SFS 2020:589 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2020:589 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2020-589.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VJECWI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KIWOYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 4 a � plan- och bygglagen <br/>(2010:900) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>9 kap. <br/>4 a �</b>2 Trots 2 � kr�vs det inte bygglov f�r att, i omedelbar n�rhet av ett <br/>en- eller tv�bostadshus, uppf�ra eller bygga till en byggnad som </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. avses utg�ra antingen en s�rskild bostad (komplementbostadshus) eller</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en komplementbyggnad, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tillsammans med �vriga byggnader som har uppf�rts p� tomten med</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d av denna paragraf inte f�r en st�rre byggnadsarea �n 30,0 kvadratmeter, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. har en taknocksh�jd som inte �verstiger 4,0 meter,<br/>4. inte placeras n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter, och<br/>5. i f�rh�llande till en j�rnv�g inte placeras n�rmare sp�rets mitt �n 30,0</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">meter. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det kr�vs inte heller bygglov f�r att �ndra en komplementbyggnad till ett </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant komplementbostadshus som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En �tg�rd som avses i f�rsta eller andra stycket f�r vidtas n�rmare gr�nsen </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">�n 4,5 meter, om de grannar som ber�rs medger det. S�dan �tg�rd f�r �ven <br/>vidtas n�rmare sp�rets mitt �n 30,0 meter om j�rnv�gens infrastruktur-<br/>f�rvaltare medger det. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Katarina Welin <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Bet. 2019/20:CU22, rskr. 2019/20:350. <br/>2 Senaste lydelse 2020:13. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:589</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">26 juni 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 4 a � plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.
4 a �
2 Trots 2 � kr�vs det inte bygglov f�r att, i omedelbar n�rhet av ett
en- eller tv�bostadshus, uppf�ra eller bygga till en byggnad som

1. avses utg�ra antingen en s�rskild bostad (komplementbostadshus) eller

en komplementbyggnad,

2. tillsammans med �vriga byggnader som har uppf�rts p� tomten med

st�d av denna paragraf inte f�r en st�rre byggnadsarea �n 30,0 kvadratmeter,

3. har en taknocksh�jd som inte �verstiger 4,0 meter,
4. inte placeras n�rmare gr�nsen �n 4,5 meter, och
5. i f�rh�llande till en j�rnv�g inte placeras n�rmare sp�rets mitt �n 30,0

meter.

Det kr�vs inte heller bygglov f�r att �ndra en komplementbyggnad till ett

s�dant komplementbostadshus som avses i f�rsta stycket.

En �tg�rd som avses i f�rsta eller andra stycket f�r vidtas n�rmare gr�nsen

�n 4,5 meter, om de grannar som ber�rs medger det. S�dan �tg�rd f�r �ven
vidtas n�rmare sp�rets mitt �n 30,0 meter om j�rnv�gens infrastruktur-
f�rvaltare medger det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Katarina Welin
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2019/20:CU22, rskr. 2019/20:350.
2 Senaste lydelse 2020:13.

SFS

2020:589

Publicerad
den

26 juni 2020

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.