SFS 1976:870

760870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:GGPUVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:NBQJTU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GGPUVJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:NBQJTU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NBQJTU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:968px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:968px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oHi �ndring i regeringsformen; </b></p> <p style="position:absolute;top:984px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft11">den 14 december 1976 </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1976:870 </b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>i, </b></p> <p style="position:absolute;top:994px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft11">It </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 november 1976 . </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:826px;white-space:nowrap" class="ft11">t fe </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 8 kap. 19 � regeringsformen </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft11">1874 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1975/76:112, KU 51. rskr 362, KU 1976/77:1, rskr 2. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:828px;white-space:nowrap" class="ft11">'f.M </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>� '^^P- </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1976: 870 </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21">19 � Beslutad lag skall utf�rdas av regeringen utan dr�jsm�l. Lag med </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft23">s�dana f�reskrifter om riksdag en eller dess myndigheter som ej skall intagas i <br/>grundlag eller riksdag sordningen kan dock utf�rdas av riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagar skall kung�ras s� snart det kan ske. Detsamma g�lle r f�rordningar, </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft21">om ej annat f�reskrives i lag. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr� der i kraft den 1 januari 1977. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft21">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Utkom fr�n trycket

oHi �ndring i regeringsformen;

den 14 december 1976

SFS 1976:870

Lag

i,

It

utf�rdad den 18 november 1976 .

t fe

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 8 kap. 19 � regeringsformen

skall ha nedan angivna lydelse.

1874

' Prop. 1975/76:112, KU 51. rskr 362, KU 1976/77:1, rskr 2.

'f.M

background image

� '^^P-

SFS 1976: 870

19 � Beslutad lag skall utf�rdas av regeringen utan dr�jsm�l. Lag med

s�dana f�reskrifter om riksdag en eller dess myndigheter som ej skall intagas i
grundlag eller riksdag sordningen kan dock utf�rdas av riksdagen.

Lagar skall kung�ras s� snart det kan ske. Detsamma g�lle r f�rordningar,

om ej annat f�reskrives i lag.

Denna lag tr� der i kraft den 1 januari 1977.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.