SFS 2008:38 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 2008:38 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
080038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:810) om registrering av <br/>riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska <br/>intressen;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:810) om re-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gistrering av riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska intressen</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 7 och 9 �� ska upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att nuvarande 8 och 10 �� ska betecknas 7 och 8 ��, nuvarande 11</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">13 �� ska betecknas 911 �� samt nuvarande 1416 �� ska betecknas 13<br/>15 ��,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1, 4 och 6 �� samt nya 8, 10 och 14 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 12, 16 och 17 ��, samt</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">n�rmast f�re dessa paragrafer nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksdagsf�rvaltningen ska inr�tta och f�ra ett register f�r det �ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som anges i 5 �. Registret f�r f�ras med hj�lp av automatisk databehandling.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksdagsf�rvaltningen �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">personuppgifter som utf�rs enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En ledamot ska till registret anm�la alla vid anm�lningstillf�llet rele-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">vanta uppgifter om s�dana f�rh�llanden som anges i 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En ledamot som inte har n�got s�dant �tagande eller intresse som avses i</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">8 � ska anm�la detta till registret.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:709px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">En anm�lan enligt 4 � ska g�ras skriftligen till riksdagens kammar-</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">kansli. Anm�lan ska g�ras inom fyra veckor fr�n det att riksdagen samman-<br/>tr�tt f�rsta g�ngen efter ett val eller fr�n den senare tidpunkt d� uppdraget<br/>som riksdagsledamot p�b�rjades.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:804px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Registret ska inneh�lla uppgifter om namn, partibeteckning och val-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">krets betr�ffande ledam�ter som har gjort anm�lan om registrering.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r varje ledamot ska f�ljande uppgifter registreras:</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Bet. 2007/08:KU2, rskr. 2007/08:101.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2000:435.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av tidigare 10 � 2000:1063. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:38</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 februari 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:38</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>Art av �tagande eller ekonomiskt<br/>intresse</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Uppgifter som ska registreras</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Innehav av aktier i ett aktiebo-</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">lag, andel i ett handelsbolag eller en<br/>ekonomisk f�rening utom bostads-<br/>r�ttsf�rening samt andel i en mot-<br/>svarande utl�ndsk juridisk person,<br/>om v�rdet av aktierna eller andelen<br/>betr�ffande varje bolag eller f�ren-<br/>ing eller motsvarande juridiska per-<br/>son vid anm�lningstillf�llet �versti-<br/>ger tv� basbelopp enligt lagen<br/>(1962:381) om allm�n f�rs�kring.<br/>Med aktier j�mst�lls s�dana finan-<br/>siella instrument som ber�ttigar till<br/>f�rv�rv av aktier.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. �gande, helt eller delvis, av</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">n�ringsfastighet enligt 2 kap. 14 �<br/>inkomstskattelagen (1999:1229).</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Avl�nad anst�llning som inte</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">�r av endast tillf�llig karakt�r.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">4. Avtal av ekonomisk karakt�r</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">med tidigare arbetsgivare, s�som av-<br/>tal om l�ne- eller pensionsf�rm�n<br/>eller annan f�rm�n som utg�r under<br/>tid som omfattas av uppdraget som<br/>riksdagsledamot.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">5. Avtal av ekonomisk karakt�r</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">med en arbetsgivare eller uppdrags-<br/>givare, �ven om avtalet f�r effekt<br/>f�rst efter det att uppdraget som<br/>riksdagsledamot har upph�rt.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">6. Inkomstbringande sj�lvst�ndig</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">verksamhet som bedrivs vid sidan<br/>av uppdraget som riksdagsledamot.</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">7. Styrelseuppdrag och uppdrag som<br/>revisor i aktiebolag, handelsbolag,<br/>ekonomisk f�rening eller motsva-<br/>rande utl�ndsk juridisk person.</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">8. Styrelseuppdrag och uppdrag</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26">som revisor i en ideell f�rening som<br/>har till syfte att fr�mja medlemmar-<br/>nas ekonomiska intressen, i en stif-<br/>telse som bedriver r�relse eller an-<br/>nan ekonomisk verksamhet eller i en<br/>motsvarande utl�ndsk juridisk<br/>person.</p> <p style="position:absolute;top:127px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Bolagets, f�reningens eller den</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">utl�ndska juridiska personens namn.</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Fastighetens beteckning.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Befattningens art samt arbetsgi-</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">varens namn.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Avtalets art och arbetsgivarens</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">namn.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Avtalets art och arbetsgivarens el-</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft21">ler uppdragsgivarens namn.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Arten av verksamhet samt i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft26">kommande fall namnet p� den juri-<br/>diska person i vilken verksamheten<br/>bedrivs.</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppdragets art samt bolagets, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft26">eningens eller den utl�ndska juri-<br/>diska personens namn.</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppdragets art samt f�reningens,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft26">stiftelsens eller den utl�ndska juri-<br/>diska personens namn.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:38</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Uppgifterna i registret ska vara offentliga.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft31"> Innan anm�lda uppgifter f�r registreras ska i f�rekommande fall en-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">skilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 � andra<br/>stycket 35, 7, 8 eller 10 beredas tillf�lle att yttra sig �ver uppgifter som be-<br/>r�r dem. Om ett s�dant yttrande inneh�ller en erinran mot en l�mnad uppgift,<br/>ska riksdagsledamoten beredas tillf�lle att �ndra eller komplettera sin anm�-<br/>lan.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Underl�tenhet att g�ra anm�lan</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft31"> Talmannen ska vid ett kammarsammantr�de meddela att en ledamot</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">inte fullgjort skyldigheten att anm�la uppgifter till registret enligt 6 och 7 ��.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft31"> Uppgifterna ska utg� ur registret n�r en valperiod har l�pt ut. �ven</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">uppgifterna om den som under en valperiod l�mnar sitt uppdrag ska utg� ur<br/>registret. Vid registreringen av f�r�ndringar av i registret antecknade f�rh�l-<br/>landen ska de gamla uppgifterna utg� ur registret.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R�ttelse och skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft31"> Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">skadest�nd till�mpas vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft31"> Ett beslut av riksdagsf�rvaltningen i en fr�ga om r�ttelse enligt 16 �</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Vid �verklagande till kam-<br/>marr�tten kr�vs pr�vningstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2008.<br/>2. En ledamot som vid ikrafttr�dandet inte har gjort anm�lan till registret</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ska, i st�llet f�r vad som anges i 6 �, g�ra s�dan anm�lan inom fyra veckor<br/>fr�n ikrafttr�dandet av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft35">Kristina Svahn Starrsj�<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">9. Statligt, prim�rkommunalt och</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">landstingskommunalt uppdrag som<br/>inte �r av endast tillf�llig karakt�r.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">10. Stadigvarande materiell f�r-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">m�n samt sekreterar- eller utred-<br/>ningshj�lp som inte har betalats av<br/>ledamoten sj�lv och som har an-<br/>knytning till uppdraget som riks-<br/>dagsledamot.</p> <p style="position:absolute;top:71px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft31">Uppdragets art och uppdragsgiva-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft31">rens namn.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft31">Arten av f�rm�n samt den som</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft31">har bekostat den.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska
intressen;

utf�rdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:810) om re-

gistrering av riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska intressen

dels

att 7 och 9 �� ska upph�ra att g�lla,

dels

att nuvarande 8 och 10 �� ska betecknas 7 och 8 ��, nuvarande 11

13 �� ska betecknas 911 �� samt nuvarande 1416 �� ska betecknas 13
15 ��,

dels

att 1, 4 och 6 �� samt nya 8, 10 och 14 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 12, 16 och 17 ��, samt

n�rmast f�re dessa paragrafer nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 �

2

Riksdagsf�rvaltningen ska inr�tta och f�ra ett register f�r det �ndam�l

som anges i 5 �. Registret f�r f�ras med hj�lp av automatisk databehandling.

Riksdagsf�rvaltningen �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av

personuppgifter som utf�rs enligt denna lag.

4 �

En ledamot ska till registret anm�la alla vid anm�lningstillf�llet rele-

vanta uppgifter om s�dana f�rh�llanden som anges i 8 �.

En ledamot som inte har n�got s�dant �tagande eller intresse som avses i

8 � ska anm�la detta till registret.

6 �

En anm�lan enligt 4 � ska g�ras skriftligen till riksdagens kammar-

kansli. Anm�lan ska g�ras inom fyra veckor fr�n det att riksdagen samman-
tr�tt f�rsta g�ngen efter ett val eller fr�n den senare tidpunkt d� uppdraget
som riksdagsledamot p�b�rjades.

8 �

3

Registret ska inneh�lla uppgifter om namn, partibeteckning och val-

krets betr�ffande ledam�ter som har gjort anm�lan om registrering.

F�r varje ledamot ska f�ljande uppgifter registreras:

1

Bet. 2007/08:KU2, rskr. 2007/08:101.

2

Senaste lydelse 2000:435.

3

Senaste lydelse av tidigare 10 � 2000:1063.

SFS 2008:38

Utkom fr�n trycket
den 12 februari 2008

background image

2

SFS 2008:38

Art av �tagande eller ekonomiskt
intresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebo-

lag, andel i ett handelsbolag eller en
ekonomisk f�rening utom bostads-
r�ttsf�rening samt andel i en mot-
svarande utl�ndsk juridisk person,
om v�rdet av aktierna eller andelen
betr�ffande varje bolag eller f�ren-
ing eller motsvarande juridiska per-
son vid anm�lningstillf�llet �versti-
ger tv� basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allm�n f�rs�kring.
Med aktier j�mst�lls s�dana finan-
siella instrument som ber�ttigar till
f�rv�rv av aktier.

2. �gande, helt eller delvis, av

n�ringsfastighet enligt 2 kap. 14 �
inkomstskattelagen (1999:1229).

3. Avl�nad anst�llning som inte

�r av endast tillf�llig karakt�r.

4. Avtal av ekonomisk karakt�r

med tidigare arbetsgivare, s�som av-
tal om l�ne- eller pensionsf�rm�n
eller annan f�rm�n som utg�r under
tid som omfattas av uppdraget som
riksdagsledamot.

5. Avtal av ekonomisk karakt�r

med en arbetsgivare eller uppdrags-
givare, �ven om avtalet f�r effekt
f�rst efter det att uppdraget som
riksdagsledamot har upph�rt.

6. Inkomstbringande sj�lvst�ndig

verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksdagsledamot.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i aktiebolag, handelsbolag,
ekonomisk f�rening eller motsva-
rande utl�ndsk juridisk person.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag

som revisor i en ideell f�rening som
har till syfte att fr�mja medlemmar-
nas ekonomiska intressen, i en stif-
telse som bedriver r�relse eller an-
nan ekonomisk verksamhet eller i en
motsvarande utl�ndsk juridisk
person.

Bolagets, f�reningens eller den

utl�ndska juridiska personens namn.

Fastighetens beteckning.

Befattningens art samt arbetsgi-

varens namn.

Avtalets art och arbetsgivarens

namn.

Avtalets art och arbetsgivarens el-

ler uppdragsgivarens namn.

Arten av verksamhet samt i f�re-

kommande fall namnet p� den juri-
diska person i vilken verksamheten
bedrivs.

Uppdragets art samt bolagets, f�r-

eningens eller den utl�ndska juri-
diska personens namn.

Uppdragets art samt f�reningens,

stiftelsens eller den utl�ndska juri-
diska personens namn.

background image

3

SFS 2008:38

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

10 �

Innan anm�lda uppgifter f�r registreras ska i f�rekommande fall en-

skilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 � andra
stycket 35, 7, 8 eller 10 beredas tillf�lle att yttra sig �ver uppgifter som be-
r�r dem. Om ett s�dant yttrande inneh�ller en erinran mot en l�mnad uppgift,
ska riksdagsledamoten beredas tillf�lle att �ndra eller komplettera sin anm�-
lan.

Underl�tenhet att g�ra anm�lan

12 �

Talmannen ska vid ett kammarsammantr�de meddela att en ledamot

inte fullgjort skyldigheten att anm�la uppgifter till registret enligt 6 och 7 ��.

14 �

Uppgifterna ska utg� ur registret n�r en valperiod har l�pt ut. �ven

uppgifterna om den som under en valperiod l�mnar sitt uppdrag ska utg� ur
registret. Vid registreringen av f�r�ndringar av i registret antecknade f�rh�l-
landen ska de gamla uppgifterna utg� ur registret.

R�ttelse och skadest�nd

16 �

Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och

skadest�nd till�mpas vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

�verklagande

17 �

Ett beslut av riksdagsf�rvaltningen i en fr�ga om r�ttelse enligt 16 �

f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Vid �verklagande till kam-
marr�tten kr�vs pr�vningstillst�nd.

Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2008.
2. En ledamot som vid ikrafttr�dandet inte har gjort anm�lan till registret

ska, i st�llet f�r vad som anges i 6 �, g�ra s�dan anm�lan inom fyra veckor
fr�n ikrafttr�dandet av denna lag.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsj�
(Justitiedepartementet)

9. Statligt, prim�rkommunalt och

landstingskommunalt uppdrag som
inte �r av endast tillf�llig karakt�r.

10. Stadigvarande materiell f�r-

m�n samt sekreterar- eller utred-
ningshj�lp som inte har betalats av
ledamoten sj�lv och som har an-
knytning till uppdraget som riks-
dagsledamot.

Uppdragets art och uppdragsgiva-

rens namn.

Arten av f�rm�n samt den som

har bekostat den.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.