SFS 2007:477 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2007:477 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS 2007:477

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� <br/>tryckfrihetsf�rordningens och <br/>yttrandefrihetsgrundlagens omr�den;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1559) med f�-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens omr�-<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">att 2 kap. 3, 3 a och 4 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen f�rs in en ny paragraf, 2 kap. 3 b �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en ans�kan om utgivningsbevis eller en anm�lan om utgivare eller</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">st�llf�retr�dande utgivare inte uppfyller f�reskrivna krav, skall den som har<br/>gjort ans�kan eller anm�lan f�rel�ggas att inom viss tid avhj�lpa bristen.<br/>Avhj�lps inte bristen, f�r ans�kningen eller anm�lan avvisas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft11">I god tid innan ett utgivningsbevis f�rfaller enligt 5 kap. 5 � fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">stycket tryckfrihetsf�rordningen skall Patent- och registreringsverket dels<br/>till den senast k�nda �garen av den periodiska skriften s�nda en p�minnelse<br/>om att bevisets giltighet �r begr�nsad till tio �r och att beviset f�rfaller, om<br/>en ans�kan om f�rnyelse av beviset inte har kommit in till myndigheten f�re<br/>tio�rsperiodens utg�ng, dels kung�ra p�minnelsen elektroniskt. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Av kung�relsen skall framg� namn och adress f�r den senast k�nda �ga-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ren, utgivningsbevisets nummer samt den titel som utgivningsbeviset avser.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett beslut enligt 5 kap. 5 � fj�rde stycket tryckfrihetsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">om att ett utgivningsbevis skall anses f�rfallet skall dels s�ndas till den se-<br/>nast k�nda �garen av den periodiska skriften, dels kung�ras elektroniskt. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det av s�rskilda sk�l kan antas att den senast k�nda �garen inte kan</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">n�s av en f�rs�ndelse �r det tillr�ckligt att beslutet kung�rs elektroniskt.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r ans�kningar och</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">anm�lningar i �renden enligt 5 kap. tryckfrihetsf�rordningen och om avgif-<br/>ter f�r utdrag ur register �ver periodiska skrifter.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2006/07:87, bet. 2006/07:KU18, rskr. 2006/07:170.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 2002:991.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2007:477</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:477</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007. </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft25">Kristina Svahn Starrsj�<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p�
tryckfrihetsf�rordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens omr�den;

utf�rdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1559) med f�-

reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens omr�-
den

2

dels

att 2 kap. 3, 3 a och 4 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen f�rs in en ny paragraf, 2 kap. 3 b �, av f�ljande lydelse.

2 kap.

3 �

Om en ans�kan om utgivningsbevis eller en anm�lan om utgivare eller

st�llf�retr�dande utgivare inte uppfyller f�reskrivna krav, skall den som har
gjort ans�kan eller anm�lan f�rel�ggas att inom viss tid avhj�lpa bristen.
Avhj�lps inte bristen, f�r ans�kningen eller anm�lan avvisas.

3 a �

I god tid innan ett utgivningsbevis f�rfaller enligt 5 kap. 5 � fj�rde

stycket tryckfrihetsf�rordningen skall Patent- och registreringsverket dels
till den senast k�nda �garen av den periodiska skriften s�nda en p�minnelse
om att bevisets giltighet �r begr�nsad till tio �r och att beviset f�rfaller, om
en ans�kan om f�rnyelse av beviset inte har kommit in till myndigheten f�re
tio�rsperiodens utg�ng, dels kung�ra p�minnelsen elektroniskt.

Av kung�relsen skall framg� namn och adress f�r den senast k�nda �ga-

ren, utgivningsbevisets nummer samt den titel som utgivningsbeviset avser.

3 b �

Ett beslut enligt 5 kap. 5 � fj�rde stycket tryckfrihetsf�rordningen

om att ett utgivningsbevis skall anses f�rfallet skall dels s�ndas till den se-
nast k�nda �garen av den periodiska skriften, dels kung�ras elektroniskt.

Om det av s�rskilda sk�l kan antas att den senast k�nda �garen inte kan

n�s av en f�rs�ndelse �r det tillr�ckligt att beslutet kung�rs elektroniskt.

4 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r ans�kningar och

anm�lningar i �renden enligt 5 kap. tryckfrihetsf�rordningen och om avgif-
ter f�r utdrag ur register �ver periodiska skrifter.

1

Prop. 2006/07:87, bet. 2006/07:KU18, rskr. 2006/07:170.

2

Lagen omtryckt 2002:991.

SFS 2007:477

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 2007

background image

2

SFS 2007:477

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsj�
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.