SFS 2003:132 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2003:132 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
030132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DELHJB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:DELHHM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 april 2003.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 13 kap. 4 � plan- och bygglagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1987:10)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 3 � att helt eller i en viss del upp-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">h�va ett beslut om detaljplan, omr�desbest�mmelser, lov eller f�rhandsbe-<br/>sked f�r �verklagas hos regeringen. Andra beslut av l�nsstyrelsen enligt<br/>12 kap. f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsens beslut i ett �verklagat �rende om antagande, �ndring eller</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">upph�vande av en detaljplan, omr�desbest�mmelser eller en fastighetsplan<br/>f�r �verklagas hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Andra beslut av l�nsstyrelsen enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rvaltningsdomstol. Om m�let r�r en fr�ga av s�rskild betydelse f�r F�r-<br/>svarsmakten, Fortifikationsverket, F�rsvarets materielverk eller F�rsvarets<br/>radioanstalt skall domstolen �verl�mna m�let till regeringen f�r pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r �verklagande av beslut som</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">l�nsstyrelsen har meddelat f�re den 1 juli 2003. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LENA SOMMESTAD</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft114">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2002/03:27, bet. 2002/03:BoU4, rskr. 2002/03:120.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1992:1769.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 1995:1730.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2003:132</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 april 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

utf�rdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 13 kap. 4 � plan- och bygglagen

(1987:10)

2

skall ha f�ljande lydelse.

13 kap.

4 �

3

L�nsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 3 � att helt eller i en viss del upp-

h�va ett beslut om detaljplan, omr�desbest�mmelser, lov eller f�rhandsbe-
sked f�r �verklagas hos regeringen. Andra beslut av l�nsstyrelsen enligt
12 kap. f�r inte �verklagas.

L�nsstyrelsens beslut i ett �verklagat �rende om antagande, �ndring eller

upph�vande av en detaljplan, omr�desbest�mmelser eller en fastighetsplan
f�r �verklagas hos regeringen.

Andra beslut av l�nsstyrelsen enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol. Om m�let r�r en fr�ga av s�rskild betydelse f�r F�r-
svarsmakten, Fortifikationsverket, F�rsvarets materielverk eller F�rsvarets
radioanstalt skall domstolen �verl�mna m�let till regeringen f�r pr�vning.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r �verklagande av beslut som

l�nsstyrelsen har meddelat f�re den 1 juli 2003.

P� regeringens v�gnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1

Prop. 2002/03:27, bet. 2002/03:BoU4, rskr. 2002/03:120.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1995:1730.

SFS 2003:132

Utkom fr�n trycket
den 24 april 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.