SFS 2014:228 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2014:228 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
140228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBELOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBELOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CBELOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CBELOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBELOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CBELOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBELMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 april 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 kap. 16, 19 och 23 �� plan- och</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bygglagen (2010:900) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om samr�det avser en �tg�rd f�r vilken det kr�vs ett f�rdigst�llande-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skydd enligt lagen (2014:227) om f�rdigst�llandeskydd, ska byggnadsn�mn-<br/>den ge den som svarar f�r skyddet tillf�lle att delta i samr�det.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid det tekniska samr�det ska man g� igenom</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. arbetets planering och organisation,<br/>2. byggherrens f�rslag till kontrollplan och de handlingar i �vrigt som</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">byggherren har gett in,</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. hur f�rekomsten av t�nkbart farligt avfall har inventerats, om samr�det</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avser en rivnings�tg�rd,</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. behovet av att byggnadsn�mnden g�r arbetsplatsbes�k eller av andra till-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">syns�tg�rder,</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">5. behovet av ett f�rdigst�llandeskydd,<br/>6. behovet av utstakning,<br/>7. byggnadsn�mndens behov av ytterligare handlingar inf�r beslut om</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kontrollplan eller startbesked, och</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. behovet av ytterligare sammantr�den.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Byggnadsn�mnden ska med ett startbesked godk�nna att en �tg�rd som</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i 3 � f�r p�b�rjas, om</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �tg�rden kan antas komma att uppfylla de krav som g�ller enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen,</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett bevis om att det finns ett f�rdigst�llandeskydd som avses i 16 � har</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">visats upp f�r n�mnden, om det kr�vs ett s�dant skydd,</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp f�r n�mnden, om det</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kr�vs ett s�dant besked enligt 3 kap. 4 � lagen (2006:545) om skyddsrum, och</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. en redovisning av alternativa energif�rs�rjningssystem har visats upp f�r</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">n�mnden, om en s�dan redovisning kr�vs enligt 23 � lagen (2006:985) om<br/>energideklaration f�r byggnader.</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:228</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:228</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900);

utf�rdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 kap. 16, 19 och 23 �� plan- och

bygglagen (2010:900) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

16 �

Om samr�det avser en �tg�rd f�r vilken det kr�vs ett f�rdigst�llande-

skydd enligt lagen (2014:227) om f�rdigst�llandeskydd, ska byggnadsn�mn-
den ge den som svarar f�r skyddet tillf�lle att delta i samr�det.

19 �

Vid det tekniska samr�det ska man g� igenom

1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens f�rslag till kontrollplan och de handlingar i �vrigt som

byggherren har gett in,

3. hur f�rekomsten av t�nkbart farligt avfall har inventerats, om samr�det

avser en rivnings�tg�rd,

4. behovet av att byggnadsn�mnden g�r arbetsplatsbes�k eller av andra till-

syns�tg�rder,

5. behovet av ett f�rdigst�llandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsn�mndens behov av ytterligare handlingar inf�r beslut om

kontrollplan eller startbesked, och

8. behovet av ytterligare sammantr�den.

23 �

Byggnadsn�mnden ska med ett startbesked godk�nna att en �tg�rd som

avses i 3 � f�r p�b�rjas, om

1. �tg�rden kan antas komma att uppfylla de krav som g�ller enligt denna

lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen,

2. ett bevis om att det finns ett f�rdigst�llandeskydd som avses i 16 � har

visats upp f�r n�mnden, om det kr�vs ett s�dant skydd,

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp f�r n�mnden, om det

kr�vs ett s�dant besked enligt 3 kap. 4 � lagen (2006:545) om skyddsrum, och

4. en redovisning av alternativa energif�rs�rjningssystem har visats upp f�r

n�mnden, om en s�dan redovisning kr�vs enligt 23 � lagen (2006:985) om
energideklaration f�r byggnader.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2014.

1 Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212.

SFS 2014:228

Utkom fr�n trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:228

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.