SFS 1991:1502

911502.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:NRXAUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VCZMDT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NRXAUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCZMDT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:448px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1502 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i regeringsformen; </b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">den 10 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 14 november 1991. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11 kap. 1 � regeringsformen^ skall </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">2798 </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � H�gsta domstolen �r h�gsta allm� nna domstol och regeringsr�tten </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">h�gsta f�rvaltningsdomstol. R�tten att f� m�l pr�vat av h�gsta domstolen </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft14">eller regeringsr�tten kan begr�nsas genom lag. I h�gsta domstolen och <br/>regeringsr�tten f�r endast den tj�nstg�ra s�som ledamot som �r eller har </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">varit ordinarie domare i domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">Annan domstol �n h�gsta domstolen eller regeringsr�tten inr �ttas med </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft14">st�d av lag. Om f�rbud mot inr�ttande av domstol i vissa fall f�reskrives i <br/>2 kap. 11 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid domstol som avses i an dra stycket skall finnas ordinarie domare. I </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�ga om domstol som har inr�ttats f�r handl�ggning av en viss best�md </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">grupp eller vissa best�mda grupper av m�l f�r dock i lag g�ras undantag </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">h�rifr�n. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft11">REIDUNN LAUR�N </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1990/91:66, KU23, rskr. 178, 1991/92:KU2, rskr. 3. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Regeringsformen omtryclrt 1988:1444. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1502 Lag

utkom fr�n trycket

om �ndring i regeringsformen;

den 10 december 1991

Utf�rdad den 14 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11 kap. 1 � regeringsformen^ skall

ha f�ljande lydelse.

2798

11 kap.

1 � H�gsta domstolen �r h�gsta allm� nna domstol och regeringsr�tten

h�gsta f�rvaltningsdomstol. R�tten att f� m�l pr�vat av h�gsta domstolen

eller regeringsr�tten kan begr�nsas genom lag. I h�gsta domstolen och
regeringsr�tten f�r endast den tj�nstg�ra s�som ledamot som �r eller har

varit ordinarie domare i domstolen.

Annan domstol �n h�gsta domstolen eller regeringsr�tten inr �ttas med

st�d av lag. Om f�rbud mot inr�ttande av domstol i vissa fall f�reskrives i
2 kap. 11 � f�rsta stycket.

Vid domstol som avses i an dra stycket skall finnas ordinarie domare. I

fr�ga om domstol som har inr�ttats f�r handl�ggning av en viss best�md

grupp eller vissa best�mda grupper av m�l f�r dock i lag g�ras undantag

h�rifr�n.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�N

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:66, KU23, rskr. 178, 1991/92:KU2, rskr. 3.

^ Regeringsformen omtryclrt 1988:1444.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.