SFS 2018:1370 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:1370 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-1370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:CCBBMU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MBFOWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:WZSCCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 5 � och 9 kap. 12 � plan- och <br/>bygglagen (2010:900) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>5 �</b>2 Av �versiktsplanen ska framg� </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. grunddragen i fr�ga om den avsedda anv�ndningen av mark- och</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vattenomr�den, </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kommunens syn p� hur den byggda milj�n ska anv�ndas, utvecklas och</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bevaras, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�lja g�llande milj�kvalitetsnormer, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta h�nsyn till och</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">samordna �versiktsplanen med relevanta nationella och regionala m�l, pla-<br/>ner och program av betydelse f�r en h�llbar utveckling inom kommunen, </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">5. hur kommunen avser att tillgodose det l�ngsiktiga behovet av bost�der,<br/>6. s�dana omr�den f�r landsbygdsutveckling i strandn�ra l�gen som avses</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 7 kap. 18 e � f�rsta stycket milj�balken, och </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. kommunens syn p� risken f�r skador p� den byggda milj�n som kan</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�lja av �versv�mning, ras, skred och erosion som �r klimatrelaterade samt <br/>p� hur s�dana risker kan minska eller upph�ra. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>9 kap. <br/>12 �</b> Det kr�vs marklov, om kommunen har best�mt det i detaljplanen, f�r </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. tr�df�llning,<br/>2. skogsplantering, och<br/>3. mark�tg�rder som kan f�rs�mra markens genomsl�pplighet.<br/>Trots f�rsta stycket 3 kr�vs det inte marklov f�r �tg�rder f�r att anl�gga</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">gata, v�g eller j�rnv�g p� mark som enligt detaljplan f�r anv�ndas f�r det <br/>�ndam�let. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i �renden om antagande eller �nd-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ring av �versiktsplan som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:163, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:224. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1370 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 4 juli 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1370 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Corell <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utf�rdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 5 � och 9 kap. 12 � plan- och
bygglagen (2010:900) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
5 �
2 Av �versiktsplanen ska framg�

1. grunddragen i fr�ga om den avsedda anv�ndningen av mark- och

vattenomr�den,

2. kommunens syn p� hur den byggda milj�n ska anv�ndas, utvecklas och

bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och

f�lja g�llande milj�kvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta h�nsyn till och

samordna �versiktsplanen med relevanta nationella och regionala m�l, pla-
ner och program av betydelse f�r en h�llbar utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det l�ngsiktiga behovet av bost�der,
6. s�dana omr�den f�r landsbygdsutveckling i strandn�ra l�gen som avses

i 7 kap. 18 e � f�rsta stycket milj�balken, och

7. kommunens syn p� risken f�r skador p� den byggda milj�n som kan

f�lja av �versv�mning, ras, skred och erosion som �r klimatrelaterade samt
p� hur s�dana risker kan minska eller upph�ra.

9 kap.
12 �
Det kr�vs marklov, om kommunen har best�mt det i detaljplanen, f�r

1. tr�df�llning,
2. skogsplantering, och
3. mark�tg�rder som kan f�rs�mra markens genomsl�pplighet.
Trots f�rsta stycket 3 kr�vs det inte marklov f�r �tg�rder f�r att anl�gga

gata, v�g eller j�rnv�g p� mark som enligt detaljplan f�r anv�ndas f�r det
�ndam�let.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i �renden om antagande eller �nd-

ring av �versiktsplan som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet.

1 Prop. 2017/18:163, bet. 2017/18:MJU22, rskr. 2017/18:440.

2 Senaste lydelse 2014:224.

SFS

2018:1370

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1370

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.