SFS 1959:611

590611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:36px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:GYLTBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:GYLTBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:GUVHPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:GUVHPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:YRLABF+ArialMT;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:IBHEXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:21px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:36px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:GYLTBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:GYLTBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:16px;font-family:RUUCAK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:36px;font-family:IBHEXR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:24px;font-family:YRLABF+ArialMT;color:#000000;} .ft83{font-size:13px;font-family:YRLABF+ArialMT;color:#000000;} .ft84{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">1959 " Nr 611 </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket den 14 jan. I960 </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Nr 611 </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385); </b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>ffiven Stockholms slott den 30 december 1959. </i></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft15">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft15">gott f�rordna dels att 91, 92, 98104, 120 och 125 �� byggnadslagen den </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">30 juni 1947 skola upph�ra att g�lla, dels ock att 14, 15, 26, 31, 34, 36, 88, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft15">63, 7681, 83, 96, 97, 106111, 113, 119, 121, 123, 124, 128, 129, 131 </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">134, 149151, 157, 167 och 168 �� n�mnda lag2 skola erh�lla �ndrad lydel�</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">se p� s�tt nedan angives. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft15">14 �. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">Hava stadsfullm�ktige beslutat g�ra framst�llning om fastst�llelse av </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">generalplan betr�ffande visst omr�de eller �ndring av fastst�lld generalplan, </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">m� nybyggnad, innan framst�llningen pr�vats, ej f�retagas inom omr�de </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">som avses med denna; dock m� l�nsstyrelsen och, enligt av Konungen med�</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">delade f�reskrifter, annan myndighet som Konungen best�mmer medgiva </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">undantag, s�mtt generalplanens genomf�rande icke f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft15">15 �. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft15">�r fr�ga v�ckt om framst�llning ang�ende fastst�llelse av generalplan </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">betr�ffande visst omr�de eller �ndring av fastst�lld generalplan, �ger l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">styi'elsen p� framst�llning av staden f�rordna, att nybyggnad inom omr�det </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">icke m� f�retagas. S�dant f�rordnande g�ller intill dess stadsfullm�ktige </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">beslutat i fr�gan, dock ej l�ngre �n ett �r. D�r s� erfordras �ger l�nsstyrel�</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">sen p� framst�llning av staden f�rl�nga f�rbudets giltighetstid med h�gst </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">tv� �r i s�nder. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft15">Fr�n f�rbud som i f�rsta stycket s�gs m� undantag medgivas av l�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">relsen och, enligt av Konungen meddelade f�reskrifter, av annan myndig�</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft15">het som Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft15">26 �. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">Stadsplan antages av stadsfullm�ktige; dock �ga fullm�ktige i den om�</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft15">fattning som pr�vas l�mplig uppdraga �t byggnadsn�mnden att i fullm�k�</p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft15">tiges st�lle antaga s�dan plan. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft15">Planen skall f�r att bliva g�llande fastst�llas av l�nsstyrelsen. L�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft15">relsen �ger, om s�rskild anledning d�rtill f�religger, underst�lla planen Ko�</p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">nungens pr�vning. �r planen av st�rre omfattning eller eljest av st�rre all-</p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Prop. 1959: 168; </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft11">26; Rsitr 358. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34; Senaste lydelse av 81 �, s e 1958: 430; av 111 �, se 1948: 383. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>41159702^. Svensk f�rfattningssamling 1959, NT 611 ^ </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">1532 </p> <p style="position:absolute;top:37px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft20">1959 . Nr 611 </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">m�n betydelse eller har i �rendet uppkommit fr�ga vars avg�rande enligt </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">denna lag ankommer p� Konungen, skall underst�llning alltid ske. </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad nu sagts g�ller ock �ndring av stadsplan. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft20">31 �. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">Tomtindelning m� p� beg�ran av mark�gare eller p� byggnadsn�mndens </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ranstaltande �ndras, om fastst�lld �ndring av stadsplan f�ruts�tter �nd�</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">ring j�mv�l av tomtindelningen, s� ock d�r bebyggelsen � tv� eller flera </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">tomter �r i behov av f�rnj^else, som icke l�mpligen kan ske annorledes �n </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:837px;white-space:nowrap" class="ft20">0,io </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">i ett sammanhang, och den best�ende tomtindelningen utg�r hinder f�r att </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:837px;white-space:nowrap" class="ft20">,|i[f </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">marken inom kvarteret eller del d�rav utnyttjas p� ett �ndam�lsenligt </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tt. I fr�ga om obebyggd mark m� �ndring av tomtindelning �ga rum </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">n�r s�dan p�kallas av mark�gare eller av byggnadsn�mnden, s�vida �nd�</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">ringen kan antagas vara en f�ruts�ttning f�r att marken eller angr�nsan�</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">de mark i kvarteret inom sk�lig tid blir bebyggd p� ett �ndam�lsenligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:840px;white-space:nowrap" class="ft20">3 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft20">�ndring av </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft20">avsev�rd ol�genhet. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:839px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft20">Ej m� </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft20">av tomterna. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft20">34 �. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20">Nybyggnad m� ej f�retagas i strid mot stadsplan; dock m� Konungen </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">medgiva undantag, n�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill och en �ndam�lsenlig an�</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">v�ndning av marken icke d�rigenom f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20">Enligt av Konungen meddelade f�reskrifter m� j�mv�l l�nsstyrelsen eller </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">annan myndighet som Konungen best�mmer medgiva undantag fr�n f�r�</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">bud som i f�rsta stycket s�gs, n�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill och nybyggna�</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">den ej avsev�rt f�rsv�rar markens anv�ndning f�r det i planen avsedda �n�</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">dam�let. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft20">36 �. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft20">Befinnes stadsplan icke kunna fastst�llas eller ock b�ra i viss del undan�</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">tagas fr�n fastst�llelse, �ger Konungen eller, d�r fastst�llelsepr�vningen </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">ankommer p� l�nsstyrelsen, denna f�r viss tid meddela det f�rbud mot ny�</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">byggnad som f�ranledes av omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft20">F�religger fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft20">erforderligt nybyggnadsf�rbud. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft20">38 �. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">Nybyggnad m� </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttsligen best�ende. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">Ej heller </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft20">blivit st�lld. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill, m� Konungen och, enligt av Konungen </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelade f�reskrifter, myndighet som Konungen best�mmer medgiva un�</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">dantag fr�n f�rbudet i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft20">63 �. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft20">Skyldighet att </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft20">gatas vidgning. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttningsskyldigheten skall fullg�ras vid anfordran. Vill tomt�gare er�</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">l�gga ers�ttning f�r gatumark genom avbetalningar, vare han dock ber�tti�</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">gad d�rtill, om n�jaktig s�kerhet st�lles. Avbetalning skall ske med minst </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">en tiondel �rligen. � oguldet belopp skall enligt stadens best�mmande g�l�</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">das sk�lig r�nta fr�n den dag d� krav p� ers�ttning framst�llts. Pr�vas nu </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">stadgade villkor alltf�r betungande f�r tomt�garen, �ger l�nsstyrelsen med�</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">giva den l�ttnad som p�kallas av omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft20">76 �. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�rskilda sk�l �ro d�rtill �ger l�nsstyrelsen f�rordua, att vad i den�</p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">na lag med avseende � landet �r stadgat om byggnadsplan skall tills vidare </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">�ga till�mpning inom visst omr�de som h�r till stad. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:35px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft30">1959 . Nr 611 </p> <p style="position:absolute;top:35px;left:761px;white-space:nowrap" class="ft30">1533 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft30">77 �. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Utomplansbest�mmelser utf�rdas av Konungen f�r riket i dess helhet eller </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">viss del d�rav men �ga till�mpning blott d�r s�rskilt f�rordnande h�rom </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">meddelats. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rordnande att best�mmelserna skola till�mpas � visst omr�de medde�</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">las av stadsfullm�ktige, dock att f�rordnandet f�r att bliva g�llande skall </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">fastst�llas av l�nsstyrelsen. Fullm�ktige �ga i den omfattning, som pr�vas </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft30">'cij; </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mplig, uppdraga �t byggnadsn�mnden att i fullm�ktiges st�lle meddela </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30">, dylikt f�rordnande. D�r s� uppenbarligen �r p�kallat, �ger ock l�nsstyrel-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">sen efter fullm�ktiges h�rande meddela f�rordnande som nu sagts. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft30">Av Konungen beslutad �ndring i g�llande utomplansbest�mmelser skall, </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">om Konungen s� f�reskrivit, tr�da i till�mpning utan s�rskilt f�rordnande. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft30">78 �. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Utomplansbest�mmelser m� ej till�mpas i strid mot fastst�lld general�</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">plan. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft30">79 �. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Nybyggnad m� ej f�retagas i strid mot utomplansbest�mmelser; dock m� </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">l�nsstyrelsen eller, enligt av Konungen meddelade f�reskrifter, annan myn�</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">dighet som Konungen best�mmer medgiva undantag, n�r s�rskilda sk�l </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">�ro d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft30">80 �. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">Har beslut fattats eller fr�ga v�ckts att utomplansbest�mmelser skola till-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mpas f�r visst omr�de, skall ang�ende f�rbud mot nybyggnad inom omr�</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">det vad i 14 och 15 �� stadgas �ga motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft30">81 �. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">I n�rheten av bef�stning eller statlig flygplats eller av annan �n staten </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">tillh�rig flygplats f�r allm�nt bruk m� ej nybyggnad f�retagas, virkes- eller </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">annat varuupplag, materialg�rd eller ljusanordning inr�ttas eller schakt-</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">ning, fyllning eller d�rmed j�mf�rlig �tg�rd �ga rum, s�framt d�rigenom </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">bef�stningens eller flygplatsens anv�ndning f�r avsett �ndam�l f�rsv�ras </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">eller eljest avsev�rt men �samkas f�rsvaret eller luftfarten; dock m� l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">styrelsen medgiva undantag n�r synnerliga sk�l �ro d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">Ej heller  </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�n anl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft30">83 �. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">Inneb�r stadgandet i 81 � eller f�rordnande enligt 82 � hinder f�r att </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">nybyggnad eller annan �tg�rd vidtages i den omfattning eller p� det s�tt </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">som eljest varit till�tet och kan markens �gare till f�ljd h�rav nyttja mar�</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">ken allenast p� s�tt som st�r i uppenbart missf�rh�llande till dess tidigare </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30">v�rde, vare han ber�ttigad till ers�ttning f�r den skada han h�rigenom li�</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">der; kan marken av n�mnda orsak �verhuvud ej anv�ndas f�r enskilt be�</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30">byggande och kan �garen till f�ljd h�rav nyttja marken allenast p� s�tt nyss </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30">sagts, vare anl�ggningens �gare skyldig att l�sa marken, d�r ej s�dan skyl�</p> <p style="position:absolute;top:976px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30">dighet j�mlikt 21 eller 48 � �ligger staden. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">Enahanda r�tt </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft30">marken intr�dde. </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad i </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft30">marken intr�dde. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft30">96 �. </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft30">Till ledning </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft30">s� erfordras. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft30">97 �. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad i 9 � andra, tredje och fj�rde styckena samt 1023 �� stadgas om </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">generalplan i stad skall �ga motsvarande till�mpning betr�ffande s�dan plan </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:190px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft40">0it' </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:835px;white-space:nowrap" class="ft41"><i><b>0 </b></i>b' </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft42">1534 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">1959 . Nr 6X1 </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">p� landet; och skall d�rvid vad som �r stadgat om stad och stadsfullm�k�</p> <p style="position:absolute;top:100px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft42">tige g�lla kommunen och kommunalfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft40">106 �. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:831px;white-space:nowrap" class="ft40">(1^^ </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">I fall </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft42">och kommunalfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:832px;white-space:nowrap" class="ft42">'I&#34; </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Finnes vad </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">pr�vas n�dig. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft42">107 �. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Har t�tbebyggelse uppkommit eller kan s�dan bebyggelse v�ntas inom </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:834px;white-space:nowrap" class="ft42">i i &#34; </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft42">n�ra f�rest�ende tid uppkomma � viss ort, och f�ranleda ej omst�ndigheter-</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">na till att stadsplan uppr�ttas, skall genom kommunens f�rsorg byggnads-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">plan uppr�ttas, i den m�n s�dan plan finnes erforderlig f�r reglering av be�</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft42">byggelsen. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft42">Byggnadsplan skall </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft42">h�jdl�gen angivas. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:836px;white-space:nowrap" class="ft42">�&#34;'*' </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Erfordras s�rskilda  </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft42">i planen. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft42">108 �. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Byggnadsplan antages av kommunalfullm�ktige men skall f�r att bliva </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">g�llande fastst�llas av l�nsstyrelsen. Fullm�ktige �ga i den omfattning </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">som pr�vas l�mplig uppdraga �t byggnadsn�mnden att i fullm�ktiges st�lle </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">antaga byggnadsplan. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft42">Underl�ter kommun att vidtaga erforderliga �tg�rder f�r uppr�ttande av </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">byggnadsplan, d�r s�dan erfordras, m� l�nsstyrelsen efter kommunalfull�</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">m�ktiges h�rande l�ta uppr�tta samt, sedan tillf�lle givits fullm�ktige och </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">dem fr�gan eljest r�r att yttra sig, fastst�lla byggnadsplan f�r det omr�de </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">varom fr�ga �r. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft42">Vad nu sagts �ger motsvarande till�mpning med avseende � �ndring av </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">byggnadsplan. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft42">109 �. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Har fr�ga v�ckts om uppr�ttande av byggnadsplan f�r visst omr�de eller </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">om �ndring av s�dan plan, �ger l�nsstyrelsen f�r viss tid, h�gst ett �r, f�r�</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">ordna, att nybyggnad inom omr�det icke m� f�retagas. L�nsstyrelsen m� </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">f�rl�nga f�rbudets giltighetstid med h�gst tv� �r i s�nder. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft42">Fr�n f�rbud som i f�rsta stycket s�gs m� undantag medgivas av l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">styrelsen och, enligt av Konungen meddelade f�reskrifter, av annan myndig-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">het som Konungen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Finner l�nsstyrelsen byggnadsplan icke kunna fastst�llas eller ock b�ra i </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">viss del undantagas fr�n fastst�llelse, �ger l�nsstyrelsen f�r viss tid meddela </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">det f�rbud mot nybyggnad som f�ranledes av omst�ndigheterna. fet </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft42">110 �. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">Nybyggnad m� ej f�retagas i strid mot byggnadsplan; dock m� l�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">relsen medgiva undantag, n�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill och nybyggnaden ej </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">avsev�rt f�rsv�rar markens anv�ndning f�r avsett �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft42">D�rest s� finnes p�kallat, �ger l�nsstji^relsen f�rordna, att nybyggnad inom </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">omr�de som ing�r i byggnadsplan ej m� f�retagas utan tillst�nd av l�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">relsen, innan v�gar, vattenf�rs�rjning och avlopp f�r omr�det anordnats i </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">erforderlig m�n. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft42">Konungen �ger f�rordna att undanlag fr�n f�rbud, som avses i f�rsta och </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">andra styckena, m� i enlighet med Konungens n�rmare f�reskrifter med�</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">delas j�mv�l av annan myndighet �n l�nsstyrelse. </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft42">Betr�ffande omr�de som ing�r i byggnadsplan eller med avseende � vilket </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">f�rbud mot nybyggnad meddelats enligt 109 � �ger l�nsstyrelsen, i den ut�</p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">str�ckning som f�ranledes av omst�ndigheterna, stadga f�rhud mot schakt-</p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft42">ning, fyllning, tr�df�llning eller annan d�rmed j�mf�rlig �tg�rd. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:34px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft50">1959 . Nr 6X1 </p> <p style="position:absolute;top:34px;left:764px;white-space:nowrap" class="ft50">1535 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft50">111 �. </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft50">Kostnaden f�r uppr�ttande av byggnadsplan skall f�rskjutas av kommu�</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">nen. �gare av mark som ing�r i planen vare, d�rest planen f�r honom med�</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r avsev�rd nytta, skyldig att �terg�lda kommunen s� stor del av kostna�</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">den som svarar mot hans del av planomr�dets areal. F�ranleda s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft50">omst�ndigheter att vad som s�lunda bel�per � mark�gare icke st�r i sk�ligt </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rh�llande till den nytta han har av planen, skall beloppet i erforderlig </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">m�n s�nkas eller h�jas. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Vad i </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">av byggnadsplan. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft50">Det ankommer </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft50">andra styckena. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft50">113 �. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft50">L�gges byggnadsplan </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft50">avsett �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">V�ckes hos kommunens fullm�ktige fr�ga att g�ra framst�llning om f�r�</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">ordnande som i f�rsta stycket s�gs, skall byggnadsn�mnden g�ra anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">d�rom hos inskrivningsdomaren, som har att s� snart ske kan � inskriv�</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">ningsdag g�ra anteckning i fastighets- eller inteckningsboken om vad s�</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">lunda f�rekommit; och vare �verl�telse av mark som �ger rum efter det </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">s�dan anm�lan inkommit ej hinder f�r f�rordnande om markens uppl�</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">tande. Uppkommer fr�ga om f�rordnande enligt f�rsta stycket hos l�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">relsen, har denna att fullg�ra den nu stadgade anm�lningsskyldigheten. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">�ro synnerliga </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r �garen. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft50">119 �. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Betr�ffande utomplansbest�mmelser p� landet skall vad i 7780 �� �r </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft50">stadgat �ga motsvarande till�mpning; och skall vad d�r s�gs om stadsfull�</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">m�ktige g�lla kommunalfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft50">121 �. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Inom omr�de med stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbest�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">skall vad i 8185 �� �r stadgat �ga motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Betr�ffande annat </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft50">inom omr�det. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft50">123 �. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Till f�rekommande av t�tbebyggelse inom omr�de som ej ing�r i stads�</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">plan eller byggnadsplan �ger Konungen meddela de f�reskrifter som f�r </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">�ndam�let finnas erforderliga. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft50">124 �. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">F�reskrift som i 123 � s�gs m� ej avse bebyggelse f�r jordbrukets, fiskets, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">skogssk�tselns eller d�rmed j�mf�rligt behov. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft50">128 �. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Har Konungen </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft50">bilda regionplanef�rbund. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Betr�ffande s�dant </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft50">�ga till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft50">129 �. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">En ledamot av f�rbundsfullm�ktige, tillika ordf�rande, skall j�mte ers�t�</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">tare f�r honom f�rordnas av Konungen, �vriga ledam�ter i f�rbundsfull�</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">m�ktige skola utses av f�rbundets medlemmar till det antal f�r varje med�</p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">lem som best�mmes i f�rbundsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Kan enighet </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft50">besluta d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft50">131 �. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Regionplan fastst�lles av Konungen, sedan f�rslag d�rtill uppr�ttats av </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rbundsstyrelsen och antagits av f�rbundsfullm�ktige. Har avvikande me�</p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">ning uttalats inom styrelsen eller fullm�ktige eller har f�rbundsmedlem </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">1536 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft60">1959 " Nr 611 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:830px;white-space:nowrap" class="ft60">' </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">Iramst�llt erinran mot f�rslaget, �;ger Konungen g�ra den avvikelse fr�n </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:838px;white-space:nowrap" class="ft60">, ^ </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft60">detta som med h�nsyn till s�lunda yppad mening m� anses befogad. </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:852px;white-space:nowrap" class="ft60">, " </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft60">Vad nu </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft60">av regionplan. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft60">132 �. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft60">Kostnaderna f�r uppr�ttande eller �ndring av regionplan samt f�r region-</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">planef�rbunds verksamhet i �vrigt skola, intill dess planen fastst�llts, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft60">skjutas av f�rbundsmedlemmarna eller av statsmedel enligt vad Konungen </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:836px;white-space:nowrap" class="ft60">fiis'&#34; </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">p� f�rslag av f�rbundsfullm�ktige best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft60">Kostnaderna skola </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft60">efter skatteunderlag. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft60">Grunderna f�r f�rdelningen skola p� f�rslag av f�rbundsfullm�ktige be�</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">st�mmas av Konungen, sedan planen eller �ndring d�rav fastst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft60">133 �. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft60">Underl�ta f�rbundsfullm�ktige att vidtaga erforderliga �tg�rder f�r upp�</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft60">r�ttande av regionplan, m� Konungen f�rel�gga fullm�ktige viss tid, inom </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft60">vilken s�dan plan skall vara underst�lld Konungens pr�vning. St�lla full�</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft60">m�ktige sig ej f�rel�ggandet till efterr�ttelse, �ger Konungen p� f�rbundets </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">bekostnad l�ta uppr�tta samt, efter h�rande av fullm�ktige och dem fr�gan </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">eljest r�r, fastst�lla regionplan. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft60">Vad nu </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft60">allm�nt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">134 �. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft60">Regionplan skall tj�na till ledning vid uppr�ttande av generalplan, stads�</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">plan och byggnadsplan eller �ndring d�rav s� ock eljest vid reglering av </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">bebyggelsen eller anv�ndningen i �vrigt av mark inom planomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:415px;white-space:nowrap" class="ft60">149 �. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft60">�ver stadsfullm�ktiges, kommunalfullm�ktiges, municipalfullm�ktiges </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">eller byggnadsn�mnds beslut r�rande stadsplan, byggnadsplan, utomplans-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft60">best�mmelser eller tomtindelning som enligt denna lag f�r att bliva g�llande </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">skall fastst�llas av Konungen eller l�nsstyrelsen, s� ock �ver f�rbundsfull�</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">m�ktiges f�rslag till regionplan m� s�rskild klagan ej f�ras, vederb�rande </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">obetaget att framst�lla erinringar mot beslutet i �rendet ang�ende fastst�l-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">lelse d�r�. Vad nu sagts skall �ga motsvarande fill�mpning � beslut av stads�</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft60">fullm�ktige, kommunalfullm�ktige eller municipalfullm�ktige som inne�</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">fattar framst�llning om fastst�llelse av generalplan eller om annan �tg�rd </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">av Konungen eller l�nsstyrelse enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft60">Om talan </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft60">av Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft60">150 �. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nsstyrelses beslut r�rande fastst�llelse av generalplan, stadsplan, bygg�</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">nadsplan eller tomtindelning s� ock l�nsstyrelses beslut avseende till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">ning av utomplansbest�mmelser � visst omr�de skall meddelas efter anslag. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som �r missn�jd med beslutet har att, vid talans f�rlust, inom tre vec�</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft60">kor fr�n den dag d� beslutet meddelades anf�ra besv�r hos Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft60">Talan mot </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft60">�mbetsverks beslut. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft60">Har l�nsstyrelse </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft60">utan bifall. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">151 �. </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nsstyrelses beslut i fr�ga r�rande utomplansbest�mmelsers till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft60">ning � \dsst omr�de, l�nsstyrelses f�rordnande enligt 82 � eller 121 � andra </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft60">stycket, s� ock l�nsstyrelses beslut om f�rbud mot nybyggnad utan s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft60">tiilst�nd eller mot schaktning, fyllning, tr�df�llning eller annan d�rmed </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft60">j�mf�rlig �tg�rd skall l�nda till efterr�ttelse utan hinder av f�rd klagan. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:33px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft70">1959 -Nr 611 </p> <p style="position:absolute;top:33px;left:764px;white-space:nowrap" class="ft70">1537 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft70">157 �. </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft70">F�rordnas att omr�de, f�r vilket generalplan, stadsplan eller byggnads-</p> <p style="position:absolute;top:116px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">plan fastst�llts eller f�r vilket utoniplansbest�mmelser �ro g�llande, skall </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">tillh�ra stad eller k�ping eller meddelas betr�ffande s�dant omr�de f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">nande att vad i denna lag �r stadgat f�r stad skall �ga motsvarande till-</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">l�mpning f�r omr�det, l�nde planen eller best�mmelserna fortfarande till </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">efterr�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft70">Vad nu </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft70">fj�rde avdelningen. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft70">167 �. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft70">Har f�re denna lags ikrafttr�dande, i avbidan p� uppr�ttande av bygg-</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">nadsplan, f�rbud meddelats mot nybyggnad utan l�nsstyrelsens tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">vare beslutet ej g�llande l�ngre �n fem �r fr�n lagens ikrafttr�dande, med </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">mindre tiden f�rl�nges enligt vad i 109 � stadgas. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft70">168 �. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft70">Under hinder </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft70">lags ikrafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft70">Med avseende � s�dan plan skall vad i 110 � stadgas �ga motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft70">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1960, dock att fr�ga om fastst�llelse </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">av generalplan eller byggnadsplan eller �ndring av f�rut fastst�lld s�dan </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">plan skall handl�ggas och bed�mas enligt �ldre best�mmelser, om f�rslag </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">i fr�gan f�re lagens ikrafttr�dande utst�llts till granskning enligt best�m�</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">melserna i byggnadsstadgan den 30 juni 1947 (nr 390) eller, d�r fr�ga �r </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">om byggnadsplan, om samtliga sak�gare f�re lagens ikrafttr�dande med�</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">givit att utst�llningsf�rfarande ej till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft70">Utoniplansbest�mmelser, som fastst�llts med st�d av stadsplanelagen den </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">29 maj 1931 eller byggnadslagen i dess hittills g�llande lydelse, s� ock av </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">Konungen med st�d av lagen den 31 augusti 1907 ang�ende stadsplan och </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft70">tomtindelning eller lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad fast�</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">st�llda s�rskilda f�reskrifter f�r byggnadsverksamhetens ordnande skola, </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft70">i den m�n de ej tidigare upph�vts, upph�ra att g�lla den 1 januari 1964. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft70">D�r regionplanef�rbund bildats f�re den 1 januari 1958, skola av medlem�</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">marna utsedda ledam�ter och ers�ttare i f�rbundsfullm�ktige (f�rbundsdi�</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">rektionen) och f�rbundsstyrelsen (regionplanen�mnden) fr�ntr�da sina </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">befattningar med utg�ngen av �r 1960; och skall med avseende � val av </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">fullm�ktige och styrelse f�r tid d�refter s� f�rfaras, som i fr�ga om nj^-</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">bildat kommunalf�rbund �r stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft70">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">^^s"so hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft70">Stockholms slott den 30 december 1959. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft71">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft70">(Koimnunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft70">G�STA S KOGLUND </p> <p style="position:absolute;top:1227px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft74">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:540px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft80">Nr 611, 1 ark. Stockholm 1960. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt &amp; S�ner </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:852px;white-space:nowrap" class="ft81"><i><b>S </b></i></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:836px;white-space:nowrap" class="ft82">�.ii </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:842px;white-space:nowrap" class="ft83">�Ttr </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft84">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1959 " Nr 611

utkom fr�n trycket den 14 jan. I960

Nr 611

Lag

om �ndring i byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385);

ffiven Stockholms slott den 30 december 1959.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit

gott f�rordna dels att 91, 92, 98104, 120 och 125 �� byggnadslagen den

30 juni 1947 skola upph�ra att g�lla, dels ock att 14, 15, 26, 31, 34, 36, 88,

63, 7681, 83, 96, 97, 106111, 113, 119, 121, 123, 124, 128, 129, 131

134, 149151, 157, 167 och 168 �� n�mnda lag2 skola erh�lla �ndrad lydel�

se p� s�tt nedan angives.

14 �.

Hava stadsfullm�ktige beslutat g�ra framst�llning om fastst�llelse av

generalplan betr�ffande visst omr�de eller �ndring av fastst�lld generalplan,

m� nybyggnad, innan framst�llningen pr�vats, ej f�retagas inom omr�de

som avses med denna; dock m� l�nsstyrelsen och, enligt av Konungen med�

delade f�reskrifter, annan myndighet som Konungen best�mmer medgiva

undantag, s�mtt generalplanens genomf�rande icke f�rsv�ras.

15 �.

�r fr�ga v�ckt om framst�llning ang�ende fastst�llelse av generalplan

betr�ffande visst omr�de eller �ndring av fastst�lld generalplan, �ger l�ns-

styi'elsen p� framst�llning av staden f�rordna, att nybyggnad inom omr�det

icke m� f�retagas. S�dant f�rordnande g�ller intill dess stadsfullm�ktige

beslutat i fr�gan, dock ej l�ngre �n ett �r. D�r s� erfordras �ger l�nsstyrel�

sen p� framst�llning av staden f�rl�nga f�rbudets giltighetstid med h�gst

tv� �r i s�nder.

Fr�n f�rbud som i f�rsta stycket s�gs m� undantag medgivas av l�nssty�

relsen och, enligt av Konungen meddelade f�reskrifter, av annan myndig�

het som Konungen best�mmer.

26 �.

Stadsplan antages av stadsfullm�ktige; dock �ga fullm�ktige i den om�

fattning som pr�vas l�mplig uppdraga �t byggnadsn�mnden att i fullm�k�

tiges st�lle antaga s�dan plan.

Planen skall f�r att bliva g�llande fastst�llas av l�nsstyrelsen. L�nssty�

relsen �ger, om s�rskild anledning d�rtill f�religger, underst�lla planen Ko�

nungens pr�vning. �r planen av st�rre omfattning eller eljest av st�rre all-

^ Prop. 1959: 168;

26; Rsitr 358.

" Senaste lydelse av 81 �, s e 1958: 430; av 111 �, se 1948: 383.

41159702^. Svensk f�rfattningssamling 1959, NT 611 ^

background image

1532

1959 . Nr 611

m�n betydelse eller har i �rendet uppkommit fr�ga vars avg�rande enligt

denna lag ankommer p� Konungen, skall underst�llning alltid ske.

Vad nu sagts g�ller ock �ndring av stadsplan.

31 �.

Tomtindelning m� p� beg�ran av mark�gare eller p� byggnadsn�mndens

f�ranstaltande �ndras, om fastst�lld �ndring av stadsplan f�ruts�tter �nd�

ring j�mv�l av tomtindelningen, s� ock d�r bebyggelsen � tv� eller flera

tomter �r i behov av f�rnj^else, som icke l�mpligen kan ske annorledes �n

0,io

i ett sammanhang, och den best�ende tomtindelningen utg�r hinder f�r att

,|i[f

marken inom kvarteret eller del d�rav utnyttjas p� ett �ndam�lsenligt

s�tt. I fr�ga om obebyggd mark m� �ndring av tomtindelning �ga rum

n�r s�dan p�kallas av mark�gare eller av byggnadsn�mnden, s�vida �nd�

ringen kan antagas vara en f�ruts�ttning f�r att marken eller angr�nsan�

de mark i kvarteret inom sk�lig tid blir bebyggd p� ett �ndam�lsenligt s�tt.

3

�ndring av

avsev�rd ol�genhet.

^

Ej m�av tomterna.

34 �.

Nybyggnad m� ej f�retagas i strid mot stadsplan; dock m� Konungen

medgiva undantag, n�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill och en �ndam�lsenlig an�

v�ndning av marken icke d�rigenom f�rsv�ras.

Enligt av Konungen meddelade f�reskrifter m� j�mv�l l�nsstyrelsen eller

annan myndighet som Konungen best�mmer medgiva undantag fr�n f�r�

bud som i f�rsta stycket s�gs, n�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill och nybyggna�

den ej avsev�rt f�rsv�rar markens anv�ndning f�r det i planen avsedda �n�

dam�let.

36 �.

Befinnes stadsplan icke kunna fastst�llas eller ock b�ra i viss del undan�

tagas fr�n fastst�llelse, �ger Konungen eller, d�r fastst�llelsepr�vningen

ankommer p� l�nsstyrelsen, denna f�r viss tid meddela det f�rbud mot ny�

byggnad som f�ranledes av omst�ndigheterna.

F�religger fr�ga

erforderligt nybyggnadsf�rbud.

38 �.

Nybyggnad m�

r�ttsligen best�ende.

Ej heller

blivit st�lld.

N�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill, m� Konungen och, enligt av Konungen

meddelade f�reskrifter, myndighet som Konungen best�mmer medgiva un�

dantag fr�n f�rbudet i f�rsta stycket.

63 �.

Skyldighet att

gatas vidgning.

Ers�ttningsskyldigheten skall fullg�ras vid anfordran. Vill tomt�gare er�

l�gga ers�ttning f�r gatumark genom avbetalningar, vare han dock ber�tti�

gad d�rtill, om n�jaktig s�kerhet st�lles. Avbetalning skall ske med minst

en tiondel �rligen. � oguldet belopp skall enligt stadens best�mmande g�l�

das sk�lig r�nta fr�n den dag d� krav p� ers�ttning framst�llts. Pr�vas nu

stadgade villkor alltf�r betungande f�r tomt�garen, �ger l�nsstyrelsen med�

giva den l�ttnad som p�kallas av omst�ndigheterna.

76 �.

Om s�rskilda sk�l �ro d�rtill �ger l�nsstyrelsen f�rordua, att vad i den�

na lag med avseende � landet �r stadgat om byggnadsplan skall tills vidare

�ga till�mpning inom visst omr�de som h�r till stad.

background image

1959 . Nr 611

1533

77 �.

Utomplansbest�mmelser utf�rdas av Konungen f�r riket i dess helhet eller

viss del d�rav men �ga till�mpning blott d�r s�rskilt f�rordnande h�rom

meddelats.

F�rordnande att best�mmelserna skola till�mpas � visst omr�de medde�

las av stadsfullm�ktige, dock att f�rordnandet f�r att bliva g�llande skall

fastst�llas av l�nsstyrelsen. Fullm�ktige �ga i den omfattning, som pr�vas

'cij;

l�mplig, uppdraga �t byggnadsn�mnden att i fullm�ktiges st�lle meddela

, dylikt f�rordnande. D�r s� uppenbarligen �r p�kallat, �ger ock l�nsstyrel-

sen efter fullm�ktiges h�rande meddela f�rordnande som nu sagts.

Av Konungen beslutad �ndring i g�llande utomplansbest�mmelser skall,

om Konungen s� f�reskrivit, tr�da i till�mpning utan s�rskilt f�rordnande.

78 �.

Utomplansbest�mmelser m� ej till�mpas i strid mot fastst�lld general�

plan.

79 �.

Nybyggnad m� ej f�retagas i strid mot utomplansbest�mmelser; dock m�

l�nsstyrelsen eller, enligt av Konungen meddelade f�reskrifter, annan myn�

dighet som Konungen best�mmer medgiva undantag, n�r s�rskilda sk�l

�ro d�rtill.

80 �.

Har beslut fattats eller fr�ga v�ckts att utomplansbest�mmelser skola till-

l�mpas f�r visst omr�de, skall ang�ende f�rbud mot nybyggnad inom omr�

det vad i 14 och 15 �� stadgas �ga motsvarande till�mpning.

81 �.

I n�rheten av bef�stning eller statlig flygplats eller av annan �n staten

tillh�rig flygplats f�r allm�nt bruk m� ej nybyggnad f�retagas, virkes- eller

annat varuupplag, materialg�rd eller ljusanordning inr�ttas eller schakt-

ning, fyllning eller d�rmed j�mf�rlig �tg�rd �ga rum, s�framt d�rigenom

bef�stningens eller flygplatsens anv�ndning f�r avsett �ndam�l f�rsv�ras

eller eljest avsev�rt men �samkas f�rsvaret eller luftfarten; dock m� l�ns�

styrelsen medgiva undantag n�r synnerliga sk�l �ro d�rtill.

Ej heller 

fr�n anl�ggningen.

83 �.

Inneb�r stadgandet i 81 � eller f�rordnande enligt 82 � hinder f�r att

nybyggnad eller annan �tg�rd vidtages i den omfattning eller p� det s�tt

som eljest varit till�tet och kan markens �gare till f�ljd h�rav nyttja mar�

ken allenast p� s�tt som st�r i uppenbart missf�rh�llande till dess tidigare

v�rde, vare han ber�ttigad till ers�ttning f�r den skada han h�rigenom li�

der; kan marken av n�mnda orsak �verhuvud ej anv�ndas f�r enskilt be�

byggande och kan �garen till f�ljd h�rav nyttja marken allenast p� s�tt nyss

sagts, vare anl�ggningens �gare skyldig att l�sa marken, d�r ej s�dan skyl�

dighet j�mlikt 21 eller 48 � �ligger staden.

Enahanda r�tt

marken intr�dde.

Vad i

marken intr�dde.

96 �.

Till ledning

s� erfordras.

97 �.

Vad i 9 � andra, tredje och fj�rde styckena samt 1023 �� stadgas om

generalplan i stad skall �ga motsvarande till�mpning betr�ffande s�dan plan

background image

0it'

0 b'

1534

1959 . Nr 6X1

p� landet; och skall d�rvid vad som �r stadgat om stad och stadsfullm�k�

tige g�lla kommunen och kommunalfullm�ktige.

106 �.

(1^^

I fall

och kommunalfullm�ktige.

'I"

Finnes vad

pr�vas n�dig.

107 �.

Har t�tbebyggelse uppkommit eller kan s�dan bebyggelse v�ntas inom

i i "

n�ra f�rest�ende tid uppkomma � viss ort, och f�ranleda ej omst�ndigheter-

na till att stadsplan uppr�ttas, skall genom kommunens f�rsorg byggnads-

plan uppr�ttas, i den m�n s�dan plan finnes erforderlig f�r reglering av be�

byggelsen.

Byggnadsplan skall

h�jdl�gen angivas.

�"'*'

Erfordras s�rskilda 

i planen.

108 �.

Byggnadsplan antages av kommunalfullm�ktige men skall f�r att bliva

g�llande fastst�llas av l�nsstyrelsen. Fullm�ktige �ga i den omfattning

som pr�vas l�mplig uppdraga �t byggnadsn�mnden att i fullm�ktiges st�lle

antaga byggnadsplan.

Underl�ter kommun att vidtaga erforderliga �tg�rder f�r uppr�ttande av

byggnadsplan, d�r s�dan erfordras, m� l�nsstyrelsen efter kommunalfull�

m�ktiges h�rande l�ta uppr�tta samt, sedan tillf�lle givits fullm�ktige och

dem fr�gan eljest r�r att yttra sig, fastst�lla byggnadsplan f�r det omr�de

varom fr�ga �r.

Vad nu sagts �ger motsvarande till�mpning med avseende � �ndring av

byggnadsplan.

109 �.

Har fr�ga v�ckts om uppr�ttande av byggnadsplan f�r visst omr�de eller

om �ndring av s�dan plan, �ger l�nsstyrelsen f�r viss tid, h�gst ett �r, f�r�

ordna, att nybyggnad inom omr�det icke m� f�retagas. L�nsstyrelsen m�

f�rl�nga f�rbudets giltighetstid med h�gst tv� �r i s�nder.

Fr�n f�rbud som i f�rsta stycket s�gs m� undantag medgivas av l�ns�

styrelsen och, enligt av Konungen meddelade f�reskrifter, av annan myndig-

het som Konungen best�mmer.

Finner l�nsstyrelsen byggnadsplan icke kunna fastst�llas eller ock b�ra i

viss del undantagas fr�n fastst�llelse, �ger l�nsstyrelsen f�r viss tid meddela

det f�rbud mot nybyggnad som f�ranledes av omst�ndigheterna. fet

110 �.

Nybyggnad m� ej f�retagas i strid mot byggnadsplan; dock m� l�nssty�

relsen medgiva undantag, n�r s�rskilda sk�l �ro d�rtill och nybyggnaden ej

avsev�rt f�rsv�rar markens anv�ndning f�r avsett �ndam�l.

D�rest s� finnes p�kallat, �ger l�nsstji^relsen f�rordna, att nybyggnad inom

omr�de som ing�r i byggnadsplan ej m� f�retagas utan tillst�nd av l�nssty�

relsen, innan v�gar, vattenf�rs�rjning och avlopp f�r omr�det anordnats i

erforderlig m�n.

Konungen �ger f�rordna att undanlag fr�n f�rbud, som avses i f�rsta och

andra styckena, m� i enlighet med Konungens n�rmare f�reskrifter med�

delas j�mv�l av annan myndighet �n l�nsstyrelse.

Betr�ffande omr�de som ing�r i byggnadsplan eller med avseende � vilket

f�rbud mot nybyggnad meddelats enligt 109 � �ger l�nsstyrelsen, i den ut�

str�ckning som f�ranledes av omst�ndigheterna, stadga f�rhud mot schakt-

ning, fyllning, tr�df�llning eller annan d�rmed j�mf�rlig �tg�rd.

background image

1959 . Nr 6X1

1535

111 �.

Kostnaden f�r uppr�ttande av byggnadsplan skall f�rskjutas av kommu�

nen. �gare av mark som ing�r i planen vare, d�rest planen f�r honom med�

f�r avsev�rd nytta, skyldig att �terg�lda kommunen s� stor del av kostna�

den som svarar mot hans del av planomr�dets areal. F�ranleda s�rskilda

omst�ndigheter att vad som s�lunda bel�per � mark�gare icke st�r i sk�ligt

f�rh�llande till den nytta han har av planen, skall beloppet i erforderlig

m�n s�nkas eller h�jas.

Vad i

av byggnadsplan.

Det ankommer

andra styckena.

113 �.

L�gges byggnadsplan

avsett �ndam�l.

V�ckes hos kommunens fullm�ktige fr�ga att g�ra framst�llning om f�r�

ordnande som i f�rsta stycket s�gs, skall byggnadsn�mnden g�ra anm�lan

d�rom hos inskrivningsdomaren, som har att s� snart ske kan � inskriv�

ningsdag g�ra anteckning i fastighets- eller inteckningsboken om vad s�

lunda f�rekommit; och vare �verl�telse av mark som �ger rum efter det

s�dan anm�lan inkommit ej hinder f�r f�rordnande om markens uppl�

tande. Uppkommer fr�ga om f�rordnande enligt f�rsta stycket hos l�nssty�

relsen, har denna att fullg�ra den nu stadgade anm�lningsskyldigheten.

�ro synnerliga

f�r �garen.

119 �.

Betr�ffande utomplansbest�mmelser p� landet skall vad i 7780 �� �r

stadgat �ga motsvarande till�mpning; och skall vad d�r s�gs om stadsfull�

m�ktige g�lla kommunalfullm�ktige.

121 �.

Inom omr�de med stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbest�mmelser

skall vad i 8185 �� �r stadgat �ga motsvarande till�mpning.

Betr�ffande annat

inom omr�det.

123 �.

Till f�rekommande av t�tbebyggelse inom omr�de som ej ing�r i stads�

plan eller byggnadsplan �ger Konungen meddela de f�reskrifter som f�r

�ndam�let finnas erforderliga.

124 �.

F�reskrift som i 123 � s�gs m� ej avse bebyggelse f�r jordbrukets, fiskets,

skogssk�tselns eller d�rmed j�mf�rligt behov.

128 �.

Har Konungen

bilda regionplanef�rbund.

Betr�ffande s�dant

�ga till�mpning.

129 �.

En ledamot av f�rbundsfullm�ktige, tillika ordf�rande, skall j�mte ers�t�

tare f�r honom f�rordnas av Konungen, �vriga ledam�ter i f�rbundsfull�

m�ktige skola utses av f�rbundets medlemmar till det antal f�r varje med�

lem som best�mmes i f�rbundsordningen.

Kan enighet

besluta d�rom.

131 �.

Regionplan fastst�lles av Konungen, sedan f�rslag d�rtill uppr�ttats av

f�rbundsstyrelsen och antagits av f�rbundsfullm�ktige. Har avvikande me�

ning uttalats inom styrelsen eller fullm�ktige eller har f�rbundsmedlem

background image

1536

1959 " Nr 611

'

Iramst�llt erinran mot f�rslaget, �;ger Konungen g�ra den avvikelse fr�n

, ^

detta som med h�nsyn till s�lunda yppad mening m� anses befogad.

, "

Vad nu

av regionplan.

132 �.

Kostnaderna f�r uppr�ttande eller �ndring av regionplan samt f�r region-

planef�rbunds verksamhet i �vrigt skola, intill dess planen fastst�llts, f�r-

skjutas av f�rbundsmedlemmarna eller av statsmedel enligt vad Konungen

fiis'"

p� f�rslag av f�rbundsfullm�ktige best�mmer.

Kostnaderna skola

efter skatteunderlag.

Grunderna f�r f�rdelningen skola p� f�rslag av f�rbundsfullm�ktige be�

st�mmas av Konungen, sedan planen eller �ndring d�rav fastst�llts.

133 �.

Underl�ta f�rbundsfullm�ktige att vidtaga erforderliga �tg�rder f�r upp�

r�ttande av regionplan, m� Konungen f�rel�gga fullm�ktige viss tid, inom

vilken s�dan plan skall vara underst�lld Konungens pr�vning. St�lla full�

m�ktige sig ej f�rel�ggandet till efterr�ttelse, �ger Konungen p� f�rbundets

bekostnad l�ta uppr�tta samt, efter h�rande av fullm�ktige och dem fr�gan

eljest r�r, fastst�lla regionplan.

Vad nu

allm�nt intresse.

134 �.

Regionplan skall tj�na till ledning vid uppr�ttande av generalplan, stads�

plan och byggnadsplan eller �ndring d�rav s� ock eljest vid reglering av

bebyggelsen eller anv�ndningen i �vrigt av mark inom planomr�det.

149 �.

�ver stadsfullm�ktiges, kommunalfullm�ktiges, municipalfullm�ktiges

eller byggnadsn�mnds beslut r�rande stadsplan, byggnadsplan, utomplans-

best�mmelser eller tomtindelning som enligt denna lag f�r att bliva g�llande

skall fastst�llas av Konungen eller l�nsstyrelsen, s� ock �ver f�rbundsfull�

m�ktiges f�rslag till regionplan m� s�rskild klagan ej f�ras, vederb�rande

obetaget att framst�lla erinringar mot beslutet i �rendet ang�ende fastst�l-

lelse d�r�. Vad nu sagts skall �ga motsvarande fill�mpning � beslut av stads�

fullm�ktige, kommunalfullm�ktige eller municipalfullm�ktige som inne�

fattar framst�llning om fastst�llelse av generalplan eller om annan �tg�rd

av Konungen eller l�nsstyrelse enligt denna lag.

Om talan

av Konungen.

150 �.

L�nsstyrelses beslut r�rande fastst�llelse av generalplan, stadsplan, bygg�

nadsplan eller tomtindelning s� ock l�nsstyrelses beslut avseende till�mp�

ning av utomplansbest�mmelser � visst omr�de skall meddelas efter anslag.

Den som �r missn�jd med beslutet har att, vid talans f�rlust, inom tre vec�

kor fr�n den dag d� beslutet meddelades anf�ra besv�r hos Konungen.

Talan mot

�mbetsverks beslut.

Har l�nsstyrelse

utan bifall.

151 �.

L�nsstyrelses beslut i fr�ga r�rande utomplansbest�mmelsers till�mp�

ning � \dsst omr�de, l�nsstyrelses f�rordnande enligt 82 � eller 121 � andra

stycket, s� ock l�nsstyrelses beslut om f�rbud mot nybyggnad utan s�rskilt

tiilst�nd eller mot schaktning, fyllning, tr�df�llning eller annan d�rmed

j�mf�rlig �tg�rd skall l�nda till efterr�ttelse utan hinder av f�rd klagan.

background image

1959 -Nr 611

1537

157 �.

F�rordnas att omr�de, f�r vilket generalplan, stadsplan eller byggnads-

plan fastst�llts eller f�r vilket utoniplansbest�mmelser �ro g�llande, skall

tillh�ra stad eller k�ping eller meddelas betr�ffande s�dant omr�de f�rord�

nande att vad i denna lag �r stadgat f�r stad skall �ga motsvarande till-

l�mpning f�r omr�det, l�nde planen eller best�mmelserna fortfarande till

efterr�ttelse.

Vad nu

fj�rde avdelningen.

167 �.

Har f�re denna lags ikrafttr�dande, i avbidan p� uppr�ttande av bygg-

nadsplan, f�rbud meddelats mot nybyggnad utan l�nsstyrelsens tillst�nd,

vare beslutet ej g�llande l�ngre �n fem �r fr�n lagens ikrafttr�dande, med

mindre tiden f�rl�nges enligt vad i 109 � stadgas.

168 �.

Under hinder

lags ikrafttr�dande.

Med avseende � s�dan plan skall vad i 110 � stadgas �ga motsvarande

till�mpning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1960, dock att fr�ga om fastst�llelse

av generalplan eller byggnadsplan eller �ndring av f�rut fastst�lld s�dan

plan skall handl�ggas och bed�mas enligt �ldre best�mmelser, om f�rslag

i fr�gan f�re lagens ikrafttr�dande utst�llts till granskning enligt best�m�

melserna i byggnadsstadgan den 30 juni 1947 (nr 390) eller, d�r fr�ga �r

om byggnadsplan, om samtliga sak�gare f�re lagens ikrafttr�dande med�

givit att utst�llningsf�rfarande ej till�mpas.

Utoniplansbest�mmelser, som fastst�llts med st�d av stadsplanelagen den

29 maj 1931 eller byggnadslagen i dess hittills g�llande lydelse, s� ock av

Konungen med st�d av lagen den 31 augusti 1907 ang�ende stadsplan och

tomtindelning eller lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad fast�

st�llda s�rskilda f�reskrifter f�r byggnadsverksamhetens ordnande skola,

i den m�n de ej tidigare upph�vts, upph�ra att g�lla den 1 januari 1964.

D�r regionplanef�rbund bildats f�re den 1 januari 1958, skola av medlem�

marna utsedda ledam�ter och ers�ttare i f�rbundsfullm�ktige (f�rbundsdi�

rektionen) och f�rbundsstyrelsen (regionplanen�mnden) fr�ntr�da sina

befattningar med utg�ngen av �r 1960; och skall med avseende � val av

fullm�ktige och styrelse f�r tid d�refter s� f�rfaras, som i fr�ga om nj^-

bildat kommunalf�rbund �r stadgat.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

^^s"so hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 30 december 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Koimnunikationsdepartementet)

G�STA S KOGLUND

\

background image

Nr 611, 1 ark. Stockholm 1960. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & S�ner

S

�.ii

�Ttr

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.