SFS 2021:788 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2021:788 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2021-788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:WPODDA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BUNFTL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BUNFTL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 juli 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 34 � plan- och bygglagen <br/>(2010:900) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>10 kap. <br/>34 �</b> Byggnadsn�mnden ska med ett slutbesked godk�nna att en eller flera <br/>�tg�rder som avses i 3 � ska anses slutf�rda och, i fr�ga om bygg�tg�rder, <br/>att byggnadsverket f�r tas i bruk, om </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft16"> byggherren har visat att alla krav som g�ller f�r �tg�rderna enligt lovet, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor �r upp-<br/>fyllda, </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft16"> byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2021:</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft16">787) om klimatdeklaration f�r byggnader eller gjort sannolikt </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att det inte finns n�gon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. n�mnden inte har funnit sk�l att ingripa enligt 11 kap.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">M�RTA STENEVI </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Johan Ndure <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2020/21:144, bet. 2020/21:CU23, rskr. 2020/21:407. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:788</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">7 juli 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utf�rdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 34 � plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.
34 �
Byggnadsn�mnden ska med ett slutbesked godk�nna att en eller flera
�tg�rder som avses i 3 � ska anses slutf�rda och, i fr�ga om bygg�tg�rder,
att byggnadsverket f�r tas i bruk, om

1.

byggherren har visat att alla krav som g�ller f�r �tg�rderna enligt lovet,

kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor �r upp-
fyllda,

2.

byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt

lagen (2021:

787) om klimatdeklaration f�r byggnader eller gjort sannolikt

att det inte finns n�gon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och

3. n�mnden inte har funnit sk�l att ingripa enligt 11 kap.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

M�RTA STENEVI

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:144, bet. 2020/21:CU23, rskr. 2020/21:407.

SFS

2021:788

Publicerad
den

7 juli 2021

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.