rum f�re den 1 januari 2008.

5. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om beslut om lov f�r till-

f�llig �tg�rd som meddelats f�re den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.