SFS 2014:810 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd / SFS 2014:810 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
140810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DLJDPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DLJDPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DLJDPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DLJDPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DLJDPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r <br/>Riksdagens arvodesn�mnd;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (2012:883) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tion f�r Riksdagens arvodesn�mnd ska inf�ras en ny paragraf, 3 �, av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt 13 kap. 15 � riksdagsordningen best�r n�mnden av en ord-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rande och tv� �vriga ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2014.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Katrin Hollunger W�gnert <br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Tidigare 3 � upph�vd genom 2013:762.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:810</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r
Riksdagens arvodesn�mnd;

utf�rdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (2012:883) med instruk-

tion f�r Riksdagens arvodesn�mnd ska inf�ras en ny paragraf, 3 �, av f�ljande
lydelse.

3 �

2

Enligt 13 kap. 15 � riksdagsordningen best�r n�mnden av en ord-

f�rande och tv� �vriga ledam�ter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Tidigare 3 � upph�vd genom 2013:762.

SFS 2014:810

Utkom fr�n trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.