SFS 1977:193

770193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:YJUBTL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:YJUBTL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:YJUBTL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:QVFHQF+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;line-height:22px;font-family:YJUBTL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;line-height:21px;font-family:YJUBTL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:193 </p> <p style="position:absolute;top:36px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">L ikom tr�n irsckel </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft11">den I2mui 1*^77 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i b yggnadsstadgan (1959:612); </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft12">mtardad den 21 ap ril 1977. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt rik^idagens beslut' loreskrives i fraga om byggnadsstadgan </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft12">(1959; 612)-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft15">dcis att 5-7 �� skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 3 S s kall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">3 �' 1 frag a om byggnadsn�mnd till�mpas best�mmelserna i 3 kap. 2 </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft16">3 ^ f�r sta stycket. 4 �, 5 tredje stycket. 7 och 8 ��. 9 S f�rsta stycket och <br/>10- 12 </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft12">kommunallagen (1977:179) p� motsvarande s�tt. 1 an nan kom�</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft12">mun �n Stockholms kommun till�mpas �ven best�mmelserna i 3 kap. 5 � </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rsta stycket och 6 ^ n �mnda lag p� motsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">Uppdrag som avses i 3 kap. 12 ^ andra stycket kommunallagen </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft12">(1977:179) far ej omfatta befogenhet att </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft12">1. slutligt a\g�ra fr�ga om avgift enligt lagen (1976:666) om p�f�ljder </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft12">i�ch in gripanden \ id olovligt byggande m. m.. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft12">2. meddela f�rel�ggande vid vite utom i fall som avses i 3 � n�mnda lag </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft12">eller f�rel�ggande vid annat �ventyr eller </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft12">3. slutligt avg�ra �rende, som �r a&#34; principiell natur eller annars av st�r�</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">re vikt. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft12">U tan hinder av 2 � 2 f �rvaltningslagen (1971: 290) �ga 4 och 5 �� n�mnda </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft12">lag tilll�mpning i sa mtliga �renden hos byggnadsn�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kr aft den 1 juli 1977. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>II r; </b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">ELVY OLSSON </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft12">Lars Uno Did�n </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft12">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1976/77:1. KU 25. rskr 148. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft11">- Stadgan omtryckt 1972: 776. Senaste lydelse av 7 � 1976:668. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">' �ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1977:193

Lag

L ikom tr�n irsckel

den I2mui 1*^77

om �ndring i b yggnadsstadgan (1959:612);

mtardad den 21 ap ril 1977.

Enligt rik^idagens beslut' loreskrives i fraga om byggnadsstadgan

(1959; 612)-

dcis att 5-7 �� skall upph�ra att g�lla,
dels att 3 S s kall ha nedan angivna lydelse.

3 �' 1 frag a om byggnadsn�mnd till�mpas best�mmelserna i 3 kap. 2

3 ^ f�r sta stycket. 4 �, 5 tredje stycket. 7 och 8 ��. 9 S f�rsta stycket och
10- 12

kommunallagen (1977:179) p� motsvarande s�tt. 1 an nan kom�

mun �n Stockholms kommun till�mpas �ven best�mmelserna i 3 kap. 5 �

f�rsta stycket och 6 ^ n �mnda lag p� motsvarande s�tt.

Uppdrag som avses i 3 kap. 12 ^ andra stycket kommunallagen

(1977:179) far ej omfatta befogenhet att

1. slutligt a\g�ra fr�ga om avgift enligt lagen (1976:666) om p�f�ljder

i�ch in gripanden \ id olovligt byggande m. m..

2. meddela f�rel�ggande vid vite utom i fall som avses i 3 � n�mnda lag

eller f�rel�ggande vid annat �ventyr eller

3. slutligt avg�ra �rende, som �r a" principiell natur eller annars av st�r�

re vikt.

U tan hinder av 2 � 2 f �rvaltningslagen (1971: 290) �ga 4 och 5 �� n�mnda

lag tilll�mpning i sa mtliga �renden hos byggnadsn�mnd.

Denna lag tr�der i kr aft den 1 juli 1977.

P� regeringens v�gnar

II r;

ELVY OLSSON

Lars Uno Did�n

(Bostadsdepartementet)

' Prop. 1976/77:1. KU 25. rskr 148.

- Stadgan omtryckt 1972: 776. Senaste lydelse av 7 � 1976:668.

' �ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.