SFS 2001:269 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2001:269 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
010269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� <br/>tryckfrihetsf�rordningens och <br/>yttrandefrihetsgrundlagens omr�den;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 23 maj 2001.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 kap. 3 � och 5 kap. 7 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">(1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefri-<br/>hetsgrundlagens omr�den</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Varje sammanslutning som avser att s�nda ljudradio med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">4 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) skall utse en utgivare f�r program-<br/>verksamheten. Detsamma g�ller innehavare av tillst�nd enligt 2 kap. 2 �<br/>fj�rde stycket och 5 kap. radio- och TV-lagen. Sammanslutningen eller till-<br/>st�ndshavaren skall till Radio- och TV-verket anm�la vem som �r utgivare.</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om den som �r utsedd till utgivare inte l�ngre �r beh�rig eller hans upp-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">drag upph�r, skall sammanslutningen eller tillst�ndshavaren omedelbart utse<br/>ny utgivare. Denne skall anm�las s� som f�reskrivs i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">I radio- och TV-lagen (1996:844) finns ytterligare best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skyldighet att tillhandah�lla inspelningar av radioprogram.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">om skyldighet att l�mna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till Sta-<br/>tens ljud- och bildarkiv.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BRITTA LEJON</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft114">Henrik Jermsten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1998:1442.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2000:664.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2001:269</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juni 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p�
tryckfrihetsf�rordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens omr�den;

utf�rdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 kap. 3 � och 5 kap. 7 � lagen

(1991:1559) med f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens omr�den

2

skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

3 �

Varje sammanslutning som avser att s�nda ljudradio med st�d av

4 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) skall utse en utgivare f�r program-
verksamheten. Detsamma g�ller innehavare av tillst�nd enligt 2 kap. 2 �
fj�rde stycket och 5 kap. radio- och TV-lagen. Sammanslutningen eller till-
st�ndshavaren skall till Radio- och TV-verket anm�la vem som �r utgivare.

Om den som �r utsedd till utgivare inte l�ngre �r beh�rig eller hans upp-

drag upph�r, skall sammanslutningen eller tillst�ndshavaren omedelbart utse
ny utgivare. Denne skall anm�las s� som f�reskrivs i f�rsta stycket.

5 kap.

7 �

3

I radio- och TV-lagen (1996:844) finns ytterligare best�mmelser om

skyldighet att tillhandah�lla inspelningar av radioprogram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns best�mmelser

om skyldighet att l�mna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till Sta-
tens ljud- och bildarkiv.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.

P� regeringens v�gnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222.

2

Lagen omtryckt 1998:1442.

3

Senaste lydelse 2000:664.

SFS 2001:269

Utkom fr�n trycket
den 6 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.