SFS 1998:1700 Lag om ändring i regeringsformen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform / SFS 1998:1700 Lag om ändring i regeringsformen
981700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i regeringsformen;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 november 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om regeringsformen</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att punkterna 913 �verg�ngsbest�mmelserna skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att punkt 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1976:871) om �nd-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">ring i regeringsformen skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att punkterna 2 och 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:937) om �ndring i regeringsformen skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 11 kap. 6 � skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i regeringsformen skall inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 6 �, av</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> F�reskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall ocks� meddelas</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reskrifter om grunderna f�r Svenska kyrkan som trossamfund.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid stiftande, �ndring eller upph�vande av s�dan lag g�ller vad som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">16 � om stiftande av riksdagsordningen.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11"> Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riks�klagaren, de centrala</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">�mbetsverken och l�nsstyrelserna. Annan statlig f�rvaltningsmyndighet ly-<br/>der under regeringen, om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller<br/>annan lag �r myndighet under riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft116">F�rvaltningsuppgift kan anf�rtros �t kommun.<br/>F�rvaltningsuppgift kan �verl�mnas till bolag, f�rening, samf�llighet, stif-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">telse, registrerat trossamfund eller n�gon av dess organisatoriska delar eller<br/>till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsut�vning, skall det ske<br/>med st�d av lag.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2000.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet. 1998/99:KU5,</p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113">rskr. 1998/99:3.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringsformen omtryckt 1998:1437.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 1998:1700</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:1700</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft25">BRITTA LEJON<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i regeringsformen;

utf�rdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om regeringsformen

2

dels

att punkterna 913 �verg�ngsbest�mmelserna skall upph�ra att g�lla,

dels

att punkt 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1976:871) om �nd-

ring i regeringsformen skall upph�ra att g�lla,

dels

att punkterna 2 och 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen

(1982:937) om �ndring i regeringsformen skall upph�ra att g�lla,

dels

att 11 kap. 6 � skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i regeringsformen skall inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 6 �, av

f�ljande lydelse.

8 kap.

6 �

F�reskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall ocks� meddelas

f�reskrifter om grunderna f�r Svenska kyrkan som trossamfund.

Vid stiftande, �ndring eller upph�vande av s�dan lag g�ller vad som s�gs i

16 � om stiftande av riksdagsordningen.

11 kap.

6 �

Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riks�klagaren, de centrala

�mbetsverken och l�nsstyrelserna. Annan statlig f�rvaltningsmyndighet ly-
der under regeringen, om myndigheten ej enligt denna regeringsform eller
annan lag �r myndighet under riksdagen.

F�rvaltningsuppgift kan anf�rtros �t kommun.
F�rvaltningsuppgift kan �verl�mnas till bolag, f�rening, samf�llighet, stif-

telse, registrerat trossamfund eller n�gon av dess organisatoriska delar eller
till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsut�vning, skall det ske
med st�d av lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2000.

1

Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet. 1998/99:KU5,

rskr. 1998/99:3.

2

Regeringsformen omtryckt 1998:1437.

SFS 1998:1700

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1700

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.