SFS 2005:1212 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2005:1212 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
051212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IMDJII+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IMDJII+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:IMDJII+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IMDJII+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:IMDJII+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IMDJII+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IMDJIH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 2005.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 kap. 20 � plan- och bygglagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:10)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>20 � </b>N�r en fr�ga har v�ckts om till�mpning av 19 �, skall kommunen<br/>genast vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att en anteckning om detta skall bli<br/>inf�rd i fastighetsregistrets allm�nna del. Den bed�mning som skall g�ras<br/>enligt 19 � andra stycket p�verkas inte av �verl�telse av mark eller annat ut-<br/>rymme, som sker efter det att �rendet om anteckning i fastighetsregistret har<br/>anm�lts hos den som skall f�ra in anteckningen i registret eller, om det �r<br/>kommunen som skall f�ra in anteckningen i registret, efter att anteckningen<br/>har inf�rts i registret.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om vem som skall f�ra in uppgifter i fastighetsregistrets</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">allm�nna del finns i 19 kap. 6 � fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">MONA SAHLIN</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Lena Ingvarsson<br/>(Milj�- och samh�lls-<br/>byggnadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1769.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2005:1212</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 december 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

utf�rdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 kap. 20 � plan- och bygglagen

(1987:10)

2 skall ha f�ljande lydelse.

6 kap.

20 � N�r en fr�ga har v�ckts om till�mpning av 19 �, skall kommunen
genast vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att en anteckning om detta skall bli
inf�rd i fastighetsregistrets allm�nna del. Den bed�mning som skall g�ras
enligt 19 � andra stycket p�verkas inte av �verl�telse av mark eller annat ut-
rymme, som sker efter det att �rendet om anteckning i fastighetsregistret har
anm�lts hos den som skall f�ra in anteckningen i registret eller, om det �r
kommunen som skall f�ra in anteckningen i registret, efter att anteckningen
har inf�rts i registret.

Best�mmelser om vem som skall f�ra in uppgifter i fastighetsregistrets

allm�nna del finns i 19 kap. 6 � fastighetsbildningslagen (1970:988).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

Lena Ingvarsson
(Milj�- och samh�lls-
byggnadsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2005:1212

Utkom fr�n trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.