SFS 1970:243

700243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:34px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:AJIMUD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:AJIMUD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:FNCBFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BXBPHM+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;font-family:FNCBFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BXBPHM+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:33px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:AJIMUD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:JXPPDP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:25px;font-family:BXBPHM+Arial;color:#000000;} .ft42{font-size:21px;font-family:CMYSNS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:81px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1970 " Nr 243 </b></p> <p style="position:absolute;top:186px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Utkom fr�n trycket den 16 juni 1970 </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft13">Nr 243 </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft13">om �ndrmg i byggnadsstadgan (1959; 612); </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>given Sofiero den 5 juni 1970. </i></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Kungl. Maj :t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott att i fr�ga om bygg�</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft13">nadsstadgan (1959: 612) f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att 44 � 7 mom,, 54 � 1 och 2 mom., 61 � 1, 2 och 4 mom. samt 64 � 2 </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">mom. skall ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att i stadgan skall inf�ras ett nytt moment, 61 � 5 mom., av nedan </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft13">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">44 �. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">7 mom. Eldst�der och andra anordningar f�r uppv�rmning, r�k- och ven�</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">tilationskanaler, sopnedkast, hissar, g�rdslanterniner, ledningar f�r vatten�</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rs�rjning och avlopp samt d�rmed f�rbundna anordningar, ledningar f�r </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">gas och elektrisk str�m samt utrymmen f�r s�rskilda �ndam�l, s�som pann�</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">rum, garage, tv�tt- och torkrum, br�nslef�rr�d och dylikt skola anordnas s�, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">att brandfara, risk f�r olycksfall eller sanit�r ol�genhet icke uppkommer. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">54 �. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">1 mom.2 �tg�rd, som </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft13">lov (byggnadslov). </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Byggnadslov erfordras </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft13">yttre utseende; </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">s�dan till nybyggnad ej h�nf�rlig �ndring av byggnad, som innefattar in�</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">r�ttande av ledningar f�r vattenf�rs�rjning eller avlopp samt d�rmed f�r�</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">bundna anordningar, s� ock mera v�sentlig �ndring av befintlig s�dan led�</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">ning eller anordning; </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">ianspr�ktagande av </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft13">av upplag. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Inom omr�de </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">med byggnadsplan. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Med avseende </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">stycket s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">2 mom. Utan hinder av vad i 1 mom. �r stadgat m� utan byggnadslov in�</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">r�ttande eller �ndring ske av ledningar f�r vattenf�rs�rjning eller avlopp </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">samt d�rmed f�rbundna anordningar i bostadsbyggnad med h�gst tv� l�</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">genheter eller i d�rtill h�rande mindre byggnad av annat slag, s�vida bygg�</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft13">naden eller byggnaderna skola vara anslutna till egen anl�ggning f�r vatten�</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rs�rjning eller avlopp. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 </b></p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16">' Prop. 1970: 64, 3LU 55, rslcr 316. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 1964: 826. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>447000//�. Svensk f�rfattningssamling 1970 </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft18">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20">502 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft20">1970 . Nr 243 </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft20">Utan hinder av 1 mom. m� vidare utan byggnadslov f�retagas annan in-</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">v�ndig �ndring av bostadsbyggnad som ej inneh�ller flera �n tv� bostads�</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">l�genheter eller av d�rtill h�rande uthus, s�vida �tg�rden icke best�r i in�</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">redande av jdterligare bostadsl�genhet eller av lokal f�r handelsr�relse, hant�</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">verk eller industri och ej heller ber�r konstruktionen av byggnadens b�rande </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">delar, eldst�der eller r�kkanaler. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20">Stadgandena i </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">eller landsting. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft20">61 �. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20">1 mom. F�r arbete, som avser nj'byggnad, rivning av byggnad eller �ndring </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">av byggnad, skall, om byggnadslov erfordras, finnas en av den byggande ut�</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">sedd ansvarig arbetsledare, s�framt ej byggnadsn�mnden betr�ffande arbete </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">av ringa omfattning funnit att s�rskild arbetsledare icke erfordras. Den byg�</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">gande �ger utse olika arbetsledare f�r olika delar av arbetet. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20">2 mom. Till arbetsledare m� ej utses annan �n den som statens planverk, </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r visst slag av arbete och f�r ^nss tid, eller byggnadsn�mnden, f�r visst </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">arbete, pr�vat �ga erforderlig kunskap, erfarenhet, p�litlighet och ordentlig-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">het. Avser arbetet uppf�rande av byggnad i flera �n tv� v�ningar eller ing� </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">d�ri arbeten av tekniskt mera kr�vande art, skall arbetsledaren hava avlagt </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">examen vid h�gre teknisk l�roanstalt eller p� annat s�tt hava styrkt sig �ga </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">n�jaktig k�nnedom om dylika arbeten. Fordrar viss del av arbetet s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">sakkunskap, �ger n�mnden f�reskriva, att ledningen av arbetet i denna del </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">skall anf�rtros n�gon, som besitter s�dan kunskap. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20">4 mom. Arbetsledaren �ligger att �va fortl�pande ledning och tillsjm �ver </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">arbetet och svara f�r dess beh�riga fullg�rande, att avgiva f�reskrivna an�</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">m�lningar till byggnadsn�mnden och andra myndigheter samt att n�rvara </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">"s�d n� mndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande mots�tta sig att </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">g�llande best�mmelser ang�ende arbetet iakttagas, har arbetsledaren att an�</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">m�la f�rh�llandet hos n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20">5 mom. G�r arbetsledaren sig skyldig till allvarlig f�rsummelse, �ger bygg�</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">nadsn�mnden fr�ntaga honom ledningen av arbetet s� ock, om synnerliga </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">sk�l �ro d�rtill och n�mnden pr�vat arbetsledarens kvalifikationer, f�rklara </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">honom f�r AUSS tid f�rlustig r�tten att vara ansvarig arbetsledare inom kom�</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">munen. N�mnden skall anm�la s�dana �tg�rder till statens planverk. Plan�</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">verket �ger, om synnerliga sk�l �ro d�rtill och verket pr�vat arbetsledarens </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">kvalifikationer, f�rklara honom f�r viss tid f�rlustig r�tten att vara ansvarig </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">arbetsledare. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft20">64 �. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20">2 mom. Den byggande </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft20">erforderlig handr�ckning. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid slutbesiktning av byggnad skall den byggande f�rete bevis av veder�</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20">b�rande skorstensfejare, att eldst�der samt s�dana r�k- och ventilationska�</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft20">naler, som skola sotas, blivit unders�kta, samt, d�r i byggnaden skall finnas </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">centralv�rmepanna eller annan st�rre pannanl�ggning, att skorstenen till </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">denna underg�tt t�thetsprovning. D�r byggnadsn�mnden s� pr�var erfor�</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20">derligt, skall h�rj�mte f�retes bevis av sakkunnig person, att kontroll verk-</p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 juli 1970. </p> <p style="position:absolute;top:1215px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft30">1970 . Nr 243 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft30">503 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Det alla som vederb�r hava sig li�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft30">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft30">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Sofiero den 5 juni 1970. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft31">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft30">SVANTE LU NDKVIST </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:515px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft40">2.3, V, arlc. Stcttota 70, K..,, </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:648px;white-space:nowrap" class="ft40">^ </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft40">^ </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>a </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft42"><i><b>ck </b></i></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft42"><i><b>h </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 " Nr 243

Utkom fr�n trycket den 16 juni 1970

Nr 243

KUNGL. MAJ:TS K UNG�RELSE

om �ndrmg i byggnadsstadgan (1959; 612);

given Sofiero den 5 juni 1970.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott att i fr�ga om bygg�

nadsstadgan (1959: 612) f�rordna,

dels att 44 � 7 mom,, 54 � 1 och 2 mom., 61 � 1, 2 och 4 mom. samt 64 � 2

mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall inf�ras ett nytt moment, 61 � 5 mom., av nedan

angivna lydelse.

44 �.

7 mom. Eldst�der och andra anordningar f�r uppv�rmning, r�k- och ven�

tilationskanaler, sopnedkast, hissar, g�rdslanterniner, ledningar f�r vatten�

f�rs�rjning och avlopp samt d�rmed f�rbundna anordningar, ledningar f�r

gas och elektrisk str�m samt utrymmen f�r s�rskilda �ndam�l, s�som pann�

rum, garage, tv�tt- och torkrum, br�nslef�rr�d och dylikt skola anordnas s�,

att brandfara, risk f�r olycksfall eller sanit�r ol�genhet icke uppkommer.

54 �.

1 mom.2 �tg�rd, som

lov (byggnadslov).

Byggnadslov erfordras

yttre utseende;

s�dan till nybyggnad ej h�nf�rlig �ndring av byggnad, som innefattar in�

r�ttande av ledningar f�r vattenf�rs�rjning eller avlopp samt d�rmed f�r�

bundna anordningar, s� ock mera v�sentlig �ndring av befintlig s�dan led�

ning eller anordning;

ianspr�ktagande av

av upplag.

Inom omr�de

med byggnadsplan.

Med avseende

stycket s�gs.

2 mom. Utan hinder av vad i 1 mom. �r stadgat m� utan byggnadslov in�

r�ttande eller �ndring ske av ledningar f�r vattenf�rs�rjning eller avlopp

samt d�rmed f�rbundna anordningar i bostadsbyggnad med h�gst tv� l�

genheter eller i d�rtill h�rande mindre byggnad av annat slag, s�vida bygg�

naden eller byggnaderna skola vara anslutna till egen anl�ggning f�r vatten�

f�rs�rjning eller avlopp.

2

' Prop. 1970: 64, 3LU 55, rslcr 316.

Senaste lydelse 1964: 826.

447000//�. Svensk f�rfattningssamling 1970

background image

502

1970 . Nr 243

Utan hinder av 1 mom. m� vidare utan byggnadslov f�retagas annan in-

v�ndig �ndring av bostadsbyggnad som ej inneh�ller flera �n tv� bostads�

l�genheter eller av d�rtill h�rande uthus, s�vida �tg�rden icke best�r i in�

redande av jdterligare bostadsl�genhet eller av lokal f�r handelsr�relse, hant�

verk eller industri och ej heller ber�r konstruktionen av byggnadens b�rande

delar, eldst�der eller r�kkanaler.

Stadgandena i

eller landsting.

61 �.

1 mom. F�r arbete, som avser nj'byggnad, rivning av byggnad eller �ndring

av byggnad, skall, om byggnadslov erfordras, finnas en av den byggande ut�

sedd ansvarig arbetsledare, s�framt ej byggnadsn�mnden betr�ffande arbete

av ringa omfattning funnit att s�rskild arbetsledare icke erfordras. Den byg�

gande �ger utse olika arbetsledare f�r olika delar av arbetet.

2 mom. Till arbetsledare m� ej utses annan �n den som statens planverk,

f�r visst slag av arbete och f�r ^nss tid, eller byggnadsn�mnden, f�r visst

arbete, pr�vat �ga erforderlig kunskap, erfarenhet, p�litlighet och ordentlig-

het. Avser arbetet uppf�rande av byggnad i flera �n tv� v�ningar eller ing�

d�ri arbeten av tekniskt mera kr�vande art, skall arbetsledaren hava avlagt

examen vid h�gre teknisk l�roanstalt eller p� annat s�tt hava styrkt sig �ga

n�jaktig k�nnedom om dylika arbeten. Fordrar viss del av arbetet s�rskild

sakkunskap, �ger n�mnden f�reskriva, att ledningen av arbetet i denna del

skall anf�rtros n�gon, som besitter s�dan kunskap.

4 mom. Arbetsledaren �ligger att �va fortl�pande ledning och tillsjm �ver

arbetet och svara f�r dess beh�riga fullg�rande, att avgiva f�reskrivna an�

m�lningar till byggnadsn�mnden och andra myndigheter samt att n�rvara

"s�d n� mndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande mots�tta sig att

g�llande best�mmelser ang�ende arbetet iakttagas, har arbetsledaren att an�

m�la f�rh�llandet hos n�mnden.

5 mom. G�r arbetsledaren sig skyldig till allvarlig f�rsummelse, �ger bygg�

nadsn�mnden fr�ntaga honom ledningen av arbetet s� ock, om synnerliga

sk�l �ro d�rtill och n�mnden pr�vat arbetsledarens kvalifikationer, f�rklara

honom f�r AUSS tid f�rlustig r�tten att vara ansvarig arbetsledare inom kom�

munen. N�mnden skall anm�la s�dana �tg�rder till statens planverk. Plan�

verket �ger, om synnerliga sk�l �ro d�rtill och verket pr�vat arbetsledarens

kvalifikationer, f�rklara honom f�r viss tid f�rlustig r�tten att vara ansvarig

arbetsledare.

64 �.

2 mom. Den byggande

erforderlig handr�ckning.

Vid slutbesiktning av byggnad skall den byggande f�rete bevis av veder�

b�rande skorstensfejare, att eldst�der samt s�dana r�k- och ventilationska�

naler, som skola sotas, blivit unders�kta, samt, d�r i byggnaden skall finnas

centralv�rmepanna eller annan st�rre pannanl�ggning, att skorstenen till

denna underg�tt t�thetsprovning. D�r byggnadsn�mnden s� pr�var erfor�

derligt, skall h�rj�mte f�retes bevis av sakkunnig person, att kontroll verk-

Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 juli 1970.

/

background image

1970 . Nr 243

503

Det alla som vederb�r hava sig li�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet)

SVANTE LU NDKVIST

background image

2.3, V, arlc. Stcttota 70, K..,,

^

^

a

ck

h

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.