SFS 2018:1136 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:1136 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-1136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:CPGBMT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:SSDYCN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:21px;line-height:39px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:QYSARR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:28px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:NMMOCX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:YJVTOR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JKICMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900) <br/></b>Utf�rdad den 14 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om plan- och bygglagen (2010:900) </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 9 kap. 1 och 27 ��, 12 kap. 8 � och 16 kap. 8 � ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras �tta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4447 �� och 12 kap. 8 a �, och n�rmast f�re 9 kap. 44 � en ny rubrik av </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>9 kap. <br/>1 �</b> Detta kapitel inneh�ller best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bygglov, rivningslov, marklov och anm�lningsplikt,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rhandsbesked och villkorsbesked,</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. handl�ggningen av lov�renden,</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�ruts�ttningar och villkor f�r lov,</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vad ett beslut om lov ska inneh�lla, hur det ska expedieras och hur l�nge</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det g�ller, och </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. handl�ggningen av anm�lnings�renden.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>27 �</b> Byggnadsn�mnden ska handl�gga �renden om lov och f�rhandsbesked </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skyndsamt. N�mnden ska meddela sitt beslut om lov eller f�rhandsbesked </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inom tio veckor fr�n </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den dag ans�kan kom in till n�mnden, eller</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den senare dag d� ytterligare underlag kom in till n�mnden fr�n s�kanden</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p� hans eller hennes initiativ. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�mnden inom tre veckor fr�n den dag som anges i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 eller 2 har f�relagt s�kanden enligt 22 � f�rsta stycket att avhj�lpa en brist </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i ans�kan, r�knas tidsfristen i f�rsta stycket fr�n den dag d� bristen avhj�lptes. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det �r n�dv�ndigt p� grund av handl�ggningen eller utredningen i </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rendet, f�r den tidsfrist som anges i f�rsta stycket f�rl�ngas en g�ng med </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gst tio veckor. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>27 a �</b> N�r en ans�kan om lov eller f�rhandsbesked har kommit in till bygg-</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nadsn�mnden, ska n�mnden skriftligen informera s�kanden om </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vilka tidsfrister som g�ller f�r beslut om ans�kan,</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att den avgift som n�mnden f�r ta ut reduceras om tidsfristen f�r beslut</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verskrids, och </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. m�jligheterna att �verklaga n�mndens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tidsfristen f�r beslut b�rjar l�pa vid en annan tidpunkt �n n�r ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kom in till n�mnden, ska skriftlig information l�mnas om �ndringen. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> Prop. 2017/18:210, bet. 2017/18:CU27, rskr. 2017/18:366. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2018:1136 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">den 26 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:1136 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om tidsfristen f�rl�ngs enligt 27 � tredje stycket, ska skriftlig information </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om f�rl�ngningen och sk�len f�r den l�mnas innan den ursprungliga tids-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fristen har g�tt ut. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>27 b �</b> Om ett �rende har �terf�rvisats till byggnadsn�mnden f�r f�rnyad </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">handl�ggning, till�mpas best�mmelserna i 27 och 27 a ��. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>40 a �</b> Om byggnadsn�mnden tar ut en avgift f�r handl�ggningen av ett </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende om lov eller f�rhandsbesked, ska n�mnden i sitt beslut om avgift redo-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">visa hur avgiften har fastst�llts. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>Handl�ggningen av anm�lnings�renden <br/>44 �</b> En anm�lan f�r en �tg�rd som avses i 16 � ska vara skriftlig och g�ras </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">till byggnadsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>45 �</b> Byggnadsn�mnden ska handl�gga en anm�lan som avses i 16 � skynd-</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samt. N�mnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�n </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. den dag anm�lan kom in till n�mnden, eller</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den senare dag d� ytterligare underlag kom in till n�mnden fr�n anm�-</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">laren p� hans eller hennes initiativ. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�mnden inom tre veckor fr�n den dag som anges i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">1 eller 2 har f�relagt anm�laren enligt 46 � att avhj�lpa en brist i anm�lan, </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">r�knas tidsfristen fr�n den dag d� bristen avhj�lptes. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r n�dv�ndigt p� grund av handl�ggningen eller utredningen i </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�rendet, f�r den tidsfrist som anges i f�rsta stycket f�rl�ngas en g�ng med </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">h�gst fyra veckor. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>46 �</b> Vid handl�ggningen av en anm�lan till�mpas best�mmelserna om an-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kans inneh�ll i 21 �, f�rel�ggande i 22 �, information om tidsfrister i </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">27 a � och �terf�rvisning f�r f�rnyad handl�ggning i 27 b �. Vid till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen av 27 a � tredje stycket ska h�nvisningen till 27 � andra stycket avse </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">45 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>47 �</b> Om byggnadsn�mnden tar ut en avgift f�r handl�ggningen av en an-</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">m�lan, ska n�mnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fast-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">st�llts. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>12 kap. <br/>8 �</b>2 Byggnadsn�mnden f�r ta ut avgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. beslut om planbesked, f�rhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">slutbesked och ingripandebesked, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. beslut om lov,</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tekniska samr�d,</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. slutsamr�d,</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. arbetsplatsbes�k och andra tillsynsbes�k p� byggarbetsplatsen,</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. uppr�ttande av nybyggnadskartor,</p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. framst�llning av arkivbest�ndiga handlingar,</p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. expediering och kung�relse enligt 9 kap. 4141 b ��, och</p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. andra tids- eller kostnadskr�vande �tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft28"> Senaste lydelse 2011:335. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2018:1136 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>8 a �</b> Om en avgift tas ut f�r handl�ggningen av ett �rende om f�rhands-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">besked enligt 8 � 1, 8 eller 9 eller ett �rende om lov enligt 8 � 2, 8 eller 9, </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ska avgiften reduceras med en femtedel f�r varje p�b�rjad vecka som en </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tidsfrist enligt 9 kap. 27 � f�rsta stycket �verskrids. Avgiften ska dock inte </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">reduceras om tidsfristen �verskrids p� grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 �. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en avgift enligt 8 � 1, 3 eller 9 tas ut f�r handl�ggningen av en anm�-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">lan f�r en �tg�rd som avses i 9 kap. 16 �, ska avgiften reduceras med en </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">femtedel f�r varje p�b�rjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket �verskrids. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>16 kap. <br/>8 �</b>3 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att anm�lan kr�vs f�r vissa </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�tg�rder enligt 9 kap. 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r ans�kningar om lov, f�rhands-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">besked och anm�lningar som avses i 9 kap. 16 � och som inkommit till bygg-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">nadsn�mnden f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">PETER ERIKSSON </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">Magnus Corell </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft37"> Senaste lydelse 2015:668. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utf�rdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om plan- och bygglagen (2010:900)

dels att 9 kap. 1 och 27 ��, 12 kap. 8 � och 16 kap. 8 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras �tta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och

4447 �� och 12 kap. 8 a �, och n�rmast f�re 9 kap. 44 � en ny rubrik av

f�ljande lydelse.

9 kap.
1 �
Detta kapitel inneh�ller best�mmelser om

1. bygglov, rivningslov, marklov och anm�lningsplikt,

2. f�rhandsbesked och villkorsbesked,

3. handl�ggningen av lov�renden,

4. f�ruts�ttningar och villkor f�r lov,

5. vad ett beslut om lov ska inneh�lla, hur det ska expedieras och hur l�nge

det g�ller, och

6. handl�ggningen av anm�lnings�renden.

27 � Byggnadsn�mnden ska handl�gga �renden om lov och f�rhandsbesked

skyndsamt. N�mnden ska meddela sitt beslut om lov eller f�rhandsbesked

inom tio veckor fr�n

1. den dag ans�kan kom in till n�mnden, eller

2. den senare dag d� ytterligare underlag kom in till n�mnden fr�n s�kanden

p� hans eller hennes initiativ.

Om n�mnden inom tre veckor fr�n den dag som anges i f�rsta stycket

1 eller 2 har f�relagt s�kanden enligt 22 � f�rsta stycket att avhj�lpa en brist

i ans�kan, r�knas tidsfristen i f�rsta stycket fr�n den dag d� bristen avhj�lptes.

Om det �r n�dv�ndigt p� grund av handl�ggningen eller utredningen i

�rendet, f�r den tidsfrist som anges i f�rsta stycket f�rl�ngas en g�ng med

h�gst tio veckor.

27 a � N�r en ans�kan om lov eller f�rhandsbesked har kommit in till bygg-

nadsn�mnden, ska n�mnden skriftligen informera s�kanden om

1. vilka tidsfrister som g�ller f�r beslut om ans�kan,

2. att den avgift som n�mnden f�r ta ut reduceras om tidsfristen f�r beslut

�verskrids, och

3. m�jligheterna att �verklaga n�mndens beslut.

Om tidsfristen f�r beslut b�rjar l�pa vid en annan tidpunkt �n n�r ans�kan

kom in till n�mnden, ska skriftlig information l�mnas om �ndringen.

1

Prop. 2017/18:210, bet. 2017/18:CU27, rskr. 2017/18:366.

SFS 2018:1136

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1136

Om tidsfristen f�rl�ngs enligt 27 � tredje stycket, ska skriftlig information

om f�rl�ngningen och sk�len f�r den l�mnas innan den ursprungliga tids-

fristen har g�tt ut.

27 b � Om ett �rende har �terf�rvisats till byggnadsn�mnden f�r f�rnyad

handl�ggning, till�mpas best�mmelserna i 27 och 27 a ��.

40 a � Om byggnadsn�mnden tar ut en avgift f�r handl�ggningen av ett

�rende om lov eller f�rhandsbesked, ska n�mnden i sitt beslut om avgift redo-

visa hur avgiften har fastst�llts.

Handl�ggningen av anm�lnings�renden
44 �
En anm�lan f�r en �tg�rd som avses i 16 � ska vara skriftlig och g�ras

till byggnadsn�mnden.

45 � Byggnadsn�mnden ska handl�gga en anm�lan som avses i 16 � skynd-

samt. N�mnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor

fr�n

1. den dag anm�lan kom in till n�mnden, eller

2. den senare dag d� ytterligare underlag kom in till n�mnden fr�n anm�-

laren p� hans eller hennes initiativ.

Om n�mnden inom tre veckor fr�n den dag som anges i f�rsta stycket

1 eller 2 har f�relagt anm�laren enligt 46 � att avhj�lpa en brist i anm�lan,

r�knas tidsfristen fr�n den dag d� bristen avhj�lptes.

Om det �r n�dv�ndigt p� grund av handl�ggningen eller utredningen i

�rendet, f�r den tidsfrist som anges i f�rsta stycket f�rl�ngas en g�ng med

h�gst fyra veckor.

46 � Vid handl�ggningen av en anm�lan till�mpas best�mmelserna om an-

s�kans inneh�ll i 21 �, f�rel�ggande i 22 �, information om tidsfrister i

27 a � och �terf�rvisning f�r f�rnyad handl�ggning i 27 b �. Vid till�mp-

ningen av 27 a � tredje stycket ska h�nvisningen till 27 � andra stycket avse

45 � tredje stycket.

47 � Om byggnadsn�mnden tar ut en avgift f�r handl�ggningen av en an-

m�lan, ska n�mnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fast-

st�llts.

12 kap.
8 �
2 Byggnadsn�mnden f�r ta ut avgifter f�r

1. beslut om planbesked, f�rhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,

slutbesked och ingripandebesked,

2. beslut om lov,

3. tekniska samr�d,

4. slutsamr�d,

5. arbetsplatsbes�k och andra tillsynsbes�k p� byggarbetsplatsen,

6. uppr�ttande av nybyggnadskartor,

7. framst�llning av arkivbest�ndiga handlingar,

8. expediering och kung�relse enligt 9 kap. 4141 b ��, och

9. andra tids- eller kostnadskr�vande �tg�rder.

2

Senaste lydelse 2011:335.

background image

3

SFS 2018:1136

8 a � Om en avgift tas ut f�r handl�ggningen av ett �rende om f�rhands-

besked enligt 8 � 1, 8 eller 9 eller ett �rende om lov enligt 8 � 2, 8 eller 9,

ska avgiften reduceras med en femtedel f�r varje p�b�rjad vecka som en

tidsfrist enligt 9 kap. 27 � f�rsta stycket �verskrids. Avgiften ska dock inte

reduceras om tidsfristen �verskrids p� grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 �.

Om en avgift enligt 8 � 1, 3 eller 9 tas ut f�r handl�ggningen av en anm�-

lan f�r en �tg�rd som avses i 9 kap. 16 �, ska avgiften reduceras med en

femtedel f�r varje p�b�rjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 � f�rsta

stycket �verskrids.

16 kap.
8 �
3 Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att anm�lan kr�vs f�r vissa

�tg�rder enligt 9 kap. 16 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r ans�kningar om lov, f�rhands-

besked och anm�lningar som avses i 9 kap. 16 � och som inkommit till bygg-

nadsn�mnden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(N�ringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2015:668.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.