SFS 2000:770 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2000:770 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
000770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 oktober 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 9 kap. 7 � plan- och bygglagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1987:10)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft11"> ordet Yrkesinspektionen skall bytas ut mot Arbetsmilj�ver-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">KJELL LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Kathrin Flossing<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Lagen omtryckt 1992:1769.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"> Senaste lydelse av 9 kap. 7 � 1994:852.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2000:770</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 november 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

utf�rdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 9 kap. 7 � plan- och bygglagen

(1987:10)

2

ordet Yrkesinspektionen skall bytas ut mot Arbetsmilj�ver-

ket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.

P� regeringens v�gnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Milj�departementet)

1

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

Senaste lydelse av 9 kap. 7 � 1994:852.

SFS 2000:770

Utkom fr�n trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.