SFS 1978:932

780932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:AFAXYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:AFAXYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AFAXYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:AFAXYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1978:932 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 december 1978 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndlr�ng i byggnadslagen (1947:385); </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 december 1978. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut^ f�reskrivs att 35 a � byggnadslagen (1947:385)^ </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft11">35 a </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">Byggnadsn�mnden f�r meddela f�rbud mot rivning av byggnad </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft13">inom omr�de med stadsplan eller inom omr�de d�r f�rbud mot nybyggnad <br/>r�der enligt 35 �, om f�rbud mot rivning �r p�kallat fr�n bostadsf�rs�rj�<br/>ningssynpunkt eller for bevarande av kulturhistoriskt eller milj�m�ssigt <br/>v�rdefull bebyggelse. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rbud enligt f�rsta stycket f�r meddelas f�r en tid av h�gst tre �r. Om </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft14">synnerliga sk�l f�religger, f�r f�rbudet f�rl�ngas eller f�rnyas med h�gst <br/>tv� �r i s� nder. Har byggnadslov f�r rivning av byggnad s�kts, f�r dock </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rbudet f�r den byggnaden d�refter ej g�lla under l�ngre sammanlagd tid <br/>�n fem �r. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1979. De nya best�mmelserna till-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">l�mpas �ven p� f�rbud som har meddelats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">BIRGIT FRIGGEBO </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft11">Lars Uno Did�n </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft11">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1978/79:63, CU 3, rskr 74. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1972:775. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Paragrafen inf�rd 1973:1085. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1978:932

Lag

Utkom fr�n trycket

den 28 december 1978

om �ndlr�ng i byggnadslagen (1947:385);

utf�rdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut^ f�reskrivs att 35 a � byggnadslagen (1947:385)^

skall ha nedan angivna lydelse.

35 a

Byggnadsn�mnden f�r meddela f�rbud mot rivning av byggnad

inom omr�de med stadsplan eller inom omr�de d�r f�rbud mot nybyggnad
r�der enligt 35 �, om f�rbud mot rivning �r p�kallat fr�n bostadsf�rs�rj�
ningssynpunkt eller for bevarande av kulturhistoriskt eller milj�m�ssigt
v�rdefull bebyggelse.

F�rbud enligt f�rsta stycket f�r meddelas f�r en tid av h�gst tre �r. Om

synnerliga sk�l f�religger, f�r f�rbudet f�rl�ngas eller f�rnyas med h�gst
tv� �r i s� nder. Har byggnadslov f�r rivning av byggnad s�kts, f�r dock

f�rbudet f�r den byggnaden d�refter ej g�lla under l�ngre sammanlagd tid
�n fem �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1979. De nya best�mmelserna till-

l�mpas �ven p� f�rbud som har meddelats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars Uno Did�n

(Bostadsdepartementet)

' Prop. 1978/79:63, CU 3, rskr 74.

^ Lagen omtryckt 1972:775.

^ Paragrafen inf�rd 1973:1085.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.