SFS 2021:1122 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd / SFS 2021:1122 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
SFS2021-1122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:WMTYCV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:CVVNIJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 </b></p> <p style="position:absolute;top:1186px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:1226px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1230px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1219px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1207px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1196px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1185px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1174px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1162px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Riksdagens arvodesn�mnd </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 11 �� lagen (2012:883) med <br/>instruktion f�r Riksdagens arvodesn�mnd ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b>2 Riksdagens arvodesn�mnd ska i enlighet med </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 3 kap. l � lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fastst�lla det belopp per m�nad som ledamotsarvode ska betalas med, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">2. 3 kap. 1117 �� samma lag besluta om �terbetalning av arvode,<br/>3. 12 kap. 2627 �� samma lag besluta i fr�gor om inkomstgaranti och</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">efterlevandeskydd, </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 13 kap. 2223 �� samma lag besluta i fr�gor om ekonomiskt omst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsst�d och efterlevandeskydd, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 9 kap. 12 a � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet besluta om j�mkning av inkomst-<br/>garanti och </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. 9 kap. 23 � samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti p�</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nytt. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">N�mnden ska ange vilka �verv�ganden som f�ranlett beslutet. <br/>N�mnden �r en myndighet under riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>11 �</b> Om n�mnden fattar ett beslut som inneb�r att medel p� ett anslag tas <br/>i anspr�k, ska n�mnden genast underr�tta den myndighet som anvisats <br/>anslaget om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden ska genast underr�tta Riksdagsf�rvaltningen och Statens tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">pensionsverk om beslut om �terbetalning av arvode, om j�mkning av inkomst-<br/>garanti och om utbetalning p� nytt av inkomstgaranti. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft114">Mathias S�fsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44. <br/>2 Senaste lydelse 2016:1115. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2021:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1122 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 1 december 2021 </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r

Riksdagens arvodesn�mnd

Utf�rdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 11 �� lagen (2012:883) med
instruktion f�r Riksdagens arvodesn�mnd ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Riksdagens arvodesn�mnd ska i enlighet med

1. 3 kap. l � lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter

fastst�lla det belopp per m�nad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 3 kap. 1117 �� samma lag besluta om �terbetalning av arvode,
3. 12 kap. 2627 �� samma lag besluta i fr�gor om inkomstgaranti och

efterlevandeskydd,

4. 13 kap. 2223 �� samma lag besluta i fr�gor om ekonomiskt omst�ll-

ningsst�d och efterlevandeskydd,

5. 9 kap. 12 a � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet besluta om j�mkning av inkomst-
garanti och

6. 9 kap. 23 � samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti p�

nytt.

N�mnden ska ange vilka �verv�ganden som f�ranlett beslutet.
N�mnden �r en myndighet under riksdagen.

11 � Om n�mnden fattar ett beslut som inneb�r att medel p� ett anslag tas
i anspr�k, ska n�mnden genast underr�tta den myndighet som anvisats
anslaget om beslutet.

N�mnden ska genast underr�tta Riksdagsf�rvaltningen och Statens tj�nste-

pensionsverk om beslut om �terbetalning av arvode, om j�mkning av inkomst-
garanti och om utbetalning p� nytt av inkomstgaranti.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.
2 Senaste lydelse 2016:1115.

SFS 2021:

1122

Publicerad
den

1 december 2021

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.