SFS 1994:1589 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1994:1589 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.
SFS 1994_1589 Lag om ändring i lagen (1994_847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:1589 </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 27 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:39px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>om �ndring i lagen (1994:847) om tekniska <br/>egenskapskrav p� byggnadsverk, m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 8 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:847) om </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18">tekniska egenskapskrav p� byggnadsverk, m.m. att 6 och 10 �� skall ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 �</b> Om en byggprodukt skall CE-m�rkas enligt en f�reskrift som har <br/>meddelats med st�d av 22 � 3 g�ller best�mmelserna i lagen (1992:1534) <br/>om CE-m�rkning. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>10 �</b> Om en byggprodukt har CE-m�rkts trots att den inte �verensst�m-<br/>mer med de krav som g�ller f�r CE-m�rkning, f�r en tillsynsmyndighet <br/>f�rel�gga tillverkare, import�r eller den som saluf�r byggprodukten att </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">1. upph�ra med anv�ndningen av CE-m�rkningen, </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft18">2. �terkalla os�lda produkter, eller <br/>3. ta bort CE-m�rkningen. <br/>Ett s�dant f�rel�ggande g�ller till dess att produkten �verensst�mmer </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">med kraven. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">J�RGEN ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Erik Lindeberg <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11">Jfr r�dets direktiv 93/68/EEG (EGT nr. L 220. 30.8.1993. s. 1). </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">6050 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1589

Utkom fr�n trycket
den 27 december 1994

Lag

om �ndring i lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav p� byggnadsverk, m. m.;

utf�rdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:847) om

tekniska egenskapskrav p� byggnadsverk, m.m. att 6 och 10 �� skall ha
f�ljande lydelse.

6 � Om en byggprodukt skall CE-m�rkas enligt en f�reskrift som har
meddelats med st�d av 22 � 3 g�ller best�mmelserna i lagen (1992:1534)
om CE-m�rkning.

10 � Om en byggprodukt har CE-m�rkts trots att den inte �verensst�m-
mer med de krav som g�ller f�r CE-m�rkning, f�r en tillsynsmyndighet
f�rel�gga tillverkare, import�r eller den som saluf�r byggprodukten att

1. upph�ra med anv�ndningen av CE-m�rkningen,

2. �terkalla os�lda produkter, eller
3. ta bort CE-m�rkningen.
Ett s�dant f�rel�ggande g�ller till dess att produkten �verensst�mmer

med kraven.

P� regeringens v�gnar

J�RGEN ANDERSSON

Per Erik Lindeberg
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49.

Jfr r�dets direktiv 93/68/EEG (EGT nr. L 220. 30.8.1993. s. 1).

6050

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.