SFS 1988:280

880280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ZUDBJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:BGAQZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:BGAQZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:BGAQZF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:905px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:905px;left:662px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:280 </b></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10); </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:664px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:662px;white-space:nowrap" class="ft12">den 31 maj 1988 </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 maj 1 988. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 1 kap. 8 �, 4 kap. 13 � och </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft12">7 kap. 7 � plan- och bygglagen (1987:10)^ orden &#34;statens planverk&#34; skall </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft12">bytas ut mot &#34;plan - och bostadsverket&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1987/88:115, BoU 16,rskr. 273. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft12">Lagen omtryckt 1987:246. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:769px;white-space:nowrap" class="ft12">741 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1988: 280 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kr aft den 1 juli 1988. </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">HANS GUSTAFSSON </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft20">Lars Uno Dld�n </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft20">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1988:280

om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

Utkom fr�n trycket

den 31 maj 1988

utf�rdad den 19 maj 1 988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 1 kap. 8 �, 4 kap. 13 � och

7 kap. 7 � plan- och bygglagen (1987:10)^ orden "statens planverk" skall

bytas ut mot "plan - och bostadsverket".

' Prop. 1987/88:115, BoU 16,rskr. 273.

Lagen omtryckt 1987:246.

741

background image

SFS 1988: 280

Denna lag tr�der i kr aft den 1 juli 1988.

P� regeringens v�gnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Dld�n

(Bostadsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.