SFS 2000:435 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 2000:435 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
000435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:810) om registrering av <br/>riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska <br/>intressen;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2000.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 1 � lagen (1996:810) om registre-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">ring av riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska intressen orden<br/>Riksdagens f�rvaltningskontor skall bytas ut mot riksdagsf�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft 1 juli 2000.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">Henrik Jermsten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">1999/2000:TK2, bet. 1999:2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2000:435</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska
intressen;

utf�rdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 1 � lagen (1996:810) om registre-

ring av riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska intressen orden
Riksdagens f�rvaltningskontor skall bytas ut mot riksdagsf�rvaltningen.

Denna lag tr�der i kraft 1 juli 2000.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999:2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

SFS 2000:435

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.